Descarga (2)

Historia

 • 35,000 BCE

  A prehistoria

  A prehistoria
  Inicioues hai 5 millóns de anos, coa aparición dos seres humanos.
  Distinguese en 3 etapas: O Paleolitico, O Neolitico e a Idade dos Merais.
 • 8000 BCE

  O Paleolítico

  O Paleolítico
  Abrangue desde la parición dos nisos primeiros devanceiros ata hai 10.000 de anos.
  nesa época os seres humanos -Eran nómades.
  -Vivian de caza e de recolección.
  -Facian ferramenta sinxelas con pedras ou metais.
  -Realizaban obras de arte: Pintaban as paredes ou os teitos das cobas,e ademais tallaban en pedra pequenas estaturas de mulleres, que se chamaban venus.
 • 1865 BCE

  O Neolítico

  O Neolítico
  O neolitico comenzou hai uns 10.000 anos, cando os seres humanos crearon a agricultura e a gandaría.
  por iso fixaronse sendentarios y empezaron a vivir en aldeas.
  No neolitico tamén inventaron o tecido e a cerámica.
 • 1865 BCE

  A Edad dos Metais

  A Edad dos Metais
  Comenzou hai uns 7.000 anos, cando as persoas aprenderon a facer figuras de metal.
 • 425

  A Idade Antigua

  A Idade Antigua
  Comenzou hai uns 5 mil de anos, cando se invento a escritura.
  Nesa epoca viviron moitos pobos diferentes, como por exemplo: Os antiguos exipcios, Os antiguos griegos, Os antiguos Romanos...
 • 520

  Os antiguos exipcios

  Os antiguos exipcios
  -Os antiguos exipcios:
  Vivieron arredor do río Nilo. Estiveron gobernados por un faraone tomén crian en moitos deuses, aos exipcios adoraban os templos de pedra.
  Os exipcios crian que despois da morte habia unha segundo vida,e poriso MOMIFICABAN os mortos e enterrabanos en enormes tumbas.
 • 520

  Os antiguos griegos

  Os antiguos griegos
  -Os antiguos griegos Viviron ao leste do mar Mediterráneo,hai uns 3000 anos.Inventaron a democracia, a ciencia e o teatro e edificaron fermosos edificios.Fundaron colonias na península Ibérica
 • 570

  Os antiguos romanos

  Os antiguos romanos
  -Os antiguos romanos: Crearon un imperio arredor do mar mediterráneo.
  O seu idioma era o latín lingua que produce o galego, catalan,etc.
 • 678

  Final do imperio romano

  Final do imperio romano
  A partir do seculo III Foise devilitando.
  No seculo V comenzou a sufrir ataque de diferntes povos dos Xarmanicos.
  No ano 476 o ultimo emperador romanico foi derrotado e o in perrio dividiuse en peque nos reinos.
 • 680

  Os reinos Xarmánicos

  Os reinos Xarmánicos
  Tras a caida do inperio romano instalaronse 2 pobos Xermanicoos os sevos e os visigodos. Visigodos:
  Na capital de Toledo venceu o reino sevo e dominou toda a península.
  Os xermanicos adoptaron o larín e aplicaron as leis dos romanos e proclamaron o Catolicismo, ademais construiron pequenas ingexas.
 • 711

  A conquista Musulmá

  A conquista Musulmá
  No ano 711, procedentes do norte de Africa derrotaron aos vesigodos na batalla de Guadalete. Este territorio chamaronlle A-Andalus e a sua capitl foi Colombia,ao principio A-Andalus foi un emirato.
 • 711

  Formación dos reinos cristiáns

  Formación dos reinos cristiáns
  Os cristiáns do norte da Península ofrecen unha forte resistencia aos musulmáns.
  Os reinos cristiáns loitarón durante case 8 séculos contra os musulmáns para conquistar o seu territorio
 • 711

  A decadencia do imperio español

  A decadencia do imperio español
  No século XV||, España perdeu a hexemonía de que gozara en Europa durante os reinados de Carlos | e Felipe||
 • 721

  A sociedade

  A sociedade
  A sociedade dos reinos Cristiáns dividese en tres grupos ou estamentos: a novleza, pclero e os campesinos.
 • 929

  O califato de Córdoba

  O califato de Córdoba
  No seculo X al-Andalus independeuse de Damasco e conbertirse nun califato. Os califas eran os xefes supreos
 • 1000

  O reinos de Taifas

  O reinos de Taifas
  No século XI, o califato desapareceu e al-Andalus dividiuse en pequenos reinos chamados taifas.
  Os reinos de taifas estaban enfrontados uns contra os outros e esto foi aproveitado polos cristiáns do norte da Península.
  En 1212 produciuse a batalla das Navas de Tolosa. As tropas musulmáns foron derrotadas.
  Despois os reis cristiáns conquistaron toada al-Andalus. So se mantivo un territorio pequeno na Península, o reino nazarí de Granada.
 • 1492

