Dogodki v 80-ih letih 20. stoletja, ki so privedli do razpada Jugoslavije.

 • Period: to

  80-ta leta 20. stoletja

  Dogodki, ki so privedli do razpada Jugoslavije.
 • Smrt Josipa Broza Tita

  Smrt Josipa Broza Tita
  Po smrti dolgoletnega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita se začnejo pojavljati politične in etnične napetosti, ki so bile prej nadzorovane.
 • SANU memorandum

  SANU memorandum
  Srbska akademija znanosti in umetnosti (SANU) marca leta 1986 objavi memorandum, ki opozarja na domnevno ogroženost srbskega naroda v Jugoslaviji. Ta poteza je vzbudila napetosti med narodi v državi.
 • Protesti v Vojvodini

  Protesti v Vojvodini
  V Vojvodini, pokrajini v Srbiji se začnejo množični protesti srbskega naroda, ki zahtevajo več pravic in avtonomije. Protesti so odziv na zaznavo nepravičnosti v zvezni državi. Vrhunec dosežejo 5. 10. v Novem Sadu
 • Slobodan Milošević postane predsednik Srbije

  Slobodan Milošević postane predsednik Srbije
  Slobodan Milošević je postal predsednik Srbije leta 1989, ko je prevzel vodstvo Srbske komunistične partije in začel krepiti svojo politično moč in srbski nacionalizem. Vse to je močno vplivalo na politično vzdušje v Jugoslaviji.
 • Prve večstrankarske volitve

  Prve večstrankarske volitve
  V različnih republikah Jugoslavije se odvijejo prve večstrankarske volitve po dolgih letih enopartijskega sistema. Nacionalistične stranke pridobivajo moč in s tem le povečujejo razpoke med narodi v državi.
 • Odpoved Dogovora o skupnem tržišču

  Slovenija in Hrvaška razglasita neodvisnost in s tem prenehata priznavati Dogovor o skupnem tržišču, ki je bil temeljno načelo jugoslovanske federacije.
 • Vojaški spopadi v Sloveniji in na Hrvaškem

  Vojaški spopadi v Sloveniji in na Hrvaškem
  Po razglasitvi neodvisnosti se začnejo spopadi med JLA (Jugoslovanska ljudska armada) in vojaškimi silami Slovenije (27. junij - 7. julij ) ter kasneje na Hrvaškem (1991 - 1995). To vodi do povečanja napetosti med republikami in etničnimi skupinami, kar končno povzroči postopen razpad Jugoslavije