Currículum

 • LOCE 2002

  L'any 2002 es publica la LOCE
 • Period: to

  Llicenciatura en Ciències de l’Activitat física i l’Esport, a l’INEFC,Universitat de Barcelona.

 • LOE 2005

  L'any 2005 es publica la LOE
 • Period: to

  Professora i entrenadora d’esquí alpí. Escola poliesportiva de llivia

  Durant els mesos d'hivern
 • Títol federatiu. Entrenador de Bàsquet nivell I, a càrrec de la FederacióCatalana de bàsquet.

 • Period: to

  Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Tècnic esportiu. Esquí Alpí , a l’IES Abat Olivade Ripoll

 • Period: to

  Monitora, en realització d’activitats creatives i esportives d’aventura. Rosadels Vents.

  Durant les temporades de colonies escolars
 • Period: to

  CAP (certificat d’aptitud pedagògica), a l’ICE, Universitat de Barcelona

 • Curs d’extensió universitària, Esport i Valors en edat escolar, a l’ICE,Universitat de Barcelona

 • Coordinadora, a càrrec de les tasques de Coordinació i direcció activitatsesportives d’estiu. Club Tennis la Bisbal

 • Curs d’extensió universitària, Com aprendre i ensenyar competènciesbàsiques, per l’ICE, Universitat de Barcelona.

 • Period: to

  Professora i mestra d’educació física a l’Escola Internacional GironaMontjuic. (Girona)

 • Curs d’extensió universitària, Second Life: noves maneres d’aprendre irelacionar-se, per l’ICE, Universitat de Barcelona

 • Coordinadora, a càrrec de les tasques de Coordinació i direcció activitatsesportives d’estiu. Club Tennis la Bisbal

 • Period: to

  Màster en direcció i gestió de centres educatius. Universitat deBarcelona. IL3

 • Escola amb certificat PAI

  Escola Girona Montjuic internacional aconseguim el certificat per a poder impartir els ensenyaments IB
 • Començo a treballar a la borsa de personal docent

 • Curs de portafolis difitals i entorn personal d'aprenentatge

  És durant aquest curs que m'animen a crear aquesta línea del temps
 • Creació d'aquesta línea del temps

 • LEC 2009

  L'any 2009 es publica la LEC
 • Escuela 2,0

  Programa escuela 2,0 d'inicia amb els congressos del 2010