  A idade moderna

  A idade moderna
  A idade moderna e a etapa histórica que vai desde o descubrimento de America en 1492, asta la revolución francesa 1789.
 • 1500

  O descubrimiento de América

  O descubrimiento de América
  No seculo XV (15).Moitas peroas crían ca Terra era plana. Poriso Cristoval Colón un mariñeiro xenovés estaba conbencido de que a terra era redonda. Pensaba que rea inposible chegar a Asia navegando cara o Oeste, no canto de rodear África. Colón pariu para o Oeste. Cando chegou Colón pensaba que esta Asia, pero 2 anos despois, u nabegante italoano, Americo Vescuccio demostrou que aquelas terras pertecian a un novo continente, que recibiu o seu honor, o nombre de América
 • 1500

  A conquista do reino de Granada

  A conquista do reino de Granada
  No seculo XV so queda un territorio musulman na peninsula: o reino nazarí de Granada. Oreino nazarí alcanzou un gran desenvolvemento cultural. Pera o reino de granada era moi debel, pois estaba dibidido en faccións loitaba entre se. En 1492, tras u longo asedio, os reis Católicos conquistaron o reino de Granada e concluiron a conquista de todos os territorios que pertenceran al al-Andalus.
 • 1516

  Carlos |

  Carlos |
  Carlos | foi o primeiro rei da dinastía dos Austrias. Naceu en Gante (Bélxica) e heredou un conxunto de territorios moi diferentes.
 • 1520

  Os reis catolicos

  Os reis catolicos
  Na primera metade do século XV, a peninsula Iberica estaba dividida en 5 territorios:
  A coroa de Castela, a coroa de Navarra, o reino de Portugal e o reina nazarí de Granada.
 • 1556

  Felipe II

  Felipe II
  En 1556 Carlos | retirouse ao mosteiro de Yuste (Cáceres) e cedeulle o trono ao seu fillo Felipe
 • O reinado de felipe III

  O reinado de felipe III
  Tras a morte de Felipe || en 1598,accedeu o trono español a o seu fillo Felipe|||.
 • O reinado de Felipe IV

  O reinado de Felipe IV
  Filipe |V chegou ao trono en 1621 e cedeulle o goberno a un valido, o Conde-Duque De Olivares, que embarcou a España en continuas guerras que terminaron por empobrecer o reino.
 • O reinado de Carlos ||

  O reinado de Carlos ||
  Carlos || heredou o trono en 1665, con so catro anos. Por iso a sua nai tivo que gobernar no seu nome ata que alcanzou a maioría de idade.
 • Os borbóns en España

  Os borbóns en España
  A gerrra de sucesión tuvo duas consecuencias importantes: -A chegada do trono de España dunha nova dinastía real de orixe frances: a dinastía real dos borbóns. -A perda de posesións en Europa e en España. No seculo XVIII, España tivo catro reis:
  Felipe V, Eduardo IV, CArlos III e Carlos IV.
 • Fernando VI

  Fernando VI
  Fernando VI, o seu sucesor, continuou coas reformas e impulou a relización de numerosas obras públicas, como canales e estradas.
 • Felipe V

  Felipe V
  En 1700 Felipe V, que era neto do rei francés luís XIV, convertiuse en rei de España.
  Felipe V estableceu unha forma de goberno Absolutista, é dicir, el cocentraba todos os poderes do Estado. Levou a cabo reformas importantes:
  • Organizou a administración de forma centralizaada.
  • Promulgou os Decreitos de Nova Planta.
  • Creou novos órganos de goberno, como as secretatias de Estado.
  • Estableceu o castelán como unico idioma oficial para todo o Estado.
 • Carlos III e Carlos IV

  Carlos III e Carlos IV
  Carlos III rodeouse de eficientes mimistos e cos que intentou modernizar o país e sacar e sacar a España da democracia.
  Entre outras cousas empezou a mellorar a agricultura , a indrustria e o comercio, reformou a deucación e creou as bibliotecas e museos. E baijo o reinado de Carlos III recuperamos as illas de Menorca. Ao final do seculo XVIII ascendeu o trono a Carlos IV foi un rei inpopular que deixou o goberno en manos do seu ministro Manuel Gody.
 • La guerra de la Independencia

  La guerra de la Independencia
  Ao principio do seculo xix Napoleón Bonaparte gobernaba Francia, pero a sua pero a sua ambición ero conquistor toda Europa. Napoleón decidiu conquistar Portugal, pero para eso necesitaba atravesar España, Carlos iv permitiullo.
  Mentres cruzaba España, foi deixando tromas para conquistar algunhas cidades Españolas. Pouco despois Napoleón obrigou a Fernando vii renunciar ao seu trono e prolamou ao seu irmá Xoxé Bonaparte.
 • La constitución de 1812

