Powerloom weaving in 1835

Eix Cronològic

 • Parallamps

  Parallamps
  És un instrument de protecció contra els llamps inventat l'any 1752 per Benjamin Franklin, amb l'objectiu de protegir l'element amb més possibilitats de rebre l'impacte del llamp en una àrea determinada. En cas de caiguda del llamp sobre el parallamps, aquest canalitza la seva energia de forma més o menys controlada fins a la corresponent presa de terra, evitant així els possibles danys a construccions i persones presents a la zona.
 • Automòbil

  Automòbil
  És usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients. Es desplaça gràcies a un motor d'explosió a cop d'una mescla de gasolina, gasoil i aire.
 • Sunmarí

  Sunmarí
  És una embarcació amb capacitat de navegar sota l'aigua.
  Connecticut, David Bushnell va construir un submergible que tenia forma de dues closques de tortuga marina enganxades per la part de baix i que es va batejar amb el nom de "Turtle" (Tortuga). Aquest submergible estava fet de fusta de roure i dissenyat amb la finalitat de passar per sota dels vaixells britànics fondejats al llarg de les costes americanes per col·locar en els seus bucs una mines amb espoletes.
 • Barco de Vapor

  Barco de Vapor
  és un barco propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, una turbina de vapor o màquina de vapor i un condensador refrigerat per aigua. La transmissió s'aconsegueix amb un cigonyal a les màquines de vapor o amb una caixa reductora en el cas de fer servir turbines.
  La seva aparició va suposar tota una revolució en la navegació marítima mundial ja que no depenien tant de vents i corrents, com els de vela.
 • Locomotota Ferroviària

  Locomotota Ferroviària
  S'anomena locomotora el material rodant con motor que s'utilitza per a donar tracció als trenes, essent, per tant, una part fonamental d'aquestos.
  El 1814, George Stephenson va construir la seva primera locomotora, la Locomotion n.º1. Aquest any es va inaugurar el Ferrocarril de Stockton i Darlington, que va ser el primer a prestar servei públic de transport de càrregues amb locomotores de vapor. Els trens de passatgers no obstant consistien en diligències tirades per cavalls.
 • Bicicleta

  Bicicleta
  És un vehicle de propulsió humana que es mou gràcies a la força que es transmet a dues rodes alineades. El ciclista fa una força sobre els pedals, que es transmet al pinyó de la roda de darrere mitjançant una cadena circular. La roda anterior és directriu.
  Karl Drais d'Alemanya va inventar el vehicle d'una sola via, que va anomenar màquina errant, precursora de la bicicleta i la motocicleta.
 • Estetoscopi

  Estetoscopi
  És un producte sanitari usat en medicina, infermeria i veterinària per a escoltar els sons interns dels cossos humà i animal, fou inventat a França pel metge René Théophile Hyacinthe Laënnec el 1816. Aquest, a causa de la vergonya que sentia d'acostar la seva orella al pit de les pacients, va crear un cilindre de fusta de 30 cm de llarg, origen de l'instrument.
 • Motor elèctric

  Motor elèctric
  És una màquina que converteix l'energia elèctrica en mecànica. La majoria de motors elèctrics funcionen mitjançant la interacció entre el camp magnètic del motor i el corrent elèctric d'un bobinat, generant energia en forma de parell aplicat a l'eix del motor. Els motors elèctrics poden estar alimentats amb corrent continu (CC), com bateries, o amb corrent altern (CA), com la xarxa elèctrica.
 • Màquina de cosir

  Màquina de cosir
  És una màquina que s'utilitza per cosir tela i altres materials juntament amb fil. Les màquines de cosir es van inventar durant la primera Revolució Industrial per disminuir la quantitat de treball manual de cosit realitzat en empreses de confecció de roba. Des de la invenció de la primera màquina de cosir per treballar, la màquina de cosir ha millorat en gran manera l'eficiència i la productivitat de la indústria de la confecció.
 • Dinamo

  Dinamo
  Una dinamo és un generador elèctric que crea corrent continu emprant un commutador. La dinamo utilitza l'electromagnetisme per convertir la rotació mecànica en electricitat.
  La dinamo va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara al segle xxi el generador de corrent continu més important. Malgrat la predominància de la producció de corrent continu, cal remarcar que el corrent altern és molt més present als circuits elèctrics de potència.