Časovni trak zgodovine

 • Period: 250,000 BCE to 4000 BCE

  PRAZGODOVINA

  Obdobje od pojave clovecnjakov do pojava in uveljavitve kmetijstva. Obsega 98% vse zgodovine. https://www.youtube.com/watch?v=j_EgB6HSTtw
 • Period: 4000 BCE to 476

  STARI VEK

  Od nastanka do vzpona prvih civilizacij, za katere je bilo značilno, da so imela mesta, bila so vodena iz središča, pojavili so se različni pokliči, razvile so se pisave in začel se je razvoj tehnologije. Čas prvih civilizacij, kot so bile egipčanska, rimska in druge. https://www.youtube.com/watch?v=BIar4yVRiGU
 • 3500 BCE

  Nastanek prvih civilizavij

  Nastanek prvih civilizavij
  Prve civilizacije so nastale ob rekah:
  -Fenicanska civilizacija(Sredozemsko morje)
  ‐Mezopotamska civilizacija(reki: Evfrat in Tigris)
  -Kitajska civilizacija(rumena in modra reka)
  -Egipcanska civilizacija(reka nil)
  -Judovska civilizacija(reka jordan in sredozemsko morje)
  -Indijska civilizacija (reki: Ind in ganges)
  https://video.arnes.si/watch/Z2VDhXlYPJkK
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  PREDHOMERSKA DOBA(minojska in mikenska kultura)

  Minojci:
  -predhomerska bronasto dobna civilizacija na kreti v Egejskem morju
  -trajala je od 2600 do 1450 pred našim štejem
  -najznamenitejsa je palaca v knososu pod katero naj bi bil labirint(minotaver)
  -pretezno vojaska druzba
  https://sites.google.com/site/monikajakin1e/seminarska-naloga/bajke-miti-in-pripovedi/minotaver Mikenci:
  -prva napredna civilizacija v antični grčiji
  -premagali minojce
  -uvedli novosti v inžinirstvu, gradbeništvu in vojski https://www.youtube.com/watch?v=6ur87pYiE14
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  GRŠKA TEMNA DOBA

  Zaradi preseljevanja Dorcev, jonce, ahajcev,na ozemlje današnje Grčije je pošolnoma zamrl Mikenska kultura, ki je bila v razvetu predvsem v trgovanju z azijskimi drzavami. Te plemen so seboj prinesla svoje navade, jezik.
 • 800 BCE

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV
  -polisi so bili samostojne mestne državice
  -bili so center političnega, upravnega, verskega, pravosodnega življenja
  -polisi se niso nikoli povezali v eno državo
  -polisi so se med seboj razlikovali po obliki vladanja
  https://www.youtube.com/watch?v=s_oPzenKRAY
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  ARHAIČNA GRČIJA

  -močan porast prebivalstva je spodbudil veliko grško kolonizacijo in posledično širjenje grške kulture po sredozemlju
  -nastale so grške mestne državice imenovane polisi
  -ilijada in odiseja najstarejsi književni deli zahodnega sveta
  - pojavi se monumentalno kiparstvo
  -nastala dva močnejsa polisa Šparta(polotok peloponez) in Atene(polotok Atika)
  -uveljavitev demokracije v grčiji
 • 753 BCE

  USTANOVITEV RIMA

  USTANOVITEV RIMA
  Brata dvojčka Romula in Rema, je dal njun stric, ki se je bal za prestol,v košari vreči v naraslo Tibero. Ko je voda upadla je je naplavila košaropod sedmimi griči, kjer ju je našla volkulja in skrbeka zanju ter ju celo hranila s svojim mlekom, dokler ju niso našli pastirji, pri katerih sta potem odrsla. Kasneje sta sezidala mesto tam, kjer ju je našla volkulja, vender sta se pri izbiri imena zanj sprla. Romul je zaradi tega brata celo ubil in sam postal kralj mesta, ki se po njem imenuje Roma
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  RIMSKA REPUBLIKA

  Delitev oblasti
  -izvršna oblast(vlada z voljenimi predstavniki- pomembna dva konzula, ki st izmenično vodila državo)
  -zakonodajan oblast(ljudska skupščina in senat-senat je odločal o vojni in miru, pripravljal zakone , svetoval konzuloma...)
  -sodna oblast(sodniki-odločali o sporih med državljani
  https://www.youtube.com/watch?v=A0vHLCdVtuc
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  KLASIČNA GRČIJA

  -obdobje od zmage nad perzijci do smrti Aleksandra velikega
  -začetek klasične dobe velja za zlato dobo Aten, ki so s svojo atiško-delsko pomorsko zvezo bile vodilni polis
  -razkošnost in prevlada Aten je povzročilo veliko nezadovoljstvo pri polisu Šparta zato sta se Šparta in Atene znašli v peloponeški vojni, ki je oba polisa zelo opustošila
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

  -grški polisi so se povezali proti skupnem sovražniku in to so bili perzijci
  -odvilo se je več bitk bolj znane bitke so bile: spopad na maratonskem polju, pri Termopilah, Plataj...
  -v grško-perzijskih vojnah so zmago odnesli grki zaradi: prednosti domačega terena, branili svojo državo, imeli okretnejše ladje, boljše vojaške poveljnike...
  https://www.youtube.com/watch?v=k6WFgWHuCno
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  ALEKSANDER VELIKI

  -oslabljeni grški polisi po grško-perzijskih vojnah so bili lahek plen nove sile s severa in to je bila Makedonija
  -kralj Filip je osvojil grške polise njegov sin Aleksander Veliki pa je vodil pohod na Perzijoin jo premagal osvojil pa je vse ozemlje do reke Ind
  -Aleksander veliki je umrl zelo mlad pri 32 letih v času njegovega življenja je makedonska država imela največji obseg po njegovi smrti se je imperij začel deliti in propadati saj niso zmogli več braniti svojih meja.
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  HELENISTIČNA GRČIJA

  -obdobje od smrti aleksandra velikega do priključitve egipta kot zadnje helenistične države k rimskemu imperiju
  -razpad makedonskega imperija na več držav
  po aleksandrovi smrti so nastale tri velike helenistične velesile:
  -ptolomajsko kraljestvo(egipt)
  -selevkidsko cesarstvo(bližnji ter srednji vzhod)
  -makedonsko kraljestvo(matična Grčija)
  -razpad demokracije
  -v treh helenističnih državah paje vladala dinastija katero je vodil despot
 • Period: 246 BCE to 146 BCE

  PUNSKE VOJNE

  -vojna med Kartagino in mlado rimsko republiko
  -prva punska vojna(med mornariskimi silami in se je vodila predvsem okoli sicilije)
  -deruga punska vojna(je postala znana po Hannibalovem prehodu čez Alpe. Tu so Rimljani trpeli v bitki pri Kanah leta 216 pr. n. št. in njen najhujši poraz doslej;)
  -tretja punska vojna(popolno uničenje kartagine)
  https://sl.royalmarinescadetsportsmouth.co.uk/punic-wars
 • Period: 146 BCE to 324

