Banner1 webprovisional

Fets succeïts durant la Guerra Freda

 • Els orígens de la tensió i ruptura, 1945-1948 (1r fase)

  Els orígens de la tensió i ruptura, 1945-1948 (1r fase)
  Després de la Segona Guerra Mundial, es va crear diferents governs de coalició i en diferents zones, fins a democràcies populars.
  Cadascuna de les superpotències imposava la seva pròpia ideologia i el seu model.
  Van sorgir diferents conflictes i actes com la Doctrina de Truman, la Cacera de Bruixes, entre altres, els quals van provocar que les dues superpotències visquessin moments de màxima tensió.
 • Conferència de Ialta, Febrer 1945

  Conferència de Ialta, Febrer 1945
  En la conferència de Ialta es va dividir Europa en dues zones d'ocupació i influencia.
  L'objectiu de cada superpotencia era consolidar i ampliar les seres zones d'influència. En el cas de L'EUA va consolidar l'Europa occidental; i en el cas de l'URSS va consolidar l'Europa oriental.
 • Conferència de San Francisco, 1945

  Conferència de San Francisco, 1945
  La Conferència de San Francisco es va donar lloc a San Francisco al 25 d'Abril de 1945.
  En aquesta conferència es va crear una nova Organizació de les Nacions Unides, és a dir l'ONU, que substituirà a la Societat de les Nacions.
  La conferència va ser oberta per Edward Stettinius, el secretari de l'Estat i cap de la delegació nord-americana.
  Finalment la Carta de les Nacions Unides va ser aprobada per unanimitat al 25 de Juny i firmada al dia següent.
 • Conferència de Potsdam, 1945

  Conferència de Potsdam, 1945
  La Conferència de Potsdam va ser una reunió la qual va ser entre el 17 de Juliol i el 2 d'Agost de 1945, a Potsdam, a prop de Berlin.
  En aquesta conferència es van trobar Churchill, Truman i Stalin. Dins d'aquesta, es va pactar la devolució de tots els territoris europeus annexionats per l'Alemanya nazi juntament amb la separació d'Àustria.
  També, la URSS i EUA es van repartir Corea, pel qual, el nord comunista i sud capitalista.
 • La Guerra de Vietnam, 1946-1954 i 1957-1975

  La Guerra de Vietnam, 1946-1954 i 1957-1975
  La Guerra de Vietnam va ser un conflicte de descolonització, ja que Vietnam formava part de la indoxina francesa durant la Segona Guerra Mundial. Després de la Segona Guerra Mundial, França volia recuperar el control, però va haver una clara oposició per part de la població de Vietnam, creant així un clar conflicte amb França al 1954 esdevenint a una guerra amb aquest territori. Al 1957 el conflicte passa a ser típic de la guerra freda, és a dir, els EUA es van comprometre al màxim.
 • Cacera de Bruixes, 1947

  Cacera de Bruixes, 1947
  Els EUA al mateix temps que realitzaven el Pla Marshall van iniciar la Cacera de Bruixes, el qual va durar fins l'any 1954.
  Els EUA van fer una clara persecució amb aquesta cacera cap las comunistes.
 • Kominforn, 1947

  Kominforn, 1947
  El Kominforn va ser una organització que havia d'assenyalar als partits comunistes europeus la seva estratègia. Va ser creada pels comunistes amb l'objectiu d'intercanviar informació i experiències entre els partits de la seva mateixa ideologia.
  Com a resultat, a Alemanya es va bloquejar la resta de zones d'ocupació al 1948
 • Informe Jdànov, 1947

  Informe Jdànov, 1947
  Stalin al 1947 va impulsar la Doctrina Djànov, la qual dividia el món en dos sectors irrecociliables.
  La Doctrina promou la solidaritat i l'associació dels països comunistes que s'oposen al conjunt de l'Occident capitalista i imperialista.
 • Doctrina Truman, 1947

  Doctrina Truman, 1947
  La doctrina Truman declarava que cadascuna de les superpotències imposava el seu model.
  En el cas d'EUA, aquests podien donar suport a persones lliures que es trobaven resistint els intents de domini per minories armades o de pressions exteriors.
 • Pla Marshall, 1947

  Pla Marshall, 1947
  Els Americans van posar en marxa el Pla Marshall amb els objectius d'aturar als comunistes i obrir nous mercats als productes nord-americans.
  És per això, que els americans oferien donacions i crèdits a tots aquells països que els acceptessin.
  Tots aquells territoris beneficiats del Pla Marshall van ser l'Europa occidental, els països escandinaus, Grècia i Turquia.
 • La màxima tensió, 1948-1953 (2a fase)

