cs Alexandre

Timeline created by tuigrupo55a
In History
 • 10,000 BCE

  Paleolitico

  Paleolitico
  Abrangue desde a aparieción dos nosos primeiros antepasados ata hai uns 10.000 anos.
 • 10,000 BCE

  Neolítico

  Neolítico
  Empezou hai uns 10.000 anos, cando os seres humanos inventaron a agricultura e a gandería.
 • 7,000 BCE

  Idade dos Metais

  Idade dos Metais
  Cando as persoas aprenderon a elaborar obxectos de metal.
 • 3,500 BCE

  Os Iberos

  Os Iberos
  Coñecian a escritura e tiñan sua propia moeda, vivÍan o sur da Península.
 • 3,500 BCE

  Os Celtas

  Os Celtas
  Vivían en poboados chamados castros e era especialistas no traballo do ferro e do bronce, habitaban o norte da península.
 • 3,000 BCE

  Os antigos gregos

  Os antigos gregos
  Inventaron a democracia, a ciencia e o teatro, e construíron edificios, como o Partenón. Fundaron colonias na península e viviron ao leste do mar Mediterráneo.
 • 2,000 BCE

  Os antigos romanos

  Os antigos romanos
  Crearon un imperio arredor do mar o seu idioma era latín. Construiron acuedutos calzadas teatros e anfiteatros.
 • Period:
  10,000 BCE
  to
  3,500 BCE

  PREHISTORIA

  Iniciouse hai cinco millons de anos coa aparición dos primeiros seres humanos.Distínguense tres etapas o paleolitico o neolitico e a idade dos metais.
 • Period:
  3,500 BCE
  to
  476

  IDADE ANTIGA

  Comezou hai uns 5.000, cando se inventou a escritura.
 • Period:
  1,556 BCE
  to
  1,598 BCE

  O reinado de Filipe II

  Era fillo de Carlos I.En Europa venceu na batalla de San Quintin. No Mediterráneo venceu na batalla de Lepanto.
 • Period:
  1,556 BCE
  to
  1,598 BCE

  Os Pobos precolombianos

  Os pobos precolombianos máis destacados eran os maias, os aztecas e os incas.Eran coñecios porque habitabano continente americano antes da chegada de Cristovo Colón.
 • Period:
  1,556 BCE
  to
  1,598 BCE

  O territorio e o goberno do Imperio español

  No século XVI España converteuse na primeira potencia do mundo.Filipe II fixou a capital do seu imperio en Madrid
 • Period:
  1,521 BCE
  to
  1,533 BCE

  A Organización do territorio

  Nos territorios conquistados impuxéronse as leis de Castela,implantouse o castelán como lingua e impúxose a relixión católica. Ademais,organizouse o territorio para que puidese gobernarse e explotarse con facilidade.
 • Period:
  1,519 BCE
  to
  1,533 BCE

  A Conquista de América

  Tras a viaxe de cristovo colón, os españois conquistaron as illas do mar caribe.
  -Hernán cortes conquistou o imperio azteca e as cidades maias entre 1519 e 1521.
  -Francisco Pizarro conquistou o imperio inca en 1533
 • Period:
  1,516 BCE
  to
  1,556 BCE

  O reinado de Carlos I

  Foi o primeriro rei da dinastía dos Austrias. Neto dos Reis de Castela.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  Idade Moderna

  A Idade Moderna é a etapa histórica que vai desde o descubrimento de América en 1492 ata a Revolución francesa en 1789.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  Sociedade da Idade Moderna

  Había dous estamentos:privilexiados e non privilexiados.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  A economía na Idade Moderna

  O comercio e artesania alcanzaron un maior desenvolvemento.A pesar diso, a base da economía era a agricultura.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  O humanismo

  A comezos da Idade Moderna o ser humano converteuse no centro da cultura e da ciencia.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  O Renacemento

  O Renacemento e un estilo artístico.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  Causas dos descubrimentos

  As causas dos descubrimentos foron os avances na navegación como a carabela e os mapas.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,492 BCE

  O descubrimento de América

  No século XV moitas persoas crían que a Terra era plana.Pero Cristovo Colón dicia que non.Colón morreu crendo que chegara a Asía pero era América.
 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,789 BCE

  Consecuencias do descubrimento de América

 • Period:
  1,492 BCE
  to
  1,492 BCE

  A conquista do reino de Granada

  O reino nazarí alcanzou un gran desenvolvemento cultural.Pero o reino de Granada era moi débil ,pois estaba dividido en faccións que loitaban entre sí.En 1492 os Reis Católicos conquistaron o reino de Granada.
 • Period:
  1,469 BCE
  to
  1,516 BCE

  Os Reis Católicos

  Os principes Isabel de Castela e Fernando de Aragón casaron e herdaron os seus reinos e uniron as dúas coroas.
 • Period:
  1,469 BCE
  to
  1,516 BCE

  Outros feitos do reinado dos Reis Católicos

 • Period:
  -6 BCE
  to
  1,212 BCE

  A relixión en al-Ándalus

  O Islam é a relixión dos musulmáns.Orixinouse na península arábiga.Mahoma comezou a predicar a existencia do deus Alá.Olibro chámase Corán.
 • Period:
  -6 BCE
  to
  1,212 BCE

  A sociedade en al- Ándalus

  A sociedade estaba formada por persoas de distintas relixións:musulmáns,muladís,mozárabes e xudeus.
 • Period:
  -6 BCE
  to
  1,212 BCE

  Campo e cidade en al-Ándalus

  Os musulmans para regar construíron noras e canles de rega.As cidades estaban rodeadas de murallas.No centro estaban o zoco e as mesquitas.
 • Period:
  9
  to
  1212

  Cultura e arte en al-Ándalus

  Da época andalusí conservamos traxos da súa cultura como os números, palabras e arquitectura.
 • Period:
  1212
  to
  1492

  Formación dos reinos cristiáns

  Os reinos cristiáns loitaron contra os musulmans para conquistar o seu territorio.Os cristiáns unironse e formaron catro reinos:Coroa De castela, Coroa de Aragón, reino de Portugal e o reino de Navarra.
 • Period:
  1212
  to
  1492

  A sociedade dos reinos cristiáns

  A sociedade dos reinos cristiáns dividiase en tres estamentos:nobreza,clero e campesiños.
 • Period:
  1212
  to
  1492

  A repoboación dos reinos cristiáns

  Os reinos cristiáns necesitaban que as terras conquistadas fosen ocupadas por persoas que as traballasen e as defendesen.Isto chámase repoboación.
 • Period:
  1212
  to
  1492

  Vida nunha cidade medieval

  A cidade dividiase en burgos e os seus habitantes dedicabanse a o comercio.