  RIMSKA GRČIJA

  -obdobje v katerem je bila Grčija po rimsko oblastjo(republika, cesarstvo, bizantinsko cesarstvo)
  -začetek obdobja štejem poraz grkov v bitki pri Korintu
  -dokončna okupacija rimskega sveta se je zgodila, ko je Avgust porazil kleopatro ter osvojil Aleksandrijo
  -Konstantin veliki sprejme odločitev, da je Bizanc glavno mesto(novega rima), kasneje se je Bizanc preimenoval v Konstantinopel in nato v Bizantinsko cesarstvo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  GAJ JULIJ CEZAR

  -stevilni vojaski uspehi so prinesli velik ugled vojaskemu povelniku Gaj Cezarju
  -po uničenju nasprotnikov je postal diktator, edini voditelj države, kar je pomenilo propad republike
  -zaradi številnih reform je imel veliko podpornikov v vojskiin revnih množicah
  -njegovi oblasti so nasprotovali le senatorji, ki so ga v zaroti ubili
 • Period: 63 BCE to 14

  GAJ OKTAVIJAN AVGUST

  -po smrti Julija Cezarja je izbruhnil boj za oblast katerega je dobil Cezarjev nečak in posinovljenec Gaj Oktavijan
  -leta 27p.n.št. je senat podelil Oktavijanu naziv Avgust, kar pomeni vzvišeni
  -Oktavija si je pridobil vso oblast v državi , nadzoroval je vojsko in državo in tako je rim postal cesarstvo
 • Period: 27 BCE to 476

  RIMSKO CESARSTVO

  GLAVNO VLOGO IMA CESAR
  -predlaga zakone in člane senata
  -imenuje(uradnike, vojaske poveljnike in svoje naslednike...)
  -senat ima veliko manjso vlogo pri vodenju drzave kot v republiki
  https://www.youtube.com/watch?v=DvZXQ_3613g
 • 1 CE

  ZAČETEK KRŠČANSTVA

  ZAČETEK KRŠČANSTVA
  -za začetek krščanstva stejemo rojstvo jezusa krstisusa, ki je tudi začetnik krščanske vere
  -rodil se je v Betlehemu, takrat pod oblastjo oktavijana Avgusta
  -širil je nauke o ljubezni in spoštovanju do sočloveka ter odpuščanju
  -ker je širil te navke so se zbali, da hoče postati judovski kralj in so ga križali
 • 324

  RIM SE RAZDELI NA VZHODNI IN ZAHODNI DEL

  RIM SE RAZDELI NA VZHODNI IN ZAHODNI DEL
  -da bi bila država bolj učinkovita se je rim razdelil na V in Z
  -cesar deoklicijan je izpolnil to reformo in enemu delu vladal on drugemu pa nekdo drug
 • Period: 324 to 1453

  BIZANTINSKO CESARSTVO

  -bizanc- novi rim
  -nastane z delitvijo rimskega imperija(cesar Teodozij) na vzhodno in zahodno rimsko cesarstvo leta 395
  -glavno mesto nove države je zraslo na tleh grškega mesta bizanc, katerega je dal preurediti ze cesar konstantin in je zanj ze prej veljalo ime Konstantinopel
  -uradni jezik postopoma postaja Grščina
 • 379

  KRŠČANSTVO POSTANE GLAVNA VERA V RIMSKEM CESARSTVU

  KRŠČANSTVO POSTANE GLAVNA VERA V RIMSKEM CESARSTVU
  -Vrimu so državno vero odločali cesarji
  -in tako je cesar, ki se mu je v sanjah prikazal angel in naročil ce veruje vanj bo zmagal bitko in je zmagal bitko in tako je odločil da krščanstvo postane državna in edina vera
 • 476

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA
  VELIKA GOSPODARSKA KRIZA:
  -vpad novih ljudstev(huni, germani)
  -denar izgublja vrednost
  -vojska se vpira
  -ni novih osvajanj
 • Period: 476 to 1492

  SREDNJI VEK

  Začelo se je preseljevanje ljudstev in propadom rimske države. Nastale so nove države, prebivalstvo se je preživljajo predvsem s kmetijstvom. V gradovih so živeli vitezi. Čas vzpona krščanstva, razvoja mest in obrti. https://video.arnes.si/watch/w2BLccZcLiTe
 • Period: 527 to 565

  CESAR JUSTINIJAN I.

  -Vzhodnorimski cesar je bil od 1. avgusta 527 do svoje smrti leta 565.
  -JUSTINIJANOV KODEKS(zbirka vseh cesarjevih odredb)
  -Justinijan je imel kot cesar najvišjo oblast na vseh državnih področjih: upravnem, zakonodajnem, sodnem, vojaškem in zunanjepolitičnem.
 • 622

  ZAČETEK ISLAMA

  ZAČETEK ISLAMA
  vera v kateri verujejo v boga alaha. Začetnik vere je prerok mohamed. Sveta knjiga je koran
 • Period: 623 to 828

  KARANTANIJA

  -Karantánija je bila slovanska plemenska kneževina oziroma vojvodina v Vzhodnih Alpah. Najverjetneje je bila najstarejša slovanska državna tvorba, čeprav je bila kljub večinskemu slovanskemu prebivalstvu po svojem izvoru in po svojem razvoju sicer ves čas polietnična. Nastala je v 7. stoletju in je kljub izgubi zunanje samostojnosti leta 743 ter vsaj delni izgubi notranje samostojnosti v letih 820–828 kot plemenska vojvodina ostala pomembna do konca 9. stoletja.
 • Period: 711 to 1492

  REKONKVISTA

  -proces, ki se je odvijal na iberskem polotoku 780 let
  -osvobajanje iberskega polotoka, ki je bil pod islamsko vero
  -Zahodni zgodovinarji so za začetek rekonkviste imenovali bitko pri Covadongi (718 ali 722). Ta bitka zaznamuje eno od prvih zmag krščanskih vojaških sil po islamskem osvajanju Iberskega polotoka leta 711. V njej je skupina, ki jo je vodil plemič Pelagij Asturijski, premagala kalifatsko vojsko v gorah severnega dela Iberskega polotoka.
 • 800

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA
  -bil je frankovski kralj
  -po očetovi smrti postal kralj italije nato pa se cesar
  -bil je prvi cesar po padcu Rimskega cesarstva
  -osvojil velik del Evrope in postavil temelje danasnje francije in nemčije
 • 1054

  VELIKA SHIZMA

  VELIKA SHIZMA
  -delitev cerkve na rimokatoliški in pravoslavni
  -Čeprav navadno kot letnico razkola navajajo leto 1054, ko sta papež Leon IX. in patriarh Mihael I. izobčila drug drugega, pa je bil vzhodno-zahodni razkol pravzaprav posledica daljšega obdobja stopnjevanja napetosti med obema cerkvama.
 • Period: 1095 to 1272

