Cosa projectes

 • 9999 BCE

  Foc

  Foc
  El foc és un dels invents més importants de l'història de l'humanitat. L'espècie que va aconseguir dominar el foc va ser l'homo erectus fa molts anys (AC)
 • 3500 BCE

  La roda

  La roda
  Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines. L'aparició de la roda, cap al 3500 aC, es considerada crucial per al desenvolupament de la civilització.
 • 1600 BCE

  Escriptura

  Escriptura
  L'escriptura és un invent que es desconeix quan es va invetar i qui però com el foc és un dels més importants de l'humanitat (AC)
 • 8 BCE

  El paper

  El paper
  El paper és un nvent que ha anat evolucionant molt. També és un inventq que ha marcat molt. Es va inventar a Xina l'any 8aC
 • 5

  Rellotge

  Un rellotge és un instrument que serveix per a mesurar i indicar el pas del temps. S'usen des de l'antiguitat, encara que el grau de precisió de les seves mesures ha augmentat espectacularment en l'últim segle.
 • 1044

  Brúixola

  Brúixola
  La brúixola és un instrument que serveix per a l'orientació geogràfica mitjançant una agulla que assenyala aproximadament la direcció nord-sud, i est-oest i que es basa en les propietats de les agulles magnetitzades. Utilitza el magnetisme terrestre. La primera forma de brúixola va ser inventada a la Xina al segle ii, i es va començar a usar per a l'orientació en terra el 1044.
 • Apr 11, 1241

  Pólvora

  Pólvora
  La pólvora o pólvora negra és una barreja fortament explosiva de diverses composicions (salnitre, sofre i carbó). Es fa servir, entre altres funcions, per a impulsar projectils en les armes de foc, propel·lir coets, barrinar roques, enderrocar construccions, preparar focs d'artifici. Un dels primers exemples de contacte dels europeus amb la pólvora i les armes de foc va ser a la batalla de Muhi l'11 d'abril del 1241 al Regne d'Hongria.
 • 1440

  Imprenta

  Imprenta
  L'imprenta és un dispositiu mecànic que permet, per mitjà de la pressió a una superfície entintada, reproduir imatges i textos escrits. A Europa la va començar a fer servir Johannes Gutenberg l'any 1440.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica. El 1705, Thomas Newcomen construeix la primera màquiina de vapor, i cap a mitjans del segle XVIII James Watt la millora
 • Automòbil

  Automòbil
  Un automòbil, és usualment un vehicle de quatre rodes amb motor destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i 7 seients. Es desplaça gràcies a un motor d'explosió a cop d'una mescla de gasolina, gasoil i aire. Se sap que el primer cotxe de vapor va ser presentat l'any 1769 per l'escriptor i inventor francès Nicholas-Joseph Cugnot.
 • Motor de combustió interna

  Motor de combustió interna
  Un motor de combustió interna és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor. El primer motor de combustió interna, fou concebut, creat i desenvolupat per Nicéphore Niépce amb el seu germà major Claude, i va rebre una patent el 20 de juliol 1807
 • Telèfon

  Telèfon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies.Va ser inventat per Antonio Meucci, qui el 1854 va construir el seu primer prototip, encara que no el va patentar per dificultats econòmiques, presentant només una breu descripció de l'invent a l'Oficina de Patents dels Estats Units el 1871. Pocs anys després, el 1876, Alexander Graham Bell va se el primer en patentar-ho formalment.
 • Bombeta

  Bombeta
  Una bombeta d'incandescència produeix un llum format per una ampolla de vidre, a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic. Produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric. Al 1845 el nord-americà John Wellington inventà una làmpada incandescent que resultà ser de massa curta durada. El 1879 va ser patentada per Thomas Edison qui, després d'experimentar amb més de mil materials diferents, aconseguí industrialitzar-la amb filament de bambú carbonitzat.
 • L'avió

  L'avió
  Un avió és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera.Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la Cabina de pilotatge, i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Leonardo da Vinci, entre altres inventors visionaris, va dissenyar un avió al segle xv. El 28 d'agost de 1883, John J. Montgomery va ser la primera persona a fer un vol controlat amb una màquina més pesant que l'aire.
 • Electrircitat

  Electrircitat
  En física, l'electricitat és un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenòmens que són la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques. Nikola Tesla i Thomas Edison van tenir un paper capdavanter en l'expansió i el desenvolupament de la utilització de l'electricitat, els seus treballs van permetre l'adveniment de la segona revolució industrial.
 • Fixació de nitrogen

  Fixació de nitrogen
  La fixació de nitrogen és un procés pel qual el nitrogen passa de la forma relativament inert present a l'atmosfera terrestre i es converteix en compostos de nitrogen (com amoni, nitrat i diòxid de nitrogen). Va ser descoberta per el neerlandès Martinus Beijerinck l'any 1908.
 • Penicilina

  Penicilina
  La Penicilina són antibiòtics que tenen un ús molt ampli per tractar infeccions provocades per bacteris sensibles. Alexander Fleming va ser la persona, que per error, va descobrir la Penicilina, ell estava experimentant amb fongs i per error es va trobar amb la Penicilina.
 • Refrigeració

  Refrigeració
  La refrigeració és el procés de reducció i manteniment de la temperatura (a un valor menor a la del medi ambient) d'un objecte o espai. La reducció de temperatura es realitza extraient energia del cos, reduint la seva energia tèrmica, el que contribueix a reduir la temperatura d'aquest cos. El procés de refrigeració d'un espai és més complicat que el de calefacció, ja que requereix tecnologia que no es va desenvolupar fins a mitjans del segle xx.
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  Un ordinador personal el procés de refrigeració d'un espai és força més complicat que el de calefacció, ja que requereix tecnologia que no es va desenvolupar fins a mitjans del segle xx. El terme ordinador personal ja existia abans de l'aparició de l'IBM Personal Computer el 1981.
 • Internet

  Internet
  Internet és una xarxa pública i global d'ordinadors que estan connectats entre si per mitjà del protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.El naixement d'Internet, es produeix l'1 de gener de 1983, amb la primera xarxa de llarg abast (WAN) basada en tecnologia TCP/IP, posada en marxa per la National Science Foundation (NSF) dels EUA.