Franske revolusjon

Timeline created by olegunnar01
In History
 • Stenderforsamling samlet inn

  Første gang på 175 år at konge har kalt inn forsamlingen. De ble kalt inn av økonomiske grunner, kongen ville nemlig øke skatter
 • Tennishall eden

  Representanter fra 3 standen erklærte seg som Frankrike rettmessige nasjonal-forsamling.
  Kongen gjør ikke noe, derfor kan man si han godkjente dette
  De låste seg inne å skrev den nye grunnloven
 • Stormingen av bastillen

  Masse opprør i paris, og parisere krevde å få utlevert bastillens våpenlager. Bastillen kapitulerte raskt, dagen etter begynte rivingen
 • Kvinnenes marsj til Versailles

  Kvinnene fra Paris marsjerer til Versailles med krav om brød. Det er nemlig sult i landet. De stormer slottet
 • Grunnloven vedtatt

  Kongen godkjenner grunnloven skrevet i tennishalleden
  kongelig enevelde og privilegiesamfunnet avskaffet og konstitusjonelt kongedømme ble innført (kongen må styre etter noen regler) Menneskerettighetserklæringen vedtatt: alle er født like og med like rettigheter (ga ikke alle rettigheter til alle, bare folk med enn viss eiendom og over en viss alder, derfor fortsetter revolusjonen)
 • Kongen og Dronningen arrestert

  Kongen og dronningen ble tatt da de prøvde å flykte til østeriket. Folket fant da ut at de prøvde å mot arbeide revolusjonen
 • Krig mot østerriket

  Krigen hadde utgangspunkt i at Østerikket støttet ikke revolusjonen, fordi dronningen var fra Østeriket. Folket i Frankriket prøvde å forsvare revolusjonen best mulig.
 • Stormen på Tuilererne

  Borgere og soldater stormer slottet Tuilerene, der kongefamilien sitter i arrest, de kongelige søker beskyttelse hos nasjonalforsamlingen
 • Ludvig 16 henrettet

  Ble henrettet av folket ved bruk av giljotinen
 • Napoleon

  Kaos i landet, napoleon utfører statskupp. Tar all mekten
 • Period: to

  Skrekkveldet ender i blodbad

  Politikeren Maximilien de Robespierre overtar styringen,han ser fiender overalt, og tusenvis ender i giljotinen. Da det blir for mye for støttespillerne hans, ender han selv i giljotinen