FRANCOSKA REVOLUCIJA

 • Sklic državnih stanov

  Sklic državnih stanov
  Zaradi zaostrovanja razmer je Ludvik XVI. na pobudo finančnih svetovalcev sklical državne stanove. Prvo zasedanje je potekalo v Versaillesu.
 • Razglasitev narodne skuščine

  Razglasitev narodne skuščine
  Tretji stan je sprejel prvo revolucionarno odločitev - razglasil se je za narodno skupščino.
 • Napad na Bastilijo

  Napad na Bastilijo
  ZAČETEK REVOLUCIJE - Parižani so obkolili in po kratkem obleganju zavzeli osovraženo srednjeveško trdnjavo Bastiljo, kamor je kralj zapiral nasprotnike absolutističnega režima.
  Geslo revolucije: svoboda (liberté), enakost (égalité), bratstvo (fraternité)
 • Period: to

  PRVA FARA REVOLUCIJE

 • Odprava fevdalizma

  Odpravljeni so privilegiji plemstva in duhovščine (odpravljeni stanovi in obveznosti podložnikov brez plačila odškodnine), razglasili so enakost pred zakonom in enakost v obdavčenju.
 • Sprejetje Deklaracije o pravicah človeka in državljana

  Sprejetje Deklaracije o pravicah človeka in državljana
 • Sprejetje ustave

  Francija je postala ustavna monarhija in uzakonjena so bila določila Deklaracije o pravicah človeka in državljana. Oblast je bila razdeljena na izvršno, sodno in zakonodajno vejo.
 • Period: to

  DRUGA FAZA REVOLUCIJE

 • Spopadi med Francijo in zaveznicama Avstrijo in Prusijo

 • Razglasitev republike.

  Razglasitev republike.
 • Period: to

  TRETJA FAZA REVOLUCIJE

 • Period: to

  Jakobinski teror

  Najbolj nasilno obdobje francoske revolucije, ki jo je vodil l Maximilien Robespierre. S sprejetjem zakona zoper sumljiveže je bilo obsojenih in usmrčenih več 10 000 ljudi.
  - Uvedene so reforme v korist najrevnejših slojev.
  - Odpravijo še zadnje ostanke fevdalizma.
  - Uvedejo nov revolucionarni koledar.
  - Zapirajo se cerkve in samostani ter odpravijo krščanstvo.
 • Usmrtitev kralja Ludvika XVI.

  Usmrtitev kralja Ludvika XVI.
 • Usmrtitev kraljice Marije Antoinete.

  Usmrtitev kraljice Marije Antoinete.
 • Konec vladavine jakobincev

  V času termidorja (vroči mesec) so termidorijanci izvršili udar in obračunali z jakobinci. Življenje je izgubil tudi Robespierre.
 • Usmrtitev Robespierra.

  Usmrtitev Robespierra.
 • Marsejeza je razglašena za državno himno.

  Marsejeza je razglašena za državno himno.
 • Period: to

  ČETRTA FAZA REVOLUCIJE

 • Period: to

  Obdobje direktorija

  Predstavlja zadnjo fazo francoske revolucije, vodenje države je prevzelo bogato meščanstvo.
 • Napoleonov državni udar

  Napoleonov državni udar
  Napoleonov državni udar pomeni konec vladavine 2. direktorija in konec REVOLUCIJE.