Images (1)

descubriment de la cèl·lula

 • 262 BCE

  edat antiga

  edat antiga
 • R. Hooke

  R. Hooke
  Ell va anomenar <cèl·lules> els buits que va observar en làmines de suru.
 • A. Van Leeuwenhoek

  A. Van Leeuwenhoek
  Va ser el primer en inventar un microscopi senzill per observar microorganismes.
 • Needham

  Needham
  John Needham bullir caldo per poder així destruir els organismes preexistents i els col•locà en un recipient mal segellat, ja que segons la seva teoria es necessitava aire perquè això es pogués produir de manera adequada. Al cap d'un temps va observar colònies de microorganismes a la superfície i va concloure que es generaven espontàniament a partir de la matèria no viva; ho va publicar a l'article An Account of Some New Microscopical Discoveries
 • Henri Drutochet

  Henri Drutochet
  Henri Drutochet va ser un botànic francès conegut sobretot per ser l'iniciador de la teoria cel·lular i per descobrir el procés de l'osmosi. El gènere de plantes Trochetia rep aquest nom en el seu honor.
 • R. Brown

  R. Brown
  Va ser qui va descubrir el nucli de les cèl·lules tot obserbant cèl·lules vegetals.
 • J. E. Purkinje

  J. E. Purkinje
  Ell va decidir anomenar <protoplasme> al fluid cèl·lular, el que avui en dia coneixem com a citoplasme
 • M. Scheleiden/ T. Schwann

  M. Scheleiden/ T. Schwann
  M. Scheleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estaven formats per cèl·lules. T.Schwann
  Va proposar que la cèl·lula és l'unitat funcional dels éssers vius.
 • R. Virchow

  R. Virchow
  Ell va ser qui va polstular la frase <tota cèl·lula procedeix d'una altre cèl·lula>
 • S. Ramón y Cajal

  S. Ramón y Cajal
  va ser qui va descobrir el caràcter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • Ruska

  Ruska
  Ruska construí el primer microscopi electrònic de transmissió a la Universitat Lliure de Berlín. Quatre anys més tard obtingué una resolució dues vegades superior a la del microscopi òptic. Al 1986 li van donar el premi novel de Física.
 • L. Margulis

  L. Margulis
  Va postular com es va originar les cèl·lules eucariotes