Eix cronològic de la segona fase de la revolució industrial

 • Jan 1, 1310

  Tints

  Tints
  El tint és una substància amb la qual es dona color a un objecte o cosa (usualment teixit, fusta, roba o cabell) sobre el color que tenia.
 • Jan 1, 1401

  Aeronàutica

  Aeronàutica
  L'aeronàutica és la ciència o disciplina relacionada amb l'estudi, disseny i manufactura dels aparells mecànics pesants capaços d'elevar-se en vol o les tècniques de control d'avions.
 • Jan 1, 1501

  Medicaments

  Medicaments
  Un medicament[1][2] o medecina[3][4] pot ser vagament definit com a qualsevol substància destinada a ser utilitzada en el diagnòstic, cura, mitigació, tractament o prevenció de malalties
 • Automòbils

  Automòbils
  Un automòbil (també se'n pot dir auto, cotxe o votura a la Catalunya Nord) és usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients.
 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli ús al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • Ferrocarril

  Ferrocarril
  El ferrocarril és un mitjà de transport que circula entre carrils, normalment d'acer, compost per un o més vagons o cotxes arrossegats per una locomotora.
 • Extraccio de petroli.

  Extraccio de petroli.
  als Estats Units a mitjan segle XIX es va començar a extreure petroli
 • Invenció de la dinamo industrial

  Invenció de la dinamo industrial
  La dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador de corrent continu més important pel que fa al seu ús durant el segle xxi.
 • Telefon

  Telefon
  És un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.
 • Fonograf

  Fonograf
  El fonògraf va ser l'eina més comuna per a enregistrar i reproduir so mecànic des de l'època dels 1870 fins a la dècada dels 80.
 • Tranvia

  Tranvia
  El tramvia és un mitjà de transport de passatgers que circula sobre rails i per la superfície en àrees urbanes, als mateixos carrers, sovint sense separació de la resta de la circulació, sense via ni senda o sector reservat.
 • Invenció del motor d'explosió

  Invenció del motor d'explosió
  Els orígens dels motors de combustió interna són molt remots. Especialment si es consideren els inicis o precedents d'alguns elements constitutius dels motors, imprescindibles per al seu funcionament com a tals.
 • Cinematògraf

  Cinematògraf
  Un cinematògraf és una màquina ―obra dels germans Lumière― capaç de filmar i projectar imatges en moviment.
 • Radio

  Radio
  La ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.
 • Mobles

  Mobles
  Els mobles són els objectes mòbils d'un indret.