  KRIŽARSKE VOJNE

  -Križarske vojne so bili vojaški podvigi Latinske rimokatoliške cerkve od sredine srednjega veka vse do konca poznega srednjega veka. Leta 1095 je Papež Urban II. pozval na prvo križarsko vojno, katere cilj je bil kristjanom zagotoviti dostop do svetih krajev v Jeruzalemu in njegovi bližini.
  -Po prvi križarski vojni se je s prekinitvami 200 let dolgo bojevalo za nadzor nad Sveto deželo, s še šestimi večjimi križarskimi vojnami in številnimi manj pomembnimi vojnami.
 • Period: 1300 to

  HUMANIZEM IN RENESANSA

  HUMANIZEM-gibanje pri katerem je v ospredju človek, njegovo počutje in razmišljanje,spodbujali raziskovanje narave in človeka
  -nastale humanistične vede(astronomija, medicina, kemija, kartografija)
  RENESANSA-je umetniška smer,ki je bila osredotočena na obuditev antične umetnosti(umetnost rima in Grčije)
  -v svojih upodobitvah upodabjali človeško telo
  -realistični kipi https://www.youtube.com/watch?v=GNj_j3kiX_s
 • Period: 1322 to 1435

  CELJSKI GROFJE-ŽOVNEŠKI GOSPODJE

  -Cêljski grôfje predstavljajo najbolj znano in najpomembnejšo plemiško in vladarsko rodbino, ki je imela svojo matično posest na območju današnje Slovenije. Potomci grofov Celjskih živijo še danes.
  -Družina je bila prvič omenjena okoli leta 1125, ko so se po Savinjski dolini imenovali gospodje iz Saunije , od leta 1173 pa po gradu Žovnek – Žovneški gospodje). V Savinjski dolini so imeli v posesti poleg Žovneka še gradove Šenek, Lieben.
 • 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  EPIDEMIJA KUGE
  -Pred izbruhom črne smrti je Evropa trpela za Veliko lakoto v letih od 1315 do 1317, ki je za skoraj desetletje zaustavila rast prebivalstva. Stradajoči so takrat použili večino semenskega žita in delovne živine. Okrevanje po Veliki lakoti je bilo zato dolgotrajno, telesno odpornost pa so slabile še občasne posamezne sezonske lakote.
  -najhujsa bolezen v zgodovini človeštva
 • Period: 1408 to

  TURŠKI VPADI

  -Turški vpadi na slovensko ozemlje so potekali od 15. do 16. stoletja, ko je vojska Osmanskega imperija večkrat vdrla in oplenila habsburške dežele. Današnja Slovenija je bila takrat razdeljena na dežele (Kranjska, Štajerska, Koroška, Goriška in mesto Trst).
  Prvič so Turki vpadli na ozemlje današnje Slovenije 9. oktobra leta 1408 ko so vpadli v Belo krajino in izropali okolico Metlike. To je poročal Janez Vajkard Valvasor.
  Vpadi so trajali 200 let.
  https://www.youtube.com/watch?v=RZoAI2uluEY
 • 1450

  IZUM TISKARSKEGA STROJA

  IZUM TISKARSKEGA STROJA
  -Johannes Gutenberg je z iznajdbo tiska s premičnimi kovinskimi črkami uvedel tiskanje v Evropo. Njegova uvedba mehanskega, gibljivega in tipografskega tiskanja v Evropo je začela revolucijo tiskanja in se šteje za mejnik drugega tisočletja, ki začenja sodobno obdobje človeške zgodovine
  - izum procesa za množično izdelavo gibljivih tipov, uporaba črnila za tiskanje knjig, nastavljivi kalupi,mehansko premični tip in uporaba lesene tiskarske stiskalnice, podobne stiskalnicam za grozdje
 • 1453

  TURSKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA

  TURSKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA
  -Do XV. st. so Osmani osvojili že velik del juga Balkanskega polotoka. Sultan Mehmed II. Osvajalec je leta 1453 zavzel Konstantinopel. Mesto je i sultan osvojil po dvomesečnem obleganju. Mehmed II. je vojakom dovolil, da so plenili mesto, kot je bilo to v navadi. Vojaki so se borili za vojni plen. V enem dnevu so Turki zagrešili velik pokol civilistov v mestu, ljudi pa so zasužnjili ali izgnali.
  -novo osvojeno mesto dobilu novo ime(instanbul), ki je služil kot izhodiščna točka za nadaljne napade
 • Period: 1478 to

  KMEČKI UPORI

  Kmečki upori na Slovenskem je skupno ime za serijo kmečkih uporov, ki so se odvijali na ozemlju današnje Slovenije v razdobju dobrih 250 let. Pojavili so se predvsem zato, ker so fevdalci zahtevali vedno višje dajatve na promet iz naturalnih v denarne vire.
  Kmetje, ki so že tako nastradali zaradi visokih davkov, dajatve in tlake so jim davke dvignili se zaradi posledic sanacije turskih vpadov. Zato so se kmetje vprli zemljiskim gospodom.
 • 1492

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE
  -Izraz odkritje Amerike se nanaša na serijo zgodovinskih odprav, ki so se začele s prihodom Krištofa Kolumba v Novi svet, in so v Evropo prvič prinesle vedenje o do tedaj Evropejcem neznanem kontinentu.
  -V 15. stoletju je postala svilna pot, trgovska pot med Azijo in Evropo, nevarna zaradi padca Konstantinopla in turškega prevzema nadzora. Pomorski promet je bil v velikem porastu, zato so Evropejci začeli iskati nove pomorske trgovske poti do Indije in Kitajske
 • Period: 1492 to

  NOVI VEK

  Obdobje velikih geografskih odkritij, razvoja znanosti in kritičnega razmišljanja, velikih političnih sprememb, številnih izumov in uveljavitve strojne proizvodnje.
 • 1516

  REFORMACIJA

  REFORMACIJA
  Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve.
  Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami »o moči odpustkov«, kjer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah (ni pa še obsojal drugih slabosti tedanje Cerkve).
 • 1550

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI
  Napisal prvi dve slovenski tiskani knjigi Abecednik in katekizem. Katekizem je bila knjižica abecednik pa kot priročnik za branje. Trubar prvič uporabi naziv Slovenci. Trubarja tudi imenujemo za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika.
  Trubar je bil duhovnik in ker je veliko pisal je velikokrat moral tudi bežati, saj so ga velikokrat preganjali zaradi njegovih knjig.
  https://www.youtube.com/watch?v=IiWIEfwws8M
 • 1555

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR

  Augsburški verski mir je listina, ki so jo 25. septembra 1555 na državnem zboru v Augsburgu sprejeli cesar Karel V. in državni stanovi. Z njim so končali verske boje reformacije in priznali novo vero - luteranstvo. Glavno načelo augsburškega verskega miru je bilo: čigar dežela — tega vera . Če podložniki niso izbrali iste veroizpovedi kot njihov gospod, so imeli pravico izseliti se.
 • PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA

  PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA
  Leta 1584 je v Wittenbergu izdal prvo slovensko slovnico Zimske urice proste , ki je bila napisana v latinščini . V uvodu brani slovensko jezikovno samostojnost proti nemščini in opozarja na njeno povezavo s slovanskimi jeziki. Zatem sledi v latinščini razložena slovnica slovenskega jezika. Napisana je je bila v latinščini v pisavi Bohoričica.
  Prvi prevod biblije je opravil jurij dalmatin.
 • Period: to

  ABSULUTIZEM LUDVIKA IXV.

