CMC Andres y Victor

 • 3500 BCE

  Primeres cèl·lules

  Primeres cèl·lules
  Fa 3.500.000 d'anys va haver la primera cèl·lula procariota, anaeròbica i heteròtrofa(s'alimenta dels compostos orgànics del brou primitiu). A partir d'aquí es comença a multiplicar i pateix mutacions a causa dels raigs ultraviolats, fent que es creïn les primeres cèl·lules fotosintètiques, autòtrofes i procariotes. Apareixeria la gran extinció degut a que no totes les cèl·lules s'acostumen a respirar oxigen i per tan moren, fent que apareixin les cèl·lules procariotes, aeròbiques i heteròtrofes
 • 512 BCE

  Teoria de la panspèrnia

  Teoria de la panspèrnia
  Es proposava que la vida es va originar a l'espai i va viatjar en forma d'espores d'un sistema planetari a un altre. Podia ser natural i dirigida, però no resolien l'origen de la vida. Aquesta teoria va ser defensada per Anaxògores.
 • 340 BCE

  Teoria de la generació espontànea

  Teoria de la generació espontànea
  Es creia que els éssers vius sorgien per generació espontània a partir de la matèria orgànica en descomposició. Diferents filòsofs que van donar suport a aquesta teoria, com per exemple: Aristòtil, Santo Tomàs de Aquino...
 • Redi - Generació espontànea

  Redi - Generació espontànea
  Francesco Redi va ser el primer científic que es va qüestionar la generació espontània, amb l'experiment que va demostrar que les larves que apareixen a la carn podrida no s'originen per elles mateixes, sinó que procedeixen dels ous que les mosques han posat prèviament sobre la carn.
 • Demostració de Pasteur

  Demostració de Pasteur
  Pasteur va provar la falsedat de la generació espontània. Va dissenyar un experiment basat en introduir brou a un matràs aplicant-li calor a un cilindre de vidre en forma de cigne. Sense fer res va veure que el brou es trobava en perfecte, però a l'hora de tallar el cilindre de vidre, va veure que el brou es va fer malbé. Llavor va arribar a la conclusió que els microorganismes de l'aire són els responsables de la putrefacció de la matèria orgànica, deduint que tot ésser viu prové d'un altre.
 • Sintesi abiòtica Oparin i Haldane

  Sintesi abiòtica Oparin i Haldane
  Van proposar que la matèria orgànica es va formar a partir d'uns gasos. Erupcions volcàniques que sortien de la terra alliberaven carboni, que es barrejava amb els núvols. Gràcies a descàrregues elèctriques precipita al mar formant molècules orgàniques senzilles. Aquestes barrejades amb el mar formen el brou primitiu, i aquestes barrejades amb molècules orgàniques complexes formen els coacervats(petites gotes fusionades).Al llarg del temps, s'aniràn multiplicant i es formarà la primera cèl·lula.
 • Experiment de Miller

  Experiment de Miller
  Va fer un experiment per comprovar si la hipòtesi d'Oparin i Haldane és certa. El seu experiment consistia en posar en un recipient: aigua, metà, hidrogen i amoníac i escalfar-ho fent que passi per unes descàrregues elèctriques i per un procés de condensació per a que finalment les molècules creades s'aboquin en un recipient. Van demostrar que algunes de les unitats estructurals de les molècules es podien formar espontàniament a partir de compostos simples.
 • Experiment de Joan Oró

  Experiment de Joan Oró
  Va fer un protocol similar al de Miller per intentar demostrar la hipòtesi de Oparin i Haldane, però va canviar la composició dels gasos on va introduir àcid cianhídric, amoníac, aigua i hidrogen, sintetitzant molècules que formen els àcids nucleics.
 • Teoria endosimbiòtica

  Teoria endosimbiòtica
  Teoria feta per Lynn Margulis que diu que una cèl·lula procariota gran va fagocitar a una de petita establint una relació de benefici mutu (simbiosi), creant la primera cèl·lula eucariota.
 • Hipòtesi del ARN primitiu

  Hipòtesi del ARN primitiu
  Hipòtesi que diu que a partir del brou primitiu i dels nucleòtids, es comencen a juntar formant el ARN. Aquest ARN és capaç de multiplicar-se i de patir mutacions formant proteïnes. Aquestes proteïnes barrejades amb l'ARN acabarà formant l'ADN.