Holaa

Eix Cronològic segles XVIII-XIX

By DavidOP
 • El contracte social de Rousseau

  El contracte social de Rousseau
  És una obra de filosofía política coneguda per exposar amb claredat que l'única forma que hi haja un poder polític just per a tots és el poder que troba el seu fonament en la voluntat del poble, és a dir, per a viure en societat, els éssers humans acorden un contracte social implícit, que els atorga certs drets a canvi d'abandonar la llibertat de la qual disposarien en estat de naturalesa.
 • Independència dels Estats Units d’Amèrica

  Independència dels Estats Units d’Amèrica
  Els colons americans estaven descontents amb la metròpoli (no permitia enviar representants al Parlament i imposava monopoli comercial) i provocà revolta del te de Boston perquè va atorgar el monopoli de la venda de te a una companyia anglesa (1773). Els delegats de les tretze colònies es van reunir a Filadèlfia i van redactar la Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica per reforçar la seva posició davant Gran Bretanya.
 • Constitució dels Estats Units d’Amèrica

  Constitució dels Estats Units d’Amèrica
  La guerra contra la metròpoli va ser llarga i després de la derrota de Yorktown, Gran Bretanya va reconèixer la independència a l’any 1783 i els nous Estats Units d’Amèrica van redactar una constitució (primera constitució escrita de la història).
 • Presa de la Bastilla

  Presa de la Bastilla
  El tercer estat després de que els privilegiats digueren que no al vot per persona, es reuniren al pavelló de Versalles (Jeu de Paume). Allí, els representants del tercer estat es van erigir en Assemblea Nacional i es van comprometre a fer una consitució que reflectira la voluntat de la majoria de francesos. El poble de París va donar suport a les propostes de l’Assemblea i el 14 de juliol de 1789 van assaltar la presó de la Bastilla.
 • Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà

  Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà
  Aquest document reconeixia els drets i les llibertats individuals, així com la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i els impostos. Aquest document va ser aprovat per l'Assemblea Nacional i és un dels documents fonamentals de la Revolució Francesa. Encara que aquest document estableix sols drets en els homes (en les dones no), es considera un document precursor dels drets humans a nivell nacional e internacional.
 • Primers vaixells de vapor

  Primers vaixells de vapor
  Cap al començament del segles XIX, la màquina de vapor s’aplicà als vaixells de vela, els quals, es van substituir per vaixells de vapor. El primer vaixell a vapor que va funcionar va ser el de Robert Fulton, el qual en el seu primer viatge va fer 240 km pel riu Hudson (des de Nova York a Albany). Fulton, a l’any 1803, va anar en un vaixell de vapor pel riu Sena, però allí a França no va ser ben rebut.
 • Luddisme

  Luddisme
  Va ser un moviment obrer nascut a Anglaterra que no acceptava i odiava les màquines, no perquè no els agradara treballar amb elles, si no perquè per culpa d’elles contractaven a menys gent e imposaren salaris més baixos, és a dir, per als treballadors empitjoraven les condicions laborals i de vida.
 • Primers Sindicats

  Primers Sindicats
  Els sindicats van ser frut de la Revolució Industrial i són organitzacions que reuneixen als treballadors amb la finalitat de defensar els seus interessos econòmics i laborals davant dels caps de l'empresa i el govern. Al principi, a Gran Bretanya els sindicats eren il·legals per culpa de la llei Combination Laws, però a l’any 1825 es va derogar aquesta llei i això va significar que els sindicats ja eren legals.
 • Locomotora de vapor de Stephenson

  Locomotora de vapor de Stephenson
  El ferrocarril va ser el primer vehicle mogut per l’aplicació de la màquina de vapor. Aquest mètode de transport va permetre transportar més persones i més mercaderies en menys temps i amb un cost reduït. Stephenson havia treballat en l’estudi de la locomoció a vapor. Aquest estudi va donar resultats en un concurs públic amb el qual es buscava trobar la màquina que cubrira la línia de Manchester i Liverpool. Stephenson va guanyar aquest concurs demostrant que la seva locomotora era la millor.
 • Great Trade Union

  Great Trade Union
  És una organització que agrupava treballadors de diversos oficis. En les seves primeres reivindicacions van defensar varies coses, com per exemple, defensaren el dret d’associació, la reducció de la jornada laboral, que els salaris milloraren i que s’hi regulara el treball infantil.
 • I Internacional Obrera

  I Internacional Obrera
  La I Internacional obrera (AIT) va ser la primera organització internacional en intentar unir a treballadors de diferents països. Aquesta organització principalment va agrupar als sindicalistes anglesos, anarquistes, socialistes francesos e italians republicans i tenia com a objectiu aconseguir un ordre social més just i igualitari lluitant contra el capitalisme. Aquesta organització desaparegué al 1876, per culpa de les discrepàncies ideològiques dels seus membres.
 • Dinamo

  Dinamo
  El dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria (converteix energia mecànica en energia elèctrica) i va permetre produir electricitat en centrals hidroelèctriques. Aquest generador de corrent continu és el més important pel que fa al seu ús durant aquest segle.
 • Inauguració del Canal de Suez

  Inauguració del Canal de Suez
  El Canal de Suez és un canal creat artificialment situat a Egipte que uneix el mar Mediterrani i el mar Roig, el qual té una gran importància en l’abastiment europeu de petroli i pel comerç mundial. Aquest canal va ser creat per Ferdinand de Lesseps entre els anys 1859 i 1869 i té uns 162,2 km de llarg.
 • Telèfon

  Telèfon
  El telèfon és un dispositiu per a comunicar-se a distància, és a dir, sense tindre que estar junts. El primer prototip de telèfon mòbil va ser creat per Antonio Meucci (ell l’anomenà teletròfon) a l’any 1854, i encara que no el va patentar per dificultats econòmiques, el Congrés dels Estats Units d’Amèrica va reconèixer que ell va ser el verdader inventor del telèfon.
 • Conferència de Berlín

  Conferència de Berlín
  Van ser unes conferències on participaren molts països (com l’imperi Britànic o l’imperi Francès) que es van fer per a repartir-se el territori i les zones africanes que ocuparia cada potència. Encara que s’havera fet aquest acord, les potències intentaven aconseguir més territori i per culpa d’això de vegades es topaven i se podien produir guerres (ex: francesos i anglesos es toparen a Fashoda i casi se produeix una guerra).