Časovni trak zgodivine

 • Period: 200,000 BCE to 3500 BCE

  PRAZGODOVINA

  Prazgodovina je obdobje pred iznajdbo pisave, ki je trajalo več kot dva milijona let. Vključuje paleolitik, mezolitik in neolitik ter se konča s pojavom pisave. V tem obdobju so se uporabljala kamnita orodja, ljudje so se preživljali z lovom in nabiranjem ter so živeli v skupnostih lovcev-zbiralcev. Neolitik je prinesel prehod iz nomadskih skupnosti v stalna naselja ter razvoj kmetijstva. Prazgodovina je pomembna za razumevanje človeškega razvoja pred pisavo.
 • 3500 BCE

  NASTANEK PRVIH CIVILIZACIJ

  NASTANEK PRVIH CIVILIZACIJ
  Prve civilizacije so se pojavile v Mezopotamiji, Egiptu in Induski dolini okoli 4. in 3. tisočletja pr. n. št. Razvile so kompleksne politične, družbene in kulturne strukture ter inovacije, kot so pisava, gradnja piramid, namakalni sistemi in sistem pisanja.
 • Period: 3500 BCE to 476 BCE

  STARI VEK

  Stari vek je obdobje človeške zgodovine, ki sledi prazgodovini in je zaznamovano z razvojem pisave. V tem obdobju so se pojavile in cvetele različne civilizacije, kot so starega Egipta, Mezopotamije, antične Grčije, Rima in Kitajske. Stari vek je znan po številnih dosežkih in inovacijah v družbi, umetnosti, znanosti in religiji. Zatoni zahodnorimskega cesarstva označujejo konec tega obdobja.
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  PREDHOMERSKA DOBA

  Predhomer­ska doba je obdobje v grški zgodovini pred nastankom Homerjevih epov, ki sega med 12. in 8. stoletjem pr. n. št. Zaznamovana je z mitološkimi zgodbami ter civilizacijami, kot sta minojska civilizacija na Kreti in mikenska civilizacija na Peloponezu.
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  GRŠKA TEMNA DOBA

  Grška temna doba je obdobje v grški zgodovini med 12. in 9. stoletjem pr. n. št., ki je zaznamovano z upadom gospodarstva, politično nestabilnostjo in pomanjkanjem pisnih virov.
 • 800 BCE

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV
  Grški polisi so nastali med 8. in 6. stoletjem pr. n. št. kot samostojne mestne države. Razvoj trgovine, spremembe v kmetijstvu in konflikti so spodbudili njihovo nastanek. Polisi so imeli svojo politično strukturo, zakone in institucije ter so bili središča grške kulture.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  ARHAIČNA GRČIJA

  Arhaična Grčija je obdobje med 8. in 6. stoletjem pr. n. št., ki je zaznamovano z razvojem mestnih držav (polisov), trgovino, kolonizacijo ter umetniškim in kulturnim napredkom.
 • 753 BCE

  USTANOVITEV RIMA

  USTANOVITEV RIMA
  Rim naj bi bil ustanovljen v 8. stoletju pr. n. št. po legendi s strani bratov Romula in Rema. Postopoma se je razvil iz naselij in plemenskih skupnosti v pomembno politično in kulturno središče ter kasneje postalo glavno mesto Rimskega cesarstva.
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  RIMSKA REPUBLIKA

  Rimska republika je oblika vladavine v antičnem Rimu med leti 509 pr. n. št. in 27 pr. n. št. Vladavina je temeljila na konzulih, senatu in ljudski skupščini. Republika se je razširila skozi osvojitve, vendar je končala svoj obstoj z vzponom Julija Cezarja in preoblikovanjem v rimsko cesarstvo.
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  KLASIČNA GRČIJA

  Klasična Grčija je obdobje med 5. in 4. stoletjem pr. n. št., znano po razcvetu umetnosti, filozofije, arhitekture ter razvoju demokracije v mestnih državah, predvsem v Atenah.
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

  Grško-perzijske vojne so bile serija vojaških konfliktov med Grčijo in Perzijskim cesarstvom v 5. stoletju pr. n. št. Vojne so vključevale znane bitke, kot so Maraton, Termopile in Plataje, ter so pomembno vplivale na grško identiteto in razvoj zahodne civilizacije.
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  ALEKSANDER VELIKI

  Aleksander Veliki je bil makedonski vladar in vojskovodja v 4. stoletju pr. n. št. Znanih je po svojih osvajalskih pohodih, ki so privedli do oblikovanja velikega imperija, vključno z Grčijo, Egiptom, Perzijo in deli Indije. Bil je vojaški genij in je spodbujal kulturno izmenjavo med različnimi kulturami. Umrl je pri 32 letih, a je pustil velik vpliv na svetovno zgodovino.
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  HELENISTIČNA GRČIJA

  Helenistična Grčija je obdobje po smrti Aleksandra Velikega, med katerim so se grška kultura, umetnost in znanost širile po vzhodnem Sredozemlju. V tem času so se razvile pomembne mestne države in kraljevske dinastije. Helenistična umetnost je združevala grške in orientalske vplive.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  PUNSKE VOJNE