  -Po frondi je kardinal Mazarin, ki je vladal namesto mladega Ludvika., prisilil Španijo, da je podpisala pirenejski mir . Francija je s tem mirom pridobila nekaj ozemlja na jugu, trdno mejo v Pirenejih in ženitno pogodbo med Ludvikom XIV. in najstarejšo hčerko španskega kralja
  Po Mazarinovi smrti je prišel na oblast Ludvik XIV. ter nadaljeval absolutistično politiko svojih predhodnikov.
  -imenovali so ga tudi sončni kralj
  -absulutizem je oblika vladanja pri kateri kralj odloča o vsem sam
 • Period: to

  RAZSVETLJENSTVO

  Razsvetljenstvo je bilo izrazito evropsko družbeno, filozofsko in umetniško gibanje, ki ga grobo uvrščamo v 18. st.
  Razsvetljenski misleci so se zavzemali za
  - svobodo izražanja,
  - kritiko religije,
  - poudarjali so pomen razuma in znanosti,
  - zavzemali so se za progresivno družbo,
  - poudarjali so vrednost človeškega življenja.
  Tako so postavili temelje sodobni družbi. https://www.youtube.com/watch?v=k3fAG6oD7MI
 • Period: to

  MARIJA TEREZIJA

  Marija Terezija je bila nadvojvodinja Avstrije , kraljica Ogrske in Češke ter edina ženska vladarica habsburških dednih dežel. Marija Terezija je pričela obširne reforme v vojski. Podvojila je število mož v avstrijski armadi in reformirala tudi sistem davkov, da bi zagotovila redne prihodke za vzdrževanje vlade in vojske. Centralizirala je vlado, tako da je prej ločena avstrijska in češka kanclerstva združila v en sam administrativni urad.
 • Period: to

  PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  -Industríjska revolúcija je prehod iz ročne v strojno proizvodnjo, industrializacija pa je proces, ki to izvede v praksi.
  -Zaradi obkroženosti z morjem, ugodne razvitosti trgovanja se je industrializacija v Združenem kraljestvu začela že v 18. stoletju in 19. stoletju pa je v ostalih delih Evrope pa se je zaradi številnih vojn, fevdalizma in slabih prometnih povezav začela kasneje. Na celini se je industrializacija začela v Belgiji.
  https://www.youtube.com/watch?v=4t-LMfS_uj4
 • Period: to

  NAPOLEON BONAPARTE

  Napoléon je bil karizmatični vodja Francije od leta 1799, 18. maja 1804 pa se je oklical za prvega cesarja Francije z imenom Napoléon I le Grand (Napoleon I. »Veliki«). Njegova vladavina je trajala do 6. aprila 1814. Zavzel in vladal je večini Zahodne in Srednje Evrope. Napoléon je imenoval mnogo članov družine Bonaparte za monarhe, vendar v glavnem niso preživeli njegovega padca s prestola. Napoléon je veljal za enega tako imenovanih »razsvetljenih monarhov«.
 • NASTANEK ZDA

  NASTANEK ZDA
  Evropske države imele velike kolonije tamkasnje ljudi pa so zasuznili, da so delali n velikih posestvih. surovine pa so vozili nazaj v evropo.
 • Period: to

  FRANCOSKA REVOLUCIJA

  Francoska revolucija je bilo obdobje radikalnih družbenih in političnih sprememb v Franciji in je pomenila preobrat v francoski in širše evropski zgodovini. Najpomembnejše posledice revolucije so bile zaton moči starih monarhij in Cerkva ter uveljavitev demokracije in nacionalizma. Zahteve po reformah so nastopile na prehodu v 19. stoletje.
  Veliko nezadovoljstvo pa je povzročal ludvik IXV s svojim razkošnjim življenjem in dragimi vojnami. Najbolj so nastradali kmetje in meščani.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  Napoleon je Province ustanovil iz strateških in gospodarskih razlogov. Avstrijo so odrezale od morja in vzpostavile kopensko povezavo z Osmanskim cesarstvom. Francija bi s tem vojaško in gospodarsko nadzirala obe obali Jadranskega morja. Poleg tega so Ilirske province delovale kot obramba Italije, ki je imela velik strateški pomen, saj je ščitila francosko jugovzhodno mejo in hkrati zagotavljala obvladovanje alpskih prelazov v Nemčijo.
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  Metternichov absolutizem je čas, ki označuje obdobje od 1815 do 1848. Takrat je prišel na oblast bolehni cesar Ferdinand I. (1797 - 1875), ki pa ni bil zmožen vladanja. Dejansko je cesarstvo upravljala državna konferenca s knezom Metternichom na čelu. Metternich je bil doma iz Porenja, vendar se je kasneje uveljavil v avstrijski diplomatski službi, ki jo je od 1809 tudi vodil. Leta 1821 je postal kancler in od leta 1835 upravljal Avstrijo. Največ pozornosti je namenil zunanji politiki.
 • KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI

  KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI
  Ljubljanski kongres leta 1821 je bil drugi izmed treh kongresov Svete alianse. Glavno mesto Kranjske je za dobre štiri mesece spremenil v središče evropske politike. Sveta aliansa se je sestala zaradi revolucijskih nemirov, ki so sledili obdobju po Napoleonu. Poleg kronanih glav Evrope in diplomatov so na svoj račun prišli prebivalci Ljubljane. Vrstili so se plesi, gledališke predstave, ognjemeti, mimohodi, s katerimi je zaživela Ljubljana.
 • Period: to

  FRANC JOŽEF I.

