Euroopa Kujunemine

By ervin12
 • Viini Kongress

 • Tänapäevase Euroopa poliitilise Kaardi kujunemine

  Belgia ja Kreeka Iseseisvumine
 • NSV okupeeris Läti,Leedu ja Eesti

 • Saksamaa Liitvabariigi moodustumine

 • Berliini müüri püstitamine

 • Balti Kett

 • Saksa Demokraatlik Vabariik ja Saksa Liitvabariik ühinesid üheks riigiks

 • Eesti,Leedu ja Läti taasiseseisvumine

 • Jugoslaavia territooriumil eraldusid Sloveenia, Horvaatia, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina

 • Tsehhoslovakkia jagunes Tsehhiks ja Slovakkiaks

 • Serbiast eraldub Montenegro

 • Kosovo Moodustumine