  La màxima tensió, 1948-1953 (2a fase)
  Degut al màxim enfrontament entre les dues superpotències, Alemanya va ser el primer escenari d'enfrontament entre els dos blocs.
  EUA, GB i França es van unir a les seves zones d'ocupació. El "Blocatge de Berlín" va ser la conseqüència de tota aquesta tensió.
  Tot això, va provocar una tensió molt evident.
 • Cop de Praga, 1948

  Cop de Praga, 1948
  L'URSS va impulsar en les seves zones alliberades, règims que seguien el seu model polític i econòmic.
  Tots aquells països que no ho van acceptar, l'URSS va decidir utilitzar la força, realitzant el Cop de Praga a Txecoslovàquia amb l'objectiu de propagar el règim soviètic per tots els territoris.
 • Bloqueig de Berlín, 1948

  Bloqueig de Berlín, 1948
  El primer territori on es va produir un enfrontament entre l'URSS i EUA va ser Alemanya.
  EUA, GB i França van unir les seves zones d'ocupació. Els soviètics van respondre amb el Bloqueig de Berlín, fent que tota la ciutat es quedés totalment paralitzada.
  La resposta dels americans davant això va ser la creació d'un nou pont aeri per abastir Berlín.
  El resultat d'aquest bloqueig per part dels soviètics, va ser la Creació del Mur de Berlín al 1964.
 • Creació RFA i RDA, 1949

  Creació RFA i RDA, 1949
  Com a conseqüència del Bloqueig de Berlín, la tensió cada cop es va fer més evident.
  És per això, que al Maig del 1949, es va crear l'Alemanya Federal (RFA), amb la capital Bonn. Més tard, concretament a l'Octubre del 1949 es va crear la República Democràtica Alemanya (RDA), amb la capital Berlín, on aquesta va passar a ser un dels màxims escenaris de la Guerra Freda, amb la creació del Mur de Berlín a l'any 1961.
 • OTAN, 1949

  OTAN, 1949
  La tensió entre els dos blocs, EUA i l'URSS, originarà la creació de dues grans alliances militars.
  Per part d'Estats Units, crearan una nova aliança militar anomenada l'OTAN.
 • Revolució Xinesa, 1949

  Revolució Xinesa, 1949
  La Revolució Xinesa va ser la suma dels objectius del Partit Comunista Xinès d'arribar al poder per primera vegada des de la seva fundació.
  També, va ser el resultat de la Guerra Civil Xinesa.
 • Conflicte de Corea, 1950-1953

  Conflicte de Corea, 1950-1953
  Corea va patir la invasió japonesa. En acabar la Segona Guerra Mundial, el nord va ser ocupat per tropes soviètiques, mentre que el sud ho era per tropes nord-americanes. La frontera es situava entre les Dues Corees: Corea del Nord, industrial i comunista dirigida per Kim II Sung, aliada de l'URSS.
  I per altra banda, Corea del Sud, agrària i capitalista, dirigida per Syngman Rhee, aliada dels EUA.
 • La coexistència pacífica, l'equilibri del terror, 1953-1979 (3a fase)

  La coexistència pacífica, l'equilibri del terror, 1953-1979 (3a fase)
  Al 1953 Stalin va morir, i va arribar al poder als EUA Eisenhower; en canvi, a l'URSS va arribar al poder Nikita Kruixov.
  Al 1956 es va celebrar el XX Congrés del PCUS, el qual denunciava el règim d'Stalin i proclamava que es podia conviure amb els EUA.
 • Revolució Cubana, 1953-1959

  Revolució Cubana, 1953-1959
  La Revolució Cubana va ser el principal resultat del moviment revolucionari cubà d'esquerres que va provocar la caiguda del règim del dictador Batista.
  Va ser la primera amb més èxit de varies revolucions d'esquerres que van succeïr en diversos països del continent.
 • Pacte de Varsòvia, 1955

  Pacte de Varsòvia, 1955
  EUA i l'URSS vivien un moment de màxima tensió, ja que tots dos territoris proporcionaven ajudes econòmiques per reconstruir Europa; en aquest cas, EUA posava en pràctica el Pla Marshall. És per això que els soviètics van crear una nova aliança militar per fer front a aquests, en aquest cas, van crear el Pacte de Varsòvia.
 • Eisenhower a EUA, 1953