  Franc Jožef se je rodil kot najstarejši sin nadvojvodu Francu Karlu, in Zofiji Bavarski v palači Schönbrunn na Dunaju. Ker je bil njegov stric, cesar Ferdinand od 1835 nesposoben, njegov oče pa skromen in upokojen, je mladega nadvojvoda Franca vzgojila mati kot bodočega cesarja, s poudarkom na predanosti, marljivosti in odgovornosti. "Francek" je oboževal in občudoval svojega dedka, dobrega cesarja Franca, ki je umrl tik pred njegovim petim letom, kot idealnega vladarja.
 • POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA

  POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA
  Zedínjena Slovénija je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, ko so namesto razdrobljenosti na dežele Kranjsko, Štajersko, Primorje in Koroško zahtevali skupno kraljevino Slovenijo
  Revolucije leta 1848 so bile povezane revolucije, ki jih pogojno imenujemo tudi meščanske ali nacionalne revolucije (»pomlad narodov«), saj je do njih prišlo predvsem zaradi zahtev gospodarsko vse močnejšega meščanstva po političnih pravicah, veliko narodov je takrat oblikovalo svoje programe
 • Period: to

  BACHOV ABSOLUTIZEM

  Bachov absolutizem ali neoabsolutizem, je dobil ime po takratnem notranjem ministru Aleksandru Bachu. Absolutizem je trajal od leta 1851 pa do leta 1859.
  Državni zbor v Kromerižu leta 1848 je pripravljal osnutek ustave, ki je temeljila na liberalnih tezah,
  vsa oblast naj bi pripadala ljudstvu in vlada naj bi bila odgovorna skupščini.
  Leta 1851 je cesar ukinil ustavo Tu pa nastopi
  obdobje, ki ga imenujemo NEOABSOLUTIZEM ali BACHOV ABSOLUTIZEM.
 • Period: to

  DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  NOVA ODKRITJA IN IZUMI:
  -BIOLOGIJA(cepivo proti steklini, pri operacijah obvezna uvedba antisekta...9
  -IZUMI(električni generator, elktro motor, dinamo motor...)
  -prve kamere
  -prvi črno-beli filmi
  -zrakoplov z lastnim pogonom...
  POSLEDICE INDUSTRIALIZACIJE:
  -preseljevanje ljudi v mesta
  -porast števila prebivalcev...
 • NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE

  NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE
  Kraljevina Italija je bila država, ki je nastala z združitvijo Italije leta 1861 in je bila z referendumom ukinjena leta 1946, ko jo je nasledila Republika Italija. Zedinjenje Italije je v bistvu pomenilo priključitev raznih držav in državic, ki so se nahajale na Apeninskem polotoku, Kraljevini Sardiniji. Z osvojitvijo Kraljevine Sicilij in dobrega dela Papeške države in po plebiscitih, ki so ji dodelili Toskano, je Sardinija zavladala skoraj celotnemu polotoku in natala Kraljevina Italija
 • Period: to

  AMERIŠKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Ameriška državljanska vojna je bila državljanska vojna v ZDA med južnim in severnimi zveznimi državami zaradi pravic posameznih držav ter vprašanja suženjstva. DA se v času, ko so Evropo pretresale vojne z Napoleonom, niso vpletale v oborožen spopad. S priključitvami, vojnami, nakupi ali pogodbami so povečevale svoje ozemlje, tako da je v devetdesetih letih, med 1763 in 1853, naposled zajelo vse podcelinsko prostranstvo.
 • NASTANEK AVSTRO-OGRSKE

  NASTANEK AVSTRO-OGRSKE
  Avstro-Ogrska, imenovana tudi Avstro-Ogrsko cesarstvo ali Dvojna monarhija, je bila dualistična država, ki je nastala po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 in je obstajala do razpada leta 1918. Avstrijski cesar je bil hkrati ogrski kralj. Obe državni polovici sta imeli svoja parlamenta in vladi, le skupne zadeve so urejala skupna ministrstva za finance, vojsko in zunanje zadeve.
  https://www.youtube.com/watch?v=vHLWQnaAQfs
 • NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA

  NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA
  Nemško cesarstvo oziroma drugi rajh je obstajalo v letih 1871-1918. Bilo je imperij v Evropi in čezmorskih deželah, ki mu je vladala Prusija. Drugo nemško cesarstvo je sledilo Nemški zvezi in kratkotrajni Severnonemški zvezi (1866-1870), ustvaril pa ga je Bismarck po francosko-pruski vojni. Združil je petindvajset nemških držav, ki jim je zavladal pruski kralj iz rodbine Hohenzollern. Kralj je z nastankom cesarstva postal cesar Viljem I. https://video.arnes.si/watch/HObVk1HT3JpI
 • Period: to

  RUDOLF MAISTER

  Je bil slovenski pesnik in borec za severno mejo.7. decembra 1914 so premestili Maistra v Maribor in mu določili mesto referenta pri okrožnem poveljstvu črne vojske v Mariboru. 21. junija 1916 je postal začasni poveljnik okrožnega poveljstva v Mariboru. Zaradi ovadbe nemških nacionalistov so ga 8. marca 1917 premestili v Gradec; tam je bil povišan v majorja. Vrnil se je v Maribor, kjer so ga 1. julija 1917 imenovali za stalnega poveljnika poveljstva številka 26.
 • Period: to

  MODERNA DOBA

  Obdobje svetovnih vojn, ogroženosti in zatem vzpon demokracije, varovanja človekovih pravic, mednarodnega povezovanja, tudi razvoja tehnologije in uveljavitve avtomatizirane proizvodnje.
 • ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA

  ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA
  Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo, ki se je zgodil v Sarajevu potem, ko ju je srbski študent Gavrilo Princip pri streljanju smrtno ranil.Politični cilj atentata je bil odstraniti južnoslovanske pokrajine od Avstro-Ogrske. Atentat je neposredno pripeljal do začetka prve svetovne vojne, ko je Avstro-Ogrska nato Kraljevini Srbiji izdala ultimat, ki pa je bil delno zavrnjen. Avstro-Ogrska je nato Srbiji napovedala vojno.
 • Period: to

  PRVA SVETOVNA VOJNA

  Spor na balkanu preraste v vojno svetovne razseznosti. Že leta pred vojno sta se v Evropi oblikovali dve glavni nasprotujoči se strani, antanta in centralne sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in po svetu. Antanto je sestavljalo zavezništvo med Francijo, Ruskim cesarstvom in Združenim kraljestvom, centralne sile pa zavezništvo med Nemškim cesarstvom, Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo.
  https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU
 • Period: to

  SOŠKA FRONTA

  Bilo je eno najbolj razgibanih bojišč.Zaradi počasnega napredovanja in neodločnosti italijanske vojske je Avstro-ogrski vojski še pravočasno uspelo organizirati obrambo ob reki Soči, zaradi česar je italijansko napredovanje zastalo. V naslednjih letih se je na soški fronti zvrstilo enajst italijanskih ofenziv s pičlimi uspehi. 24. oktobra 1917 so avstro-ogrske sprožile 12. soško bitko, znano tudi kot "čudež pri Kobaridu", v kateri jim je uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom
 • RUSKA REVOLUCIJA

  RUSKA REVOLUCIJA
  Ruska revolucija je skupna oznaka za vrsto revolucij v ruskem cesarstvu v letu 1917, ki so privedle do razpustitve caristične avtokracije in ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike. Po prvi februarski revoluciji (marca po gregorijanskem koledarju) je bil cesar Nikolaj II. prisiljen odstopiti, stari režim pa je zamenjala začasna ruska vlada. V drugi oktobrski revoluciji (novembra ) je bila začasna vlada odstranjena in nadomeščena s komunistično vlado boljševikov.
 • DRŽAVA SLOVENCEV HRVATOV IN SRBOV

