DA PREHISTORIA A HISTORIA Uxía Soliño

Timeline created by tuigrupo55a
In History
 • 100,000 BCE

  A 1ª persoa humana

  Fai 5 millonona de anos apareceu o primeiro\a persoa humana.
 • 90,689 BCE

  .689O paleolitico

  .689O paleolitico
  So cazaban,pescaban...
 • 50,689 BCE

  O neolitico e a idade dos metais

  O neolitico e a idade dos metais
  cando se crearou agricultura ea gandaria
 • 10,000 BCE

  Empeza a idade antiga

  Empeza a idade antiga
  Cando inventouse a escritura se pasou a idade antiga.
 • 9,438 BCE

  O califato de Córdoba

  Os califas eran os xefes supremos.
 • 7,246 BCE

  Os reinos xermanos

  Avia dous pobos xermanos ossuevos e os visigodos.
 • 6,158 BCE

  O campo e a cidade

  Introduciron cultivos e tamen para regar os campos.
  No centro estaba o mercado. En todas as cidades había mesquitas.
 • 6,157 BCE

  A sociedade

  Al-Ándalus estaba formada por persoas de distintas rexions.
  -Os musulmáns.
  -Osmuladís.
  -Os mozárabes.
  -Os xudeus.
 • 6,135 BCE

  Abrelixión:o islam

  O islam é a relixión dos musulmáns.
  Todos os musulmans debe cumprir 5 obigas.
 • 3,500 BCE

  Os Iberos e os Celtas

  -Os Iberos vivian a o sur e leste da peninsula.Coñecian a escritura e tiñan a sua propia moeda.
  -Os Celtas o norte e o centro peninsular.Eran especialistas no traballo do ferro e do bronce
 • 1,230 BCE

  Como era a vida nunha cidade medieval

  A maioria da poboacion era campesina e vivia en aldeas.pero grazas a o comercio ,as cidades medraron.
 • 1,230 BCE

  A artesanía

  Moitos dos habitantes eran artesáns e taballaban en obradoiros.
 • 1,230 BCE

  O comercio

  foi moi importante a o final da Idade Media.Os mercadore ou comerciantes vivian nas cidades.
 • 1,200 BCE

  Os reinos de taifas

  al-Ándalus dividiuse en pequenos reinos chamados taifas.A division entre eles foi aproveitada polos reinos cristiáns,que puco a pouco foron conquistando as terras do centro e do sur.En 1212 produciuse a batalla de Las Navas de Tolosa.
  Só se mantivo un pequeno territorio musulmán na península O reino nazarí de Granada.
 • 711

  A conquista musulmá

  Derrotaron os visigodos na batalla de Guadalete.
 • 970

  Os antigos romanos

  Crearon un intenxo inperio arredor de mar.
 • 981

  Os antigos gregos

  Os antigos gregos
  viviron a o leste do mar mediterraneo.Inentaron a democracia, teatro...Fundaron colonias na peninsula.
 • 1300

  A arte gótica e románica

  A arte gótica e románica
  Esisten moitas diferencias entre a arte románica e a gótica
 • 1469

  Os reis catolicos

  Os reis catolicos
  Os príncipes Isabel de Castela e Fernando de Aragón casaron .Dez anos despois ,os dous herdaron os seus reinos e uniron as duas coroas.
 • 1492

  Os pobos precolombianos

  Os pobos precolombianos
  -Os Maias ocupaban parte de América central.
  -Os Aztecas ocupaban parte do val de México.
  -Os Incas ocupaban o territorio actual de Perú.
 • Sep 3, 1492

  O descubrimento de América

  O descubrimento de América
  Colón partiu pensando que chegaria a Asia e morreu enton o capitan foi Américo Vespucio ,demostrou que aquel terras pertenecían a un novo continente ,recibio o nome de América.
 • 1494

  A conquista do reino de Granada

  Só quedaba un reino musulmán en Península: o reino nazarí de Granada.
 • 1497

  A sociedade naIdade moderna

  A sociedade naIdade moderna
  Na Idade Moderna estaba dividida en:
  -Reis
  -Privilexiados
  -Non previlixiados
 • 1500

  A economía da Idade Moderna

  Nesta época tiveron moita iportancia os banqueiros, xa que lles prestaban aos reis o diñeiro que necesitaban deñeiro para as suas guerras.
 • 1502

  O seculo do Ouro

  O seculo do Ouro
  -Na literatura.
  -Na arquitectura.
  -Na escultura.
  -na pintura.
 • 1516

  O reinado de carlos 1º

  O reinado de carlos 1º
  Foi o primer rei da dinastía dos Austrias.
  -os avós maternos.
  - os avos paternos.
 • 1519

  A conquista de América

  no 1º viaxe de Colón,os españois conquistaron un pouco das illas do mar Caribe.
  -Herán Cortés conquistou o imperio azteca entre 1519 e 1521.
  -Francisco Pizarro conquistou o Imperio inca en 1533.
 • 1556

  O reinado de Felipe 2º

  O reinado de Felipe 2º
  neste Carlos 1º cedeulle o trono o seu fillo Felipe 2º.
 • 1556

  A organizacion do teritorio

  A organizacion do teritorio
  *O goberno
  *A economí.
  *A sociedade.
  -Os españois.
  -Osmestizoa.
  -Os indios.
  -Os negros.
 • Filipe 3º

  Filipe 3º
  Este rei non tuvo interes polo goberno,o deixou nas mans de valdos.
 • O barroco

  O barroco
  Xurdiu en italia un novo estilo de arte: o borroco.
  -Columnas salomónicas.
  -Constraste de luces.
  -Tema relixioso.
 • Felipe 4º

  Felipe 4º
  Filipe chegou a o trono en 1621, o goberno cedeulle un valido.fixo moitas guerras donde terminaron por empobocer o reino.
 • Carlos 2º

  Carlos 2º
  Erdeu o trono só con 4 anos.Foi un rei enfermado.Aqui comenzaron os Borbóns.
 • Filipe 4º e Fernando 6º

  Filipe 4º e Fernando 6º
  -Continuou coas reformas e impulsor.
 • A cultura e arte

  Da época andalusí conservamos moitos trazos na nosa cultura.
 • Period:
  100,000 BCE
  to
  10,000 BCE

  prehistoria

  Hai 3 etapas o paleolítico,o neolítico e a idade dos metais.
 • Period:
  900
  to
  1200

  A arte romana

  neste seculo desenvolveuse un estilo artístico chamado románico.
 • Period:
  1200
  to
  1400

  A arte gótica

  Neste construíronse edificios nun novo estiloartístico: o gótico.
 • Period:
  1492
  to

  Que é a idade Moderna

  É a etapa histórica desde o descubrimento de América,asta a Revolución Francesa.
 • Period:
  1495
  to
  1500

  O renacemento

  Neste desenvolveuse un novo estilo artístico,coñecido como Renacemento