  Punske vojne so bile serija vojaških spopadov med starim Rimom in Kartagino od leta 264 pr. n. št. do 146 pr. n. št. Rim je zmagal in prevzel nadzor nad Kartagino, kar je okrepilo njegovo vlogo kot prevladujoče sile v Sredozemlju.
 • Period: 146 BCE to 324

  RIMSKA GRČIJA

  Rimska Grčija je obdobje, ko je Rimsko cesarstvo vladalo nad grškimi ozemlji in prevzelo velik vpliv grške kulture. Rimljani so sprejeli grške ideje, običaje in umetnostne sloge ter ohranili pomembne kulturne institucije. To je pustilo trajen vpliv na zahodno civilizacijo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  GAJ JULIJ CEZAR

  Gaj Julij Cezar je bil rimski vojskovodja, politik in pisatelj, ki je igral ključno vlogo pri preoblikovanju Rimske republike v Rimsko cesarstvo. Bil je del prvega triumvirata in izvedel številne reforme. Umrl je leta 44 pr. n. št., kar je sprožilo politično nestabilnost in vzpon Oktavijana.
 • Period: 63 BCE to 14 BCE

  GAJ OKTAVIJAN AVGUST

  Gaj Oktavijan, znan kot Avgust, je bil prvi rimski cesar in ustanovitelj Rimskega cesarstva. Pod njegovim vladanjem so bile uvedene reforme, dosežena politična stabilnost in spodbujen kulturni razcvet. Avgust je umrl leta 14 n. št., vendar je njegova vladavina postavila temelje za dolgotrajno cesarstvo.
 • Period: 27 BCE to 476 BCE

  RIMSKO CESARSTVO

  Rimsko cesarstvo je obdobje vladavine Rimskega imperija, ki je trajalo od 27 pr. n. št. do 476 n. št. Obsegalo je veliko ozemlje in bilo znano po močni upravi, vojski in kulturi. Cesar je imel absolutno oblast, cesarstvo pa je pustilo pomemben vpliv na svetovno zgodovino. Razpad zahodnega rimsko cesarstva je zaznamoval konec antičnega obdobja.
 • 1 BCE

  ZAČETEK KRŠČANSTVA

  ZAČETEK KRŠČANSTVA
  Krščanstvo se je začelo v 1. stoletju z Jezusom Kristusom, ki je oznanjal nauke in živel etično življenje. Njegovi učenci, imenovani apostoli, so po njegovi smrti začeli širiti krščanstvo. Ključno vlogo pri širjenju je imel apostol Pavel. Krščanstvo je sprva bilo preganjano, vendar je postopoma pridobivalo privržence. V 4. stoletju je bilo sprejeto kot državna religija v Rimskem cesarstvu.
 • 324

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL
  Rimski imperij se je razdelil na Zahodni in Vzhodni del leta 395 po smrti cesarja Teodozija I. Zahodni del, z Rimom kot glavnim mestom, je nadaljeval kot zahodno rimsko cesarstvo, medtem ko je Vzhodni del, z Konstantinopljem (današnji Istanbul) kot glavnim mestom, postal Bizantinsko cesarstvo. Bizantinsko cesarstvo je nadaljevalo svoj obstoj do leta 1453, medtem ko je zahodno rimsko cesarstvo propadlo leta 476.
 • Period: 324 to Jan 1, 1453

  BIZANTINSKO CESARSTVO

  Bizantinsko cesarstvo je bilo nadaljevanje Rimskega cesarstva v vzhodni polovici Sredozemlja. Obstajalo je med letoma 330 in 1453 ter je ohranilo grško kulturo in krščanstvo kot uradno vero. Cesarstvo je imelo pomemben vpliv na srednjeveško Evropo in pustilo trajen pečat v zgodovini.
 • 380

  KRŠČANSTVO

  KRŠČANSTVO
  Krščanstvo je monoteistična religija, ki temelji na naukih Jezusa Kristusa. Verjame se, da je Jezus Božji Sin, ki je prišel na svet, da bi rešil človeštvo. Krščanstvo je ena najbolj razširjenih religij na svetu z več kot 2 milijardama vernikov.
 • 476

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA
  Zahodno rimsko cesarstvo je propadlo leta 476. Notranji razkroj, politična nestabilnost, invazije barbarov in ekonomske težave so prispevali k njegovemu propadu. Propad je vodil do razpada cesarstva in vzpona razdrobljenih kraljestev v zahodni Evropi.
 • Period: 476 to Jan 1, 1492

  SREDNJI VEK

  Srednji vek je obdobje v zgodovini, ki je trajalo od 5. do 15. stoletja. Zaznamovalo ga je fevdalizem, verski vplivi in razvoj srednjeveških mest. Katoliška cerkev je imela močan vpliv, trgovanje je cvetelo, in razvila se je tudi kulturna gibanja, kot je renesansa. Srednji vek se konča s prehodom v renesanso in novim obdobjem v zgodovini.
 • Period: 527 to 565

  CESAR JUSTINIJAN I.

