EU's udvikling

By linegl
 • Europarådets oprettelse

  Europarådet, europæisk samarbejdsorganisation, oprettet i 1949 af 10 vesteuropæiske stater, i 2012 med 47 medlemsstater.
  Europarådet beskæftiger sig med et bredt felt af emner: menneskerettigheder, retligt samarbejde, kultur-, uddannelses- og mediepolitik, minoritetsproblemer samt sundhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale spørgsmål.
 • Kål- og stålunionen dannes

  Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) eller blot Kul- og Stålunionen var en international organisation med seks stater. Organisationen tjente til at forene Vesteuropa under den kolde krig og skabte fundamentet for europæisk demokrati med samhørighed mellem nationalstaterne og udviklede sig til den Europæiske Union. EKSF var den første organisation, der baserede sig på principperne for supranationalisme.
 • Rom-Traktaten

  Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF-Traktaten, undertegnet den 25.3.1957 i Rom af Vesttyskland, Frankrig, Italien og Beneluxlandene.
  Fredadskridende økonomisk integration.
 • Danmark bliver medlem af EF

  Ved folkeafstemningen den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til medlemskab af EF, hvorefter Danmark blev medlem af EF fra den 1. januar 1973.
 • Det indre marked (Europæisk fællesakt)

  Det indre marked er et af de helt centrale begreber i EU. Formålet er at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem EU’s medlemslande, og derved oprette et "indre marked" i EU, hvor de traditionelle hindringer for udveksling af ydelser og personer mellem EU-landene er fjernet.
 • Maastricht-traktaten

  Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) ofte kaldet Maastricht-traktaten var en traktat, der blev indgået i Maastricht i 1991 mellem medlemslandene i det daværende EF og underskrevet 7. februar 1992. Traktaten trådte i kraft 1. november 1993, efter at Danmark først havde nedstemt den ved en folkeafstemning og derefter vedtog den sammen med Edinburgh-protokollen ved endnu en afstemning. Traktaten består af 53 artikler og omdannede EF til den Europæiske Union (EU).
 • Lissabontraktaten

  På EU-topmødet i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 lykkedes det efter otte timers forhandlinger for EU's stats- og regeringschefer at nå til enighed om den nye traktat. Den 3. november 2009 godkendte det sidste af EU's medlemslande traktaten - og dermed var Lissabontraktaten en realitet. Lissabontraktaten går kort fortalt ud på at justere EU’s opbygning og beslutningsprocesser, så de passer til et EU med mange lande.