  DRŽAVA SLOVENCEV HRVATOV IN SRBOV
  Država Slovencev, Hrvatov in Srbov je bila država konfederalnega tipa, ki je nastala 29. oktobra 1918 in je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov nekdanje Avstro-Ogrske. Obstajala je le do združitve s kraljevino Srbijo 1. decembra 1918. 2.–3. marca 1918 je v Zagrebu potekalo ljudsko zavarovanje, Na srečanju je bila sprejeta Zagrebška resolucija, ki je razglasila enotnost narodov Slovencev, Hrvatov in Srbov ) ter zahtevala pravico do samoodločbe in posesti ozemlja, ki so ga zasedali
 • Period: to

  KRALJEVINA SHS IN JUGOSLAVIJA

  Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila država, ki je nastala 1. decembra 1918 z združitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije 3. oktobra 1929 je bila država preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo.Vidovdanska ustava - je bila sprejeta 28. junija 1921. Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev je opredelila kot monarhijo treh enakopravnih plemen in srbo-hrvaško-slovenski jezik določila za uradni sporazumevalni jezik.
  https://www.youtube.com/watch?v=t8-QasX8IY4
 • Period: to

  PARIŠKA MIROVNA KONFERENCA

  Pariška mirovna konferenca je potekala po koncu prve svetovne vojne januarja 1919 v Versajski palači pri Parizu mirovne konference so se udeležili predstavniki 32 držav vendar so glavne odločitve sprejemali veliki štirje: Woodrow Wilson (predsednik ZDA), David Lloyd George (ministrski predsednik Združenega kraljestva), Georges Clemenceau (ministrski predsednik Francije) in Vittorio Emmanuel Orlando (ministrski predsednik Italije) Rusija in države centralnih sil na konferenco niso bile povabljene
 • Period: to

  ZLATA DVAJSETA LETA

  Zlata dvajseta leta so bila obdobje družbenega, kulturnega in gospodarskega razcveta v zahodni Evropi in Združenih državah Amerike. V tem obdobju so se pojavile spremembe v družbenih normah, kulturnih trendih in tehnologiji. Žal pa se je obdobje končalo s strmim padcem v gospodarstvu in trgovini, ki se je začel leta 1929 s tako imenovano borzno krizo.
 • TRIANONSKA POGOBA/MEJA V PREKMURJU

  TRIANONSKA POGOBA/MEJA V PREKMURJU
  Trianonska mirovna pogodba je bila sklenjena po koncu I. svetovne vojne med antantnimi silami in njihovimi zaveznicami na eni strani in Madžarsko, kot naslednico Avstro-Ogrske, oz. ogrskega dela nekdanje monarhije. Z mirovno pogodbo so največ ozemlja po razpadli Avstro-Ogrski pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Trianonska mirovna pogodba je bila podpisana 4. junija 1920 v Versaju Eno od glavnih določil pogodbe je omejilo število vojakov na 35.000.
 • KOROŠKI PLEBISCIT

  KOROŠKI PLEBISCIT
  Ki je potekal 10. oktobra 1920, je določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo po 1. svetovni vojni.Pred plebiscitom sta obe strani izvajali intenzivno propagando. Avstrijska propaganda je poudarjala predvsem ekonomske koristi za ohranitev enotnosti Celovške kotline, sklicevala pa se je tudi na koroško deželno zavest in na bratstvo med slovensko in nemško govorečimi prebivalci Koroške.
 • Period: to

  STALINIZEM V SOVJETSKI ZVEZI

  Stalinizem je bil način upravljanja in politike, ki ga je v Sovjetski zvezi med leti 1927 in 1953 izvajal Josif Stalin, po katerem se je režim tudi imenoval. Vključevala je oblikovanje enopartijske totalitarne policijske države; hitra industrializacija; teorija socializma v eni državi; kolektivizacija kmetijstva; zaostritev razrednega boja v socializmu; kult osebnosti in podrejanje interesov tujih komunističnih strank.
  https://www.youtube.com/watch?v=6V2DLmzfnbo
 • Period: to

  FAŠIZEM V ITALIJI

  Doba fašizma je v Italiji trajala od leta 1921, ko je fašistična stranka pod vodstvom Benita Mussolinija prišla v parlament, do leta 1943, ko je deklaracija Komiteja za narodno osvoboditev (Comitato di Liberazione Nazionale bolje poznan pod kratico CLN, ki je vodil italijansko odporniško gibanje) zahtevala socialno in politično obnovo Italije, ki naj nastopi z uničenjem fašizma in vseh njegovih simbolov ter z Mussolinijevo usmrtitvijo.
 • VELIKA GOSPODARSKA KRIZA

  Velika gospodarska kriza oz. velika depresija je bilo obdobje vsesvetovne gospodarske recesije, ki se je pričelo 24. oktobra 1929 in končalo v poznih 1930. letih (ponekod v zgodnjih 1940.).[1]Sprožil jo je nenaden zlom Newyorške borze 29. oktobra 1929 , ki ga je povzročil splet gospodarskih dejavnikov v zgodnjem 20. stoletju.To je bila najhujša in najobsežnejša recesija v 20. stoletju, ki jo zgodovinarji še vedno uporabljajo kot zgled za to kako drastično lahko pade svetovna ekonomija.
 • Period: to

  NACIZEM V NEMČIJI

  Tretji rajh oz. Velikonemški rajh je oznaka za nemško državo v času nacizma med letoma 1933 in 1945. Ime se je v propagandi začelo uporabljati po vzponu Nacionalsocialistične nemške delavske stranke, pod vodstvom Adolfa Hitlerja, na oblast (1933). V zgodovinopisju se je uveljavilo kot sinonim za nacistično Nemčijo v obdobju od leta 1933 do kapitulacije Nemčije, maja 1945.Nacistični Rajh je podpisal trojni pakt s fašistično Italijo in cesarsko Japonsko med 2. svetovno vojno.
 • Period: to

  ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Španska državljanska vojna oziroma Španska revolucija je bila državljanska vojna med leti 1936 in 1939 v Drugi španski republiki med dvema političnima stranema; levo, ki jo je sestavljala Ljudska fronta pod okriljem Druge Španske republike in je bila sestavljena iz socialističnih, komunističnih, separatističnih, anarhističnih ter republikanskih političnih frakcij; in desno nacionalistično.
 • Period: to

  DRUGA SVETOVNA VOJNA

  Druga svetovna vojna je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini.V njem pa je sodelovala večina svetovnih držav.Boj je potekal večinoma med Združenim Kraljestvom, Francijo, Sovjetsko zvezo, Kitajsko in Združenimi državami Amerike proti Nemčiji, Italiji in Japonski, oziroma med zavezniki in silami osi. Zahtevala pa je približno 60 milijonov človeških življenj. Zaradi velikega stevila mrtvih drugo svetovno vojno uvrščamo med najbolj krvave-posledica Holokavsta in Hirošime
 • NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO

  NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO
  Napad na Jugoslavijo je bil spopad med nemčijo in jugoslovansko kraljevo vojsko na drugi strani. Do spopada je prišlo 6. aprila 1941 po tem, ko se je jugoslovansko ljudstvo uprlo pridružitvi Jugoslavije silam osi.Ta upor je Hitlerja tako razjezil, da je ukazal prekiniti priprave za napad na Sovjetsko zvezo in napadel Jugoslavijo. Nemci in zavezniki so napadli iz smeri Italija, Avstrija in madžarska. Jugoslovanska vojska ni imela možnosti za zmago zato so podpisali brezpogojno kapitulacijo.
 • Period: to

  JUGOSLAVIJA

  Socialistična federativna republika Jugoslavija, s kratico SFRJ ali na kratko Jugoslavija, je bila država na Balkanskem polotoku, ki je obstajala med letoma 1963 in 1992. Pod imenom Demokratična federativna Jugoslavija se je oblikovala po 2. svetovni vojni iz ozemlja predvojne Kraljevine Jugoslavije.
  https://www.youtube.com/watch?v=bjvhgO2edks
 • NASTANEK OZN

  NASTANEK OZN
  Organizacija združenih narodov (s kratico OZN ali ZN) je mednarodna organizacija, ki je nastala leta 1945. Ustanovilo jo je 51 držav, ki so se po drugi svetovni vojni zavezale k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic.
 • Period: to

  HLADNA VOJNA

  Hladna vojna je bila oznaka za napete odnose med ZDA in Sovjetsko zvezo. Glavna točka spora je b ila kaksna bo evropa po koncu vojne Sovjetska zveza je hotela siriti svoj komunistični vpliv ZDA pa je hotela siriti demokracijo.Prišlo je do delitve evrope inn sicer na Vzhod in zahod se pravi vzhodni del je bil pod vplivom sovjetske zveze zahod pa pod vplivom ZDA. Med drzava je potekala meja imenovana zelezna zavesa. Nenehni spori do vojne pa ni prišlo.
  https://www.youtube.com/watch?v=CH24jtEabdU
 • Period: to

  KOREJSKA VOJNA

  Korejska vojna je bil oborožen konflikt med Severno Korejo s podporo Kitajske in Sovjetske zveze ter Južno Korejo s podporo Združenih Narodov. Vojna se je začela 25. junija 1950 z nenadnim napadom severnokorejske vojske na Južno Korejo. Južnokorejska vojska na napad ni bila pripravljena, zato se je umaknila na skrajni jug Korejskega polotoka tam je ostala vse dokler ji na pomoč niso priskočile ameriške enote iz bližnje Japonske in ZDA.Boji so se končali 27. julija s podpisom premirja in cone DMC
 • EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO

  EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO
  Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) je bila mednarodna organizacija, katere cilj je bilo poenotenje določenih držav celinske Evrope po drugi svetovni vojni. Formalno je bila ustanovljena leta 1951 s Pariško Pogodbo, podpisnice pa so bile Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija. ESPJ je bila prva mednarodna organizacija, ki temelji na načelih nadnacionalizma in je postopno vodila k oblikovanju in ustanovitvi Evropske Unije.
 • LONDONSKI MEMORANDUM

  LONDONSKI MEMORANDUM
  Londonski memorandum, je mednarodni dogovor, ki so ga v Londonu zastopniki Italije, Jugoslavije, Združenega kraljestva in ZDA podpisali 5. oktobra 1954. Začasno je uredil do tedaj v resnici neurejeno vprašanje razmejitvene črte med Italijo in takratno Jugoslavijo, ki je ostajalo odprto od zaključka vojnih operacij 2. svetovne vojne v Istri in okolici Trsta. Sporazum je določil da se ozemlje razdeli na cono A in Cono B. Italija se umakne iz cone in cona B pripada jugoslaviji cona A pa Italiji
 • GIBANJE NEUVRŠČENIH

  GIBANJE NEUVRŠČENIH
  Gibanje neuvrščenih (tudi neuvrščene države) je gibanje, v katerega je včlanjeno več kot sto predvsem nekoč koloniziranih držav. Gibanje je dobilo ime med hladno vojno, saj se države članice deklerativno niso želele izreči za pol, ki je bil pod vplivom Združenih držav Amerike, ali za pol pod vplivom Sovjetske zveze. Pomembno vlogo pri razvoju gibanja je odigrala Jugoslavija.
 • EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

  EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST
  Evropska skupnost (ES), pomembnejša od obeh Evropskih skupnosti, je bila ustanovljena 1. januarja 1958 pod imenom Evropska gospodarska skupnost (EGS), ko je stopila v veljavo Rimska pogodba, podpisana 25. marca 1957. Besedo ekonomska so odstranili z Maastrichtsko pogodbo leta 1992, hkrati pa je Evropska skupnost takrat efektivno postala prvi izmed treh stebrov Evropske unije, imenovan steber skupnosti.
 • KUBANSKA KRIZA

  KUBANSKA KRIZA
  Kriza se je začela, ko je ameriško vodstvo izvedelo, da na Kubi skrivaj nameščajo sovjetske rakete z jedrskimi konicami, ki bi lahko dosegle Združene države Amerike. Predsednik Amerike je poslal okreoitve v ameriško oporišči in od predsednika kube in sovjetske zveze zahteval naj nehajo z nameščanjem jedrskih konic in jim zagrozil, da če ne bodo nehali bo sestrelil njihove ladje. Nameščanje konic se je ustavilo v zameno, da ZDA ne bo napadla Kube
 • Period: to

  VIETNAMSKA VOJNA

  Vietnamska vojna je bil vojaški spopad med Severnim Vietnamom na eni strani ter ZDA in Južnim Vietnamom na drugi strani. Spopad se je začel 1. novembra 1955 po prvi indokitajski vojni in je trajal vse do 30. aprila 1975, ko je padel Saigon. Vojna je nastala kot posledica političnih in vojaških razmer med hladno vojno, v kateri si je komunistični Severni Vietnam želel priključiti kapitalistični Južni Vietnam, ki je bil pod političnim in vojaškim vplivom ZDA.
 • AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI

  AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI
  Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni, in peta po vrsti v Nasinem programu Apollo. Skupaj s poveljnikom odprave Neilom Armstrongom sta bila v odpravi pilot komandnega modula CM-107 Kolum.
 • JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU

  JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU
  Černobilska nesreča se je zgodila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil pri Pripjatu v Ukrajini (takrat del Sovjetske zveze) ob eksploziji jedrskega reaktorja. To je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Zaradi odsotnosti zaščitne reaktorske zgradbe so se radioaktivni delci razširili preko zahodne Sovjetske zveze, vzhodne Evrope, Skandinavije, Velike Britanije in vzhodnega dela ZDA.
  https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/video/history-chernobyl-nuclear-disaster_V001-0020
 • PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE

  PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE
  Volitve v skupščino Socialistične republike Slovenije leta 1990 so bile prve demokratične volitve v Sloveniji. Volitve v tridomno Skupščino Socialistične republike Slovenije so potekale v več delih. 8. aprila 1990 so bile obenem z volitvami za predsednika in člane predsedstva še volitve za 80 delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin. Volitve za 80 delegatov zbora združenega dela so potekale 12. aprila, ko so bile tudi občinske volitve.
 • DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

  DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
  Deklaracija o suverenosti sprejeta pred 30 leti je jasno in odločno potrdila želje slovenskega naroda po samostojnem odločanju o lastni prihodnosti ter lastni usodi, saj je določila enoletni rok za sprejem nove ustave. Deklaracijo je podpisal takratni predsednik skupščine France Bučar in je imela šest členov. V prvem odstavku je bilo med drugim zapisano, da je bila sprejeta in razglašena skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v skupščini RS.
 • PLEBISCIT O OSAMOSVOJITV

  PLEBISCIT O OSAMOSVOJITV
  Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. decembra 1990, na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«Po Zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki ga je 6. decembra 1990 sprejela Skupščina Republike Slovenije, se je morala za uspeh plebiscita o vprašanju pozitivno opredeliti več kot polovica vseh volivnih upravičencev. 25. junija 1991 se je referendum uresnicil.
 • Period: to

  DENACIONALIZACIJA IN PRIVATIZACIJA

  Denacionalizacija (tudi »privatizacija«) je prenos lastnine in odgovornosti iz javnega oz. državnega v privatni (komercialni) sektor. Izraz se lahko nanaša na popoln prenos kakršnekoli državne lastnine. Obratni postopek je nacionalizacija.
  Večji denacionalizacijski postopki v Sloveniji kakor tudi drugod v bivših republikah Jugoslavije so bili izvedeni po osamosvojitvi oz. razpadu takratne Jugoslavije.
 • RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI

  RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI
  1. junija leta 1991 je predsednik Predsedstva republike Slovenije Milan Kučan na slovesnosti na Trgu republike v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije. Ob koncu govora je izgovoril tudi znamenite besede: “Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.” Na dan razglasitve so prvič slovesno dvignil slovensko zastavo, tedanji ljubljanski nadškof pa je blagoslovil lipo kot simbol slovenstva. https://www.zurnal24.si/slovenija/se-spomnite-tega-prizora-izpred-29-let-349092
 • Period: to

  VOJNA ZA SLOVENIJO

  Slovenska osamosvojitvena vojna ali vojna za Slovenijo, znana tudi kot desetdnevna vojna, je bila vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije, s tem pa dosegla svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi vojni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.
  https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-informativni-program/174413049
 • SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE

  SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE
  V petek, 20. decembra 1991, se je nadaljevalo zasedanje vseh treh zborov slovenskega parlamenta, na katerem so po štirih dneh maratonskega zasedanja sprejeli predloge štirih zakonov, ki pa zaradi neusklajenosti med zbori še vedno niso stopili v veljavo. Zbori so bili nesklepčni, zato ni bilo znano, kdaj bo parlament nadaljeval s sprejemanjem teh točk, saj je bilo določeno, da bodo na ponedeljkovi seji zborov sprejemali besedilo slovenske ustave.
 • EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKA UNIJA
  Evrópska uníja ali Evrópska zvéza je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Obsega območje, veliko 4.233.262 km2 in ima po ocenah več kot 447 milijonov prebivalcev. EU ima enotni notranji trg, ki ga zagotavlja pravni sistem, ki velja za vse države članice. Cilji pravil EU so zagotavljanje prostega pretoka ljudi, dobrin, storitev in kapitala v okviru notranjega trga, uveljavljanje zakonov pravosodja in notranjih zadev, skupnega sklepanja,...
 • VKLJUČITEV V NATO

  VKLJUČITEV V NATO
  Posvetovalni referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO je bil izveden 23. marca 2003. Na referendumu so volivci odločali o dveh vprašanjih, in sicer ali naj Slovenija postane članica Evropske unije in pa ali naj Slovenija postane članica zveze NATO. Za vstop v EU je glasovalo 89,61 % volilcev, za vstop v zvezo NATO pa 66,05 % volilcev. Izida obeh referendumov sta bila zavezujoča in neponovljiva.
 • PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI

  PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI
  Od 1. maja 2004 je Slovenija polnopravna članica EU. Poleg finančnih in razvojnih prednosti članstva v EU so se slovenskim državljanom odprle možnosti za zaposlovanje v drugih državah članicah, izredno poenostavljeno je tudi potovanje znotraj EU po vstopu Slovenije v Schengensko območje. 1. januarja 2007 je RS še poglobila svojo povezanost z ostalimi državami EU, ko je kot 13 država prevzela skupno evropsko valuto - evro,
 • VSTOP V EUROOBMOČJE

  VSTOP V EUROOBMOČJE
  Svet Evropske unije je 11. julija 2006 odobril prošnjo Slovenije, da v letu 2007 vstopi v evrsko območje.
  Slovenija je evro uvedla kot prva izmed desetih držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004. S 1. januarjem 2007 je tako evro v Sloveniji postal zakonito plačilno sredstvo, i 1 EUR = 239,640 SIT. Od 15.1 2007 je v Sloveniji mogoče plačevati samo z evrskimi bankovci in kovanci; do vključno 14. januarja 2007 je bilo obdobje dvojnega obtoka denarja tako se je lahko uporabljalo evre in tolarje
 • Period: to

  GOSPODARSKA KRIZA

  Finančna kriza je povzročila gospodarski zastoj v svetovnih razsežnosti, z zmanjševanjem proizvodnje in zaposlenosti, ter je prerasla v globoko družbeno-politično krizo. Svetovno gospodarsko krizo z začetkom leta 2008 po globini in obsegu lahko primerjamo le z veliko gospodarsko krizo v 1930. letih. Kriza teh razsežnosti povzroča dvome o vzdržnosti kapitalizma kot družbenega sistema in grozi s političnimi prevrati, kot je bil nastop nacizma v Nemčiji leta 1933.
 • EPIDEMIJA COVID 19

  EPIDEMIJA COVID 19
  Pandemija covida-19, ki je izbruhnila decembra 2019 na Kitajskem, se je v Slovenijo prvič potrjeno razširila 4. marca 2020, ko je bil odkrit prvi okuženi. Novico je sporočil takratni predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec okužena oseba je v Slovenijo prišla iz Maroka preko Italije. Prvi okuženi slovenski državljan pa je bil pozitiven dan prej, 3. marca, v stik s koronavirusom je prišel v letališču v Italiji
  https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/