99199832 edificios

EVOLUCIÓ CONCEPTE EMPRESA

 • 1101

  La Baixa Edat mitjana (segles XII al XV)

  La Baixa Edat mitjana (segles XII al XV)
 • Period: 1101 to 1500

  La Baixa Edat mitjana (segles XII al XV)

  Desenvolupament de les ciutats, indústries artesanals agrupada en gremis. S'incrementa la forma notable dels intercanvis comercials. Agrupació de lligues associades al seu lloc d'origen.
  (No hi havia empreses com a tal, sinó que era tot artesanal i en mans de comercials).
 • 1401

  Segle XV

  Progrés a la navegació, això permet l'expansió d'Europa. Aquest progrés desencadena el descobriment d'Amèrica i permet a Espanya un monopoli comercial.
 • 1402

  Segle XV

  Segle XV
 • Period: 1501 to

  Segles XVI i XVII

  Britànics i holandesos creen empreses Índies, per comerciar amb l'Extrem Orient, això requereix una gran inversió de capital i comença la compra i venda d'accions.
 • Period: to

  A la fi del segle XVIII i principis del segle XIX

  Desenvolupament de la Revolució Industrial, començant per Gran Bretanya i més tard en la resta d'Europa aquest procés es produeix a Espanya en la segona meitat del segle XIX.
 • Period: to

  La Revolució Industrial

  Amplicació de nous invents tècnics i desenvolupament de mentalitat empresarial dinamitzada per la burgesia ascendent, d'aquí sorgeix el fenomen d'acumulació de capital.Augment de nombroses empreses que per primer cop ocupen la quantitat d'obrers i produeixen de manera massiva. Al final d'aquest segle,s'inventen noves tècniques d'organització i direcció empresarial que constitueixen els antecedents dels moderns sistemes de gestió i direcció d'empreses.
 • La Revolució Industrial

  La Revolució Industrial
 • Period: to

  Durant el segle XX

  Segueix evolucionant i incrementant l'economia i es comencen a desenvolupar les grans societats anònimes, que són una peça bàsica dins del sistema capitalista o d'economia de mercat.
 • Segle XX

  Segle XX
 • Economia Planificada

  Sorgeix amb la Revolució Russa un nou sistema econòmic en ell l'empresa pertanyent a l'Estat segueix directrius marcades pel pla econòmic central i no les pautes com als països.
 • Aspectes , Concepte Empresa

  A. Aspecte Econòmic-financer: L'empresa fa la funció de elaborar riquesa per a abonar als factors productius, ajudant així al desenvolupament econòmic de la societat. B. Aspecte jurídic-mercantil: L'empresa està constituïda per un patrimoni amb fi mercantil -amb ànim de lucre- genera relacions amb agents externs i interns. C. Aspecte tecnològic-productiu: Combina factors de producció que permeten l'obtenció dels béns o serveis per la societat o el mercat.
 • Després de la Segona Guerra Mundial

  poc abans de la Guerra freda, el mon es divideix en dos grans blocs: Capitalista i Comunista dins de cadascun es donen processos d'integració supranacional; CE i en el segon el COMECON, al mateix temps els Estats Units i l'URSS (actual CEI), els líders d’aquests tenen un paper molt important .
  En el món occidental, processos d'integració i l'estrenyiment de relacions entre els Estats van senzill el desenvolupament de les multinacionals, buscant expandir la producció a gran escala.
 • Després de la Segona Guerra Mundial

  Després de la Segona Guerra Mundial