  La constitución de 1812
  Cando Fernando VII foi obrigado a renunciar ao trono,en España formuse unha Xunta Central que asumiu a defensa do país fronte oas franceses. En 1810,a Xunta reuniu en Cádiz a representanes do país nunhas Cortes para redactar unha constitución. Dous anos despois, o 19 de marzo de 1812, aprobuse a primeira constitución española, coñecida como La Pepa.
 • Fernando VII

  Fernando VII
  Acabada a guerra da independencia,Fernando VII volveu a España.Unha das súas primeiras decisións foi suprimir a Constitución e gobernar como rei absolutista. Tamén persegui os liberais.
  Por esta razon,moitos tiveron que fuxir de España.Outros foron os protagonistas de diferentes pronunclamentos ou sublevacións militares para fecerse co poder. Durante o reinado de Fernando VII,España perdeu todas as colonias de América menos Porto Rico e Cuba. Ata o ano 1898 que tamen se independizaron.
 • La epoca de Isavel II

  La epoca de Isavel II
  En España había unha lei que impedia que reinasen las mulleres.
  A decision foi tomada o irmán de Fernando VII o Infante don Carlos María Isidoro.Así comenzou unha das guerras carlistas
  En 1833 foi ao trono Isabel II. O seu reinado estivo marcado pola loita entre
  Os moderados:esran os que querian aumentar o poder da raiña.
  Os progresistas:eran os que querin que en España se consollidase una monarquia constitucional.
  En 1888 huvo unha revolución chamada A golorisa e a raiña abandonou España.
 • O final do seculo XIX

  O final do seculo XIX
  Tras a marcha de Isabel II instalouse unha nova constitución que estableceu como forma de estado unha monarquia.En 1871 elixiuse a Amadeo de Sobola, fillo de Vitor Manuel II de Italia.
  Pero Amadeo I era un rei extranxero, por es razon renunciou ao seu trono en España.
  Despois da renuncia de Amadeo I proclamouse una República.
  Pero desta forma de goberno tampoca contou con apoios suficentes e apenas durou un ano.
  En 1874 un pronunciamento militar acabou coa Republica e de navo unha monarquia
 • La restauración

  La restauración
  En 1874 proclamouse rei a Alfonso XII, fillo de Isabel II. Con el ineciouse una nava etapa en España, coñecida con a restauración.
  Durante o seu reinado, estableceuse a altermancia do gaberno entre o partido conservador e o partido liberal.
  O partido conservador estaba dirixido por Antonio Canovas del castillo.
  O partido liberal estaba presidido por Praxedes Mateo Sagasta.
  Alfonso XII marreu en 1885, e o eredou oseu fillo Alfonso XIII.A siua nai tiña que gobernar porque era menor de edad.
 • O reinado de Alfonso XIII

  O reinado de Alfonso XIII
  España viviu graves conflictos sciais líticos.
  As folgas: Os sindicatos, para mellorar as condición dos obreirios, levaron a cabo numerosas fiogas.
  O Nacionalismo: En Cataluña o pais Vasco e Galicia xurdiron movementos que reciaban con forza a autonomia para os seus territorios.
  A guerra de Marrocos: Os abitantes do norte de Marrocos sublevaronse contra o exercito Español, e controlaba esta zona, e enfrentaronse nuha guerra. 1909 a A Restauración sofre a crise e finalmente leva á restauración
 • A ditadira de Primo de Riveira

  A ditadira de Primo de Riveira
  Tras o desastre de Annual, o mal estar da poboación foi medrando. A causa de restablecer a orde, o xeneral Manuel Prmo de Riveira deu un golpe de estado en 1923.
 • A fin da Monarquia

  A fin da Monarquia
  Cando Primo de Riveira deixou o poderAlfonso XIII mondou formar un novo governoque restaurase a constitución e convocasé elecións.
 • La segunda república

  La segunda república
  Ese mesmo ano aprovechouse unha nova contitución e implanteando se o sistema polico democratico, en que se estableceron, entre outas cousas: O sufraxio aniversal, A separacin entre o estado e a Ingrexa, A creacin de rexions autonomas.
 • Las reformas de la segunda republica

  Las reformas de la segunda republica
  Por exemplo: Reforma Aragria. Repartironse terras durante todas as familias e campesinos para mellorar as suas candicions de vida. A reforma da ensinanza. Contruiron millones de escolas por todo o paisimpulsar a educación. A riforma laboral. Entre outras medidas, estableceuseun salario minimo e reduciuse a xornada lavoral.
 • A guerra Civil

