Eix cronológic romanticisme

Timeline created by AlbaCornelles
  • La família de Carles IV

    La família de Carles IV
    Pintura de Francisco de Goya y Lucientes del 1800-1801 que, actialment es troba situat al Museu del Prado, a Madrid.
  • El 3 de Maig a Madrid

    El 3 de Maig a Madrid
    Pintura de Francisco de Goya y Lucientes en el 1814 que, actualment es troba en el Museu del Prado.