Eix cronòlogic de la segona fase de la Revolució Industrial

 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  la primera linea de ferrocarril de Barcelona - Mataró va ser a l'any 1848.
 • Period: to

  Eix cronològic de la segona fase de la Revolució Industrial

 • Invenció del petroli

  Invenció del petroli
  El primer pou de petroli “modern” el va perforar el 1859 Edwin Drake a Pennsilvània, als Estats Units
 • Noves fonts d'energia

  Noves fonts d'energia
  A partir de 1860/70 comença la denominada Segona Revolució Industrial , utilitza 1) noves fonts d'energia de major potència: electricitat (d'origen tèrmic i hidràulic) i el petroli;
 • La Dinamo

  La Dinamo
  Es van desenvolupar noves fonts d'energia. Així, la invenció de la dinamo industrial (1869) va permetre produir electricitat en centrals hidroelèctriques.
 • obertura dels canals de Suez el 1869

  obertura dels canals de Suez el 1869
  (servia per la venda a terminis, venda per correu, grans magatzems, etc.).
 • canvis de la maquina de vapor

  canvis de la maquina de vapor
  es van produir canvis a milllor del 1870-1914 que va ser quan va començar la primera guerra mundial.
 • Invenció del telegraf

  Invenció del telegraf
  Va ser Joseph Henry qui el 1829 va construir el primer telègraf . Tot i això, la persona que li va donar gran impuls va ser el nord-americà Samuel Morse (1791-1872), qui va inventar un codi que porta el seu nom. ... Les notícies significaven diners i el telègraf elèctric va permetre obtenir-les amb rapidesa
 • invent de la bombeta

  invent de la bombeta
  1880: Thomas Edison, després de comprar la patent de Woodward i Evans, presenta una bombeta amb un filament de bambú carbonatat que arribava a les 600 hores de durada. Neix el primer model realment comercial.
 • comubustió per als cotxes

  comubustió per als cotxes
  la invenció del motor d'explosió va fer possible que es comencés a utilitzar com a combustible per als automòbils (1885).
 • invenció de l'alternador i el transformador

  invenció de l'alternador i el transformador
  l'alternador i el transformador (1897) van fer possible el trasllat del corrent.
 • Invent de la radio

  Invent de la radio
  es va inventar al 1901 per connectar per primera vegada Europa i Amèrica per mitjà d'un senyal radiotelegràfic, una data històrica per al desenvolupament de les comunicacions modernes.
 • revolució de metodes de producció (1903)

  revolució de metodes de producció (1903)
  La producció es va orientar cap a la fabricació en sèrie com la millor manera d'augmentar la productivitat, disminuir el temps emprat i reduir costos de fabricació.
 • invenció de l'avió

  invenció de l'avió
  El 22 de maig de 1903 els Germans Wright patenten el seu invent : l'aeroplano, a l'oficina de patents nord-americanes.
 • obertura dels canals de Panamà el 1914

  obertura dels canals de Panamà el 1914
  (servia per la venda a terminis, venda per correu, grans magatzems, etc.).