  A guerra Civil
  O18 de Xullo de 1984, Francisco Franco, apoiado por unha parte do exercitoe por todos os que se opoñian as reformas da republica, deu un golpe de Estado contra o goberno. Este feito foi o inicio da guerra civil., que se proglamou ata 1939.
  Durante a guerra a poboación española quedou dividida en duas zonas: A zona da republica: que apoiaba o goberno da Republica, que era o lexitimo. A zona da sublevada: chamada nacional, que apoiaba oas partidarios do golpe de Estado de Francisco Franco.
 • A contitución da guerra

  A contitución da guerra
  Como todas as guerras a Guerra Civil foi un sufrimiento, en el que se cambiaron, a fame, o medo e a destrución. A escaseza de alimentos, o temor ao combates, a destrucion de vivendas.
 • O Franquismo, unha diptadura

  O Franquismo, unha diptadura
  Tras a guerra Franco asumiu todo o podere gobernou a forma autoritaria.Por iso, en el periodo en el que Franco estibo no poder, de 1939 ata 1975, coñecido como o franquismo. Durante eses anos España pasou a ser un pais democratico a ser unha ditadura.
 • Os primeiros anos do Franquismo

  Os primeiros anos do Franquismo
  Os frimeiros anos da diptadura foron dificiles, a representación foi moi dura. MIles de persoas que foran a Republicae metidas no cárcere e outras moitas exillaronse.
  Neses anos España quedou illado internacionalmente.
 • Os cambios no franquismo

  Os cambios no franquismo
  Apartir da decada de 1950, España empezou a ser aceptadainternacionalmente.
  Nesa epoca, asinaronse acordos de cooperación con alguns países, como Estados Unidos, en 1955 España foi admitida como mienbro da Organización de Nacions Unidas, (ONU).
 • O fin do franquismo

  O fin do franquismo
  Entre 1970 e 1975, a aposicón do goberno o xeral Francisco Franco foi medrando.
  O 20 de Novembro de de 1975, o xeral Francisco Franco foi falicido. Coa sua morte a demcracia finalizouse
 • Xoan Carlos I, rei de España

  Xoan Carlos I, rei de España
  Despois da morde de Franco, Xoan Carlos I, o neto de Alfonso XIII, convertiuse no rei de España.
  En 1976 o rei nomeou a Adolfo Súarez presidente do goberno. Iniciouse un proceso de reformaspara que España volvese a ser un pais democrarico: Legalizarnse os partidos políticos e os sindicatos, puxeronse en livertade os presos que meteran no cárderepolas suas idades contrarias oa franquismo, regrasaron os exillados e conbocaronse as primeiras elección democraticas desde 1938
 • A consolidación da democracia

  A consolidación da democracia
  En 1979 volveronse convocar eleccións e o partido de Adolfo Súarez, UCD, gañaronas.
  Naqueles anos, España pasou por unha grave crise economica e, ademais, os atentados terroristas de ETA foron moi frecuentes.
 • Leopaldo Clavo Sotelo

  Leopaldo Clavo Sotelo
  De UCD, con España ingresou na OTAN, que e unha organización militar.
 • Felipe González

  Felipe González
  Do partido Socialista Obreiro Español (PSOE). Emprendeu reformas para madernizar o pais. En 1966 España ingresou na Comunidade Europea, que a actual Unión Europea.
 • José María Aznar

  José María Aznar
  Do Partido Popular (PP). Pribatizou empresas públicas e en 2002, España adoptou o euro como moeda, que substituiu á peseta
 • Os gobernos da democracia

  Os gobernos da democracia
  Desde 1981 distintos presidentes sucedieronse no goberno de España. En 1981, Leopaldo Clavo Sotelo, de UCD Entere 1982 e 1996, Felipe Gonzalez do PESOE. Entre 1996 e 2004, José María Aznar do PP Entre 2004 e 2011, José Luis Rodriguez Zapatero do PESOE En 2011 Mariano Rajoy do PP
 • José Luis Roderigez Zapatero

  José Luis Roderigez Zapatero
  Do PSOE, os seus gobernos impulsaron leis para ampliar os derechos dos ciudadas. Nos últimos anos de gobernos, a crise económica provocou un importante aumento do paroen España.
 • Organización política de España

  Organización política de España
  España e unha manarquia parlimentaria. O rei e o xefe de Estado, peron non goberna. A sua fin ción principal e representar a España. Desde 2014, Felipe VI e o rei de España.
 • Mariano Rajoy

  Do PP, tivo que tomar medidas moi severas parasair da crise esconómica. En 2014, durante o seu mandato, o rei Xoan Carlos I acabou e sucedeuno o seu fillo Felipe VI