Francisco franco 1542796096698

EL FRANQUISME DEL 1939 FINS AL 1973

 • Fur del treball

  Fur del treball
  No hi ha vagues ni negociació col·lectiva.
 • Característiques del franquisme

  Característiques del franquisme
  Antidemocràtic i antiliberal, règim personalista, il·legalització de partits i sindicats (partit únic = FET), conservador, prensa censurada, adoctrinament escolar...
 • 1ª etapa (1939-1942) fase totalitària

  1ª etapa (1939-1942) fase totalitària
  Espanya es declara neutral i después no bel·ligerant encara que recolça a Itàlia i Alemanya.
  Franco s'entrevista ami Hitler (conferència d'Hendaia) i també amb Mussolini.
  S'envia la "división azul" de voluntarios per lluitar junt als alemanys a Rússia.
 • Llei de responsabilitats polítiques

 • 1ª etapa postguerra (1939-1944)

  Poca resistència interior, limitada las guerrilleras i maquis comunistes.
 • Period: to

  FASE TOTALITÀRIA

 • Period: to

  Postguerra

  (1939-44, 1944-47, 1948-51, 1952-59)
 • Nou monopoli de finances a favor dels bancs espanyols

  No es permet l'entrada de la banca estrangera.
 • Llei de represión de la masonería i el comunisme

 • Creació de l'institut Nacional d'Indústria (INI)

  L'esta funda empreses que es fan càrrec dels sectors que no resultasen rentables per al capital privatizado (Iberia, ENSIDESA, ENDESA, SEAT...).
 • Llei constitutiva de les Corts

  Parlament amb procurador per representar el sindicat i partió únic.
 • 2ª etapa (1942-1945) fase totalitària

  2ª etapa (1942-1945) fase totalitària
  Neutralitat dels alias, retirada de la "división azul" del front de Rússia, pacte Ibèric amb Portugal.
 • 2ª etapa postguerra (1944-1947)

  Intent d'invasió de la Vall d'Aran per tal de forçar una intervenció dels aliats que havien derrotat el feixisme en la 2a GM.
 • Creació de sindicatos clandestins estudiantils (SEU) Vall d'Aran

 • 3ª etapa (1945-1950) fase totalitària

  3ª etapa (1945-1950) fase totalitària
  Època d'aïllament: Espanya no és acceptant a l'ONU ni a l'OTAN, es retiren els ambaixadors dells altres països d'Espanya i la visita del general Perón i Evita.
 • Fur del espanyols I del referèndum nacional

  Recull de llibertats i drets polítics però sense garanties.
 • Sistema polític rep el nom de "democràcia orgànica"

 • Vaga general a Manresa

 • Llei de successió

  Llei de successió
  Espanya és una monarquia sense rei i Franco sarà qui triarà al sei successor.
 • Vaga general al País Basc

 • 3ª etapa postguerra (1948-1951)

  L'oposició interior (maquis) és liquidada quasi totalment.
 • 4ª etapa (1050-1059) fase totalitària

  La fi de l'aïllament: els països es tornen a apropar a Espanya i s'obre la frontera amb França (1948).
 • Espanya admesa a la FAO i a la UNESCO

  Espanya admesa a la FAO i a la UNESCO
 • Vaga de tramvies a BCN

  Contra la pujada dels preus.
 • 4ª etapa postguerra (1952-1959)

  Es produeixen les primeros protestes a Madrid i Barcelona (1956-1957)
 • Nou concordat amb la Santa Seu

  Nou concordat amb la Santa Seu
  Carácter confessional de l'estat espanyol, privilegis per a l'església, obligatorietat d'ensenyament religiós...
 • Pacte de Madrid

  Pacte de Madrid
  Acords amb EEUU: Espanya li ofereix militars a canvi d'ajuda econòmica.
 • Espanya entra a l'ONU

  Espanya entra a l'ONU
 • 1eres protestes estudiantiles a Madrid i Barcelona

 • Llei de Principis del "movimiento nacional"

  Canvia el nombre del partit unicef (FET de las JONS per Movimiento Nacional).
 • Llei de Convenis Col·lectius

  Llei de Convenis Col·lectius
  Elecció d'enllaços sindicals del treballadors per a negociar amb els patrons (syndicat vertical).
 • Retirada d'Espanya del Marroc

  Retirada d'Espanya del Marroc
 • Pla d'estabilització

  Pla d'estabilització
  Fi de l'autarquisme a Espanya.
 • Causes d'aquest canvi

  Esgotamento de reserves al Banc d'ESP.
  Augment del deute públic i protestes socials.
  Devaluació de la moneda.
  Ajuda internacional (FMI + OCE) NOTA: no es produeixen canvis a curt termini.
 • Causes del creixement

  Liberalització del comerç.
  Disponibilitat de mà d'obra barata.
  Major productivitat a menor preu.
  Afavoriment d'exportacions.
 • Causes de la terciarització de l'economia

  Procés intens d'urbanització.
  Augment del comerç (major exportacions industrials).
  Millora dels mitjans de transport i comunicació.
  Boom del tursime (sol i platja).
  Augment del PIB i renda anual.
 • President de la Generalitat: Josep Tarradelles

 • Period: to

  PERÍODE DE TRANSFORMACIONS

 • Desenvolupament clandestí d'una oposició al régimen franquista

  A l'interior del país.
 • Contuberni de Munich

  Contuberni de Munich
  Reunió de l'oposició interior i exterior que es va exigir la desaparició del régimen franquista a Espanya.
 • Tribunal d'Ordre Públic (TOP)

  Tribunal d'Ordre Públic (TOP)
  Tribunal civil per a jutjar els delicate polítics on es substitueixen els tribunals militars
 • Aprovació del "Plans de Desenvolupament Econòmic i Social"

  Aprovació del "Plans de Desenvolupament Econòmic i Social"
  Les dates van ser en diferents períodes: (1964-1967; 1968-1971; 1971-1975). L'objectiu principal era solucionar els problemes estructurals de la indústria espanyola i desequilibris econòmics.
 • Llei de Premsa de Fraga

  Llei de Premsa de Fraga
  Supressió de la censura previa però amb multes i suspensions a les publicaciones que criticaven el règim.
 • Llei de la seguretat social

  Llei de la seguretat social
  Ampliant la cobertura social (ex: jubilacions, viudetat...).
 • SDEUB (caputxinada)

  SDEUB (caputxinada)
  Part de l'oposició a Catalunya
 • Vaga general al País Basc

  Vaga general al País Basc
  Deguda a la conflictivitat social i a la demanda d'un canvi polític.
 • Llei de llibertat religiosa

  Llei de llibertat religiosa
  La religió catòlica segueix sent l'oficial però hi ha llibertat de pràctica.
 • Descolonització de Guinea Equatorial, Sidi Ifni i Rio Muni

  Descolonització de Guinea Equatorial, Sidi Ifni i Rio Muni
  Només queda el Sàhara espanyol, apuesta decidió va ser difícil per a Franco ja que era africanista.
 • Es denega l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea

  Es denega l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea
  Encara que es signa un acord preferencial de comerç.
 • Juan Carlos rep el título "Príncep d'Espanya"

  Juan Carlos rep el título "Príncep d'Espanya"
 • Llei de l'educació

  Llei de l'educació
  Reforma en els plans d'estudis