EVOLUCIÓ LINGÜSTICA I SOCIAL

By eloyy
 • Period: 1 BCE to 3000 BCE

  Fundació de Carcassone

 • 520

  Feudalització Carcassone

  A l'any 520 no existeix el turisme i la llengüa que es parlava era el llatí vulgar, això provoca una millora economic del comerç i de l'agrarització.
 • 1274

  Guerra entre els feus

  Apareix l'occità com a idioma a la ciutat.
 • 1342

  El control del feu el toma la casa d'Orleans

  S'expandeix el francès antic per ser una casa molt influent a França, reben una forta inversió en especial a l'infraestructura per estar més connectats amb Orleans.
 • 1562

  S'inicien les guerres de la Revolució Francesa

 • Creació de l'academia francesa

 • Tractat dels Pirineus

  França amenaça a Girona i Lleida i desapareix l'influéncia castellana a la plaça
 • Revolució Industrial

  Industrialització de la ciuat
 • Crac del 29

  L'economia pateix la "Gran Despressio"
 • Instauració de la França de Mehv

 • Plan Marshall

  Es pootència la industrialització, es fan reformes socials i comença el turisme
 • Constitució de la IV Repùblica

 • Unió Europea

  Desapareixen les fronters d'Europa i augmenta el turisme.
 • Arribada de la COVID

  En aquesta época disminueix l'economiai el turisme