  Eisenhower a EUA, 1953
  Eisenhower va pujar al poder i va continuar amb una política anticomunista a l'Amèrica llatina.
  Al 1954,13 dels 20 països llatinoamericans tenien dictadures recolzades pels EUA, practicants per un règim anticomunista.
  Sputnik,rus, al 1957 va crear el primer satèl·lit, aquest fet va fer que els EUA es veiessin en una gran ofensa.
  És per això, que al 1958 va crear la NASA, i al 1969 van anar a la Lluna.
 • Mur de Berlín, 1961

  Mur de Berlín, 1961
  Berlín al 1961 va passar a ser un dels principals escenaris de la guerra freda, creant així el Mur de Berlín.
  Aquest mur dividia Alemanya. 86 persones aproximadament van morir a mans de les forces de seguretat de la República Democràtica d'Alemanya mentre intentaven fugir.
 • Kennedy i Khruixov a Viena, 1961

  Kennedy i Khruixov a Viena, 1961
  Kennedy, demòcrata i Khruixov, successor de Stalin es van trobar a Viena, la qual es trobava dividida en 4 parts com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial, concretament degut a les conferències realitzades posteriorment. En aquesta trobada, van fer un intent de diàleg amb l'objectiu de frena la potent cursa d'armaments que hi havia, ja que hi havia un clar perill de guerra nuclear i ruïna econòmica en les dues potències. Tots dos es van mostrar amb una actitud tolerant i no agressiva.
 • Crisi dels Míssils de Cuba, 1962

  Crisi dels Míssils de Cuba, 1962
  Als anys 50 a Cuba governava el dictador Batista, amb el recolzament dels EUA per proximitat geogràfica.
  Totes les alarmes es va disparar quan es van detectar rampes de llançament de míssils a Cuba, formant-se la crisi dels míssils a l'any 1962. Per part de Nord Amèrica, es va produir un important bloqueig marítim, per així no permetre l'arribada de material soviètic cap a dins de Cuba.
 • El telèfon vermell, 1963

  El telèfon vermell, 1963
  El telèfon vermell va ser un telèfon el qual comunicava de manera directa a Kruixov amb Kennedy i a l'inrevés.
  La creació del telèfon vermell va ser la Crisi dels Missils de Cuba a l'any 1962.
 • El conflicte de Cambotja, 1967

  El conflicte de Cambotja, 1967
  Cambotja era la antiga colònia de la Indoxina francesa, la qual al 1967 es van crear els khemers rojos, el braç armat del partit comunista de Kampuchéa.
  Així doncs, es va iniciar una guerra contra el govern prooccidental, recolzat pels EUA.
  Quan els EUA es van retirar, els khemers rojos van ocupar la capital Phnom Penh.
  Durant els 4 anys que van governar, concretament del 1975 fins al 1979, aquests van provocar un fort genocidi al seu poble.
 • SALT, 1972

  SALT, 1972
  Al 1964 Khruixov va dimitir degut a la mala situació econòmica que el territori patia.
  Com a conseqüència de la seva retirada, Brevnev va pujar al poder signant diferents tractats amb els americans, els quals prohibia determinades proves nuclears, i va realitzar uns acords de SALT (Strategic Arms Limitation Talks), els que limitaven el nombre d'armes i la seva producció.
 • El rebrot, 1979-1985 (4a fase)

  El rebrot, 1979-1985 (4a fase)
  A finals de la dècada dels 70, van aparèixer uns nous focus de conflicte en tots els continents.
  Al 1979 va sorgir la invasió d'Afganistan per part de l'URSS, per recolzar un govern comunista.
  Al 1981 Ronald Reagan va arribar a la presidència dels EUA, suposant un canvi radical de política exterior molt més agressiva.
 • Olímpiades Moscou, 1980

  Olímpiades Moscou, 1980
  Els Jocs Olímpics al 1980 es van celebrar a Moscou, capital de l'URSS entre el 19 de Juliol i el 3 d'Agost.
  Les olímpiades de Moscou es recorden per la divisió del món olímpic.
 • La Guerra de les Galàxies, 1983

  La Guerra de les Galàxies, 1983
  Ronald Reagan va iniciar una nova política exterior agressiva, rellançant la cursa nuclear. És per això que va iniciar una nova defensa estratègica anomenada "Guerra de les Galàxies".
  Aquesta defensa va desencadenar una nova ruïna de la feble economía soviètica.
 • Olímpiades a Los Ángeles, 1984

  Olímpiades a Los Ángeles, 1984
  Els Jocs Olímpics a Los Ángeles van ser al 1984 entre el 28 de Juliol i el 12 d'Agost.
  Malgrat que en total es van mantenir 14 estats, va ser notable l'absència de països que estaven en primeres posicions.