Descobriments biològics

 • 1300 BCE

  Generació Espontània

  Generació Espontània
  La teoria de la generació espontània, va ser una idea molt estesa en el passat, segons la qual la vida sorgeix de manera espontània a partir de la matèria inerta.
 • Descobriment de la cel·lula

  Descobriment de la cel·lula
  Robert Hooke enguanya el terme cel·lula per decriure les minúscules cavitats que distingeix en observar una làmina molt prima.
  Hooke no va considerar que les cèl·lules estiguessin vives
 • Éssers unicel·lulars

  Éssers unicel·lulars
  Antonie van Leewenhoek observa per primer cop éssers unicel·lulars (protozous i fins i tot bacteris) a través d'un microscopi d'invenció pròpia, amb el qual aconsegueix grans augments.
 • El nucli

  El nucli
  Les observacions de cèl·lules són cada vegada més presices i detallades, i el nucli és observat en diverses cèl·lules vegetals i animals.
  E terme nucli és encunyat pel botànic Robert Brown, el qual, és el primer en observar el moviment d'orgànuls en el citoplasma cel·lular.l
 • Partícules elementals

  Partícules elementals
  Theodor Shwann i Matthias Schleiden postulen que les cèl·lules son les pàrtícules elementals de tots els éssers vius. Identifiquen la membrana, el citoplasma i el nucli com a components bàsics de la cèl·lula i descriuen l'existència d'organismes unicel·lulars i pluricel·lulars.