2000px flag of europe.svg

EU

 • Winston Churchill kommer med tanken om en Europæisk Union

  Winston Churchill kommer med tanken om en Europæisk Union
  Winston Churchill, Storbritanniens premierminister under Anden Verdenskrig. Lancerede som konservativ politiker i 1946 begrebet "jerntæppet" i sin såkaldte Fulton-tale, og talte senere på året i Zürich om nødvendigheden af at oprette Europas Forenede Stater for at få gang i det krigshærgede Europa igen.
 • Period: to

  EU

 • Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman forslår et europæisk samarbejde omkring handel med kul og stål

  Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman forslår et europæisk samarbejde omkring handel med kul og stål
  Frankrigs udenrigsminister Robert Schuman forslår et samarbejde omkring handel med kul og stål blandt andet for at kunne kontrollere våbenfabrikkerne.
 • Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Luxembourg og Italien underskrev traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

  Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Luxembourg og Italien underskrev traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
  Samarbejdet om "krigens råmaterialer" blev dermed på en praktisk og også meget symbolsk måde forvandlet til et værktøj, som kunne forsone og skabe fred.
 • Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien underskriver Rom-traktaten

  Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien underskriver Rom-traktaten
  Rom-traktaten talte også om en stadig snævrere sammenslutning. Målet var en union; den blev virkeliggjort ved vedtagelsen af Maastricht-traktaten i 1993.
 • Kul- og Stålfællesskabet bliver til EF

  Samtidigt oprettede landene EF's institutioner: Kommissionen, EF-Domstolen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet.
 • Danmark fik en handelsaftale med Storbritannien og Sverige, og tilsluttede sig EFTA med virkning fra 1960

  Danmark fik en handelsaftale med Storbritannien og Sverige, og tilsluttede sig EFTA med virkning fra 1960
  Årsagen var, at en stor del af dansk landbrugseksport gik til briterne, og landet turde ikke risikere at miste den indtægt.
 • Frankrigs præsident, general Charles de Gaulle, nedlagde veto mod at lade Storbritannien blive medlem af EF

  Frankrigs præsident, general Charles de Gaulle, nedlagde veto mod at lade Storbritannien blive medlem af EF
  Han var imod, at USA blandede sig i de europæiske landes forhold. Og han mente, at Storbritannien ville være USA's forlængede arm i Europa.
 • Danmarks statsminister Jens Otto Krag skriver under på tiltrædelsestraktaten i Bruxelles, og Danmark bliver medlem af EF

  Danmarks statsminister Jens Otto Krag skriver under på tiltrædelsestraktaten i Bruxelles, og Danmark bliver medlem af EF
  Folketinget havde tredje og sidste behandling af loven om Danmarks indtræden i EF. 141 stemte for, 34 imod. Folketinget besluttede med 175 stemmer for også at holde en folkeafstemning om dansk medlemskab af EF.
 • Grækenland bliver optaget i EU

  Grækenland bliver optaget i EU
  Argumentet for at optage Grækenland i EF i 1981 var at styrke det spinkle demokrati.
 • Spanien og Portugal bliver optaget i EU

  Spanien og Portugal bliver optaget i EU
  Begrundelsen var som i tilfældet med Grækenland i 1981, at EF ville støtte de spinkle demokratier.
 • Maastricht-traktaten bliver vedtaget

  Maastricht-traktaten bliver vedtaget
  Danmark stemte ja til Edinburgh-aftalen med fire danske forbehold om at stå uden for euroen, unionsborgerskabet, forsvarssamarbejdet og det overstatlige samarbejde om retlige og indre anliggender. Dermed var Maastricht-traktaten reddet - og unionen virkeliggjort med de danske 56,7 pct. ja-stemmer og 43,3 pct. nej-stemmer.
 • Finland og Sverige bliver optaget

  Finland og Sverige bliver optaget
  22 år efter Danmarks indtræden i EF kom nabolandet Sverige også med i det europæiske fællesskab. Sverige fik følgeskab af to andre EFTA-lande Finland og Østrig.
 • Amsterdam-traktaten bliver underskrevet

  Amsterdam-traktaten bliver underskrevet
  Traktaten banede bl.a. vejen for øst-udvidelsen af EU. Den startede Schengen-samarbejdet, gav mere magt til det folkevalgte Europa-Parlament, og betød at flere sager kunne afgøres ved flertal i stedet for i fuld enighed.
 • Euro samarbejdet begynder mellem Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig

  Euro samarbejdet begynder mellem Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig
  I september 2000 var tiden ifølge regeringen kommet til at forsøge at slippe af med forbeholdet om at stå uden for Euro-samarbejdet. Men danskerne var glade for at stå uden for mønt-samarbejdet.
 • Malta, Cypern og otte andre øst-lande bliver optaget i EU

  Malta, Cypern og otte andre øst-lande bliver optaget i EU
  Otte lande var central- og østeuropæiske, hvoraf flere havde været under russisk-kommunistisk styre i mange år, men efter Den Kolde Krigs ophør havde genvundet deres frihed og demokrati.
 • Bulgarien og Rumænien bliver optaget som de seneste i EU

  Bulgarien og Rumænien bliver optaget som de seneste i EU
  Det betegnedes som det endelige opgør med fortidens kommunistisk styrede lande.