EARLY EXPLORERS.SS

 • Jun 2, 1519

  alonzo de pineda

  alonzo de pineda
  He explored the texas coast.He was from Spain.
 • Feb 28, 1528

  cabeza de vaca

  cabeza de vaca
  He explored the galveston.He was from Spain.
 • Nov 12, 1563

  Sir John Hawkins

  Sir John Hawkins
  He explored Eastern Texas.He was English/French.
 • Juan De onate

  Juan De onate
  He and his men walked down the Rio Grande in Texas.He was from Spain.
 • Rene-Robert Cavelier

  Rene-Robert Cavelier
  He explored Victoria Texas.He was from Spain.
 • Robert de LaSalle

  Robert de LaSalle
  He explored Victoria, Texas.He was French.
 • Ponce De leon

  Ponce De leon
  He explored Southern, Texas.He was from spain.