34086521

FEIXISME ITALIÀ (Itziar Lafita i Laura Folch)

 • Period: to

  Agitació Revolucionària

 • Fundació dels anomenats Fasci Italiani di Combattimiento

  Fundació dels anomenats Fasci Italiani di Combattimiento
  Benito Mussolini, un exmilitant socialista expulsat del partit, va ser el fundador dels anomenats Fasci Italiani de Combattimient, un moviment que agrupava antics combatents i que tenia un programa populista i naionalista.
 • Fundació del Partito Nazionale Fascista (PNF)

  Fundació del Partito Nazionale Fascista (PNF)
  Benito Mussolini tranforma, l'an 1921, després de 3 anys de la seva creació, el Fasci Italiani di Combattimiento en el Partito Nazionale Fascista (PNF).
 • Vaga convocada per les forces d'esquerra

  El partit feixista va demostrar que tenia una bona organitzaió durant la vaga d'agost del 1922, convocada per totes les forces d'esquerra. els feixistes van comunicar el govern que que si no era capaç d'impedir lla vaga, ells substiuirien l'Estat. els esquadristes van mantenir en funcionament el servei de correus, tren i autobusos, i amb la seva acció es van guanyar les simpaties de la classe mitjana,
 • Period: to

  FEIXISME ITALIÀ

  Per a Itàlia, els anys de la postguerra mundial van ser un període de crisi econòmica i d'agitacions socials fortes qie, sumades a un sentiment de frustració pels resultats del conflicte, van preparar l'ascenció del feixisme.
  El feixisme italià és una ideologia de caire dictatorial que es va desenvolupar a Itàlia després de la crisi social i econòmica, marcada per les minses compensacions aconseguides al finalitzar la Gran Guerra i la crisi econòmica de la Gran Depressió.
 • Marxa sobre Roma

  Marxa sobre Roma
  Els feixistes van anunciar que si el govern era incapaç de restablir l'ordre i l'autoritat, ells marxarien cap a la capital i reclamarien el poder. Milers de "camises negres" van ocupar els edificis públics de la capital i van començar a controlar les institucions i les comunicacions del nord d'Itàlia.
 • Intent de proclamació de l'estat d'exepció

  El govern va voler provlamar l'estat d'exepció el 28 d'octure, però el rei es va negar a signar el decret i, aleshores, el govern va dimitir,
 • Constitució d'un nou executiu

  Víctor Manuel II, assumint tota la responsabilitat, el 30 d'cotubre, tot just 2 dies d'haver-se negat a signar el decret, va demanar a Banito Mussolini que constituís un nou executiu.
 • Period: to

  Establiment de la dictadura feixista

  L'establiment de la dictadura feixista va ser el resultat d'un procés de restricció de les llibertats. Primer, un govern de coalició entre diverses forces polítiques va mantenir formalment la vida parlamentària, i també la llibertat polítia i sindical
 • Annexió de Fiume

 • Assassinat de diputat socialista Matteotti

  Assassinat de diputat socialista Matteotti
  La virada definitiva cap a la dictadura va ser l'assassinat del diputat socialista Matteotti, que havia denunciat crims de les esquadres feixistes i el frau amb què el partit feixista havia aconseuit de guanar les eleccions. Els feixistes estaven implicats directament en l'assassinat de Matteotti i per no haver de enfrentar-se a les crítiques del Parlament, Mussolni va assumir plens poders i va silenciar tota l'oposició.
 • Primer atemtar contra Mussolini

  Primer atemtar contra Mussolini
  Violeta Gibson va disparar contra el Duce a Roma amb conseqüències lleus.
 • Llei Rocco

  Llei Rocco
  Amb la Llei Rocco de 1926 es van prohibir tots els partits polítics, llevat del feixista, i tots els sindicats van ser integrats en 22 corporacions verticals amb participació de les organitzacions patronals.
 • Segon atemptat contra Mussolini

  Un jove llença una bomba de mà sobre el cotxe de Mussolini
 • Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo (OVRA)

  Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo (OVRA)
  Fundació de la Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo que era la policía secreta del Reino de Italia, fundada en 1927 bajo el regimen de Benito Mussolini durante el reinado de Víctor Manuel III.
 • Gran Consell Feixista

  El Parlament passà a dependre del Gran Consell Feixista (òrgan superior del partit), encarregat en última instància d'elegir els seus estats membres.
 • Eabolició del sufragi universal

 • Pactes de Laterà

  Pactes de Laterà
  El règim de Benito Mussolini es va saber atreure a l'Església Catòlica. Conjuntament van signar els Pactes de Laterà, que van representar el reinici de les relacions entre l'Església romana i l'Estat, després de la ruptura que s'havia produït l'any 1870. El papa Puis XI va reconèixer el Regne d'Itàlia i Roma com a capital, i l'Estat italià es comprometia a concedir al Vaticà una renda anual. El suport del papat va ser un dels puntals més sòlids del feixisme.
 • Eleccions italianes del 1929

  Les eleccions del 1929 van ser per renovar diputats i e fa mitjançant un plebescrit.
 • Cambra dels Fasci i de les Corporacions

  El Parlament va ser substituït per un òrgan consultiu format perls dirigents de les corporacions deixistes: la Cambra dels Fasci i de les Corporacions.
 • Institut per a la Reconstrucció Industrial (IRI)

  L'institut per a la Reconstrucció Industrial (IRI) va ser creat amb la finalitat d'ajudar les empreses amb dificultats per mitjà de la compra de les seves accions als grans bancs a través d'empreses filials públiques. D'aquesta manera l'Estat va anar controlant sectors importants de l'economia. L'any 1939, l'IRI ja tenia prop del 45% de totes les accions cotitzadesen borsa.
 • Salaris baixen i atur augmenta

  El lliam estret entre el sector privat i l'estatal va beneficiar principalment la poderosa i reduïda oligarquia, identificada políticament amb el Partito Nazional Fascista. En contrapartida, el nivell de vida dels italians es va situar per sota de l'europeu. Els salaris reals van disminuir i l'atur va augmentar de 80.000 persones el 1926 a 964.000 el 1934.
 • Polítiques proteccionistes

  L'Estat va adoptar polítiques proteccionistes i va establir un control estricte dels intercanvis, que autoritzava només aquelles importacions considerades indispensables.
 • Guerra d'Etiòpia

  La conquesta d'un Imperi que proporcionés a Itàlia les matèries de les quals mancava i un destí per als excedents de població, es va concretar en la fàcil agressió a Etiòpia.
 • Pacte d'Acer

  Va ser un acord polític i militar firmat el 22 de maig del 1939 a Berlín. Entre els ministres d'itàlia de relacions exteriors del regne d'Itàlia, Galeazzo Ciano, i de l'estat d'Alemanya, Joachi m von Ribbentrop. En el que pactaven les bases d'una futura aliança en cas de guerra.