  Justinijan I. je bil vzhodnorimski cesar, ki je vladal med letoma 527 in 565. Zaslovel je po svojih prizadevanjih za obnovo Rimskega cesarstva, pravno reformo in gradnjo cerkva, vključno s slavno Hagio Sophia.
 • Jan 1, 622

  ZAČETEK ISLAMA

  ZAČETEK ISLAMA
  Islam je monoteistična religija, ki se je začela v 7. stoletju na Arabskem polotoku pod vodstvom preroka Mohameda. Mohamed je prejel božje razodetje in začel širiti nauke islama. Islam se je hitro širil in danes je druga največja religija na svetu.
 • Period: Jan 1, 632 to Jan 1, 828

  KARANTANIJA

  Karantanija je bila zgodnjesrednjeveška kneževina in kasneje samostojna država na ozemlju današnje Slovenije med 7. in 9. stoletjem. Igrala je pomembno vlogo pri širjenju krščanstva in je simbol nacionalne zavesti Slovencev.
 • Period: Jan 1, 711 to Jan 1, 1492

  REKONKVISTA

  Rekonkvista je bil proces ponovnega osvajanja Iberskega polotoka s strani krščanskih kraljestev od muslimanskih vladarjev med 8. in 15. stoletjem. Ta proces se je končal leta 1492 z izgonom muslimanov iz Grenade.
 • Jan 1, 800

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA
  Kronanje Karla Velikega za rimskega cesarja je potekalo leta 800. Karla Velikega, ki je bil že kralj Frnakov, je papež Leon III. v Rimu kronal za rimskega cesarja. To dejanje je simboliziralo ponovno združitev Zahodnega in Vzhodnega dela Rimskega cesarstva ter versko-politično zvezo med Karlovo kraljestvom in rimskim papežem. Kronanje Karla Velikega je imelo velik simbolni pomen in je pomembno zaznamovalo evropsko zgodovino.
 • Jan 1, 1054

  VELIKA SHIZMA

  VELIKA SHIZMA
  Velika shizma je bila razkol med Vzhodno pravoslavno cerkvijo in Rimskokatoliško cerkvijo v 11. stoletju. Razlog za shizmo je bil političen in verski spor med papežem in patriarhom. Shizma je privedla do delitve krščanskih cerkva na vzhodu in zahodu.
 • Period: Jan 1, 1095 to Jan 1, 1272

  KRIŽARSKE VOJNE

  Križarske vojne so bile serija vojaških pohodov, ki so potekali med 11. in 13. stoletjem. Krščanski križarji so se odpravili na vojne odprave v Sveti deželi z namenom osvoboditi ta sveta mesta od muslimanskih vladarjev. Vpliv križarskih vojn je bil pomemben, vendar so se sveta mesta na koncu ponovno vrnila pod muslimansko oblast.
 • Period: Jan 1, 1300 to

  HUMANIZEM IN RENESANSA

  Humanizem in renesansa sta bila pomembni gibanji v evropski zgodovini. Humanizem se je osredotočal na pomen človeka, njegovega razuma in razvoja ter preučevanje klasične literature. Renesansa pa je sledila humanizmu in poudarjala obuditev in občudovanje klasične antike ter razvoj človeških potencialov. Oba gibanja sta imela velik vpliv na evropsko kulturo, umetnost in znanost.
 • Period: Jan 1, 1322 to Jan 1, 1435

  CELJSKI GROFJE

  Celjski grofje so bili vplivna plemiška družina v Srednji Evropi v 14. in 15. stoletju. Izvirali so iz Celja (danes v Sloveniji) in imeli veliko posesti ter politični vpliv.
 • Jan 1, 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  EPIDEMIJA KUGE
  Epidemija kuge, znana tudi kot Črna smrt, je bila izredno smrtonosna bolezen, ki je prizadela Evropo v 14. stoletju. Povzročila je visoko smrtnost in drastične posledice na družbi ter gospodarstvu.
 • Period: Jan 1, 1408 to

  TURŠKI VPADI

  Turški vpadi so bili serija napadov Osmanskega cesarstva na različna ozemlja v različnih obdobjih, ki so močno vplivali na regijo.
 • Jan 1, 1450

  IZUM TISKANEGA STROJA

  IZUM TISKANEGA STROJA
  Tiskani stroj, izumljen s strani Johanna Gutenberga v 15. stoletju, je omogočil hitro razmnoževanje besedil s premičnimi kovinskimi črkami. To je revolucionarno vplivalo na širjenje znanja in idej ter postavilo temelje sodobnega tiskanja.
 • Jan 1, 1453

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA
  Turško zavzetje Konstantinopla leta 1453 je označilo konec Bizantinskega cesarstva in ustanovitev Osmanskega cesarstva. Imelo je pomemben vpliv na evropsko zgodovino in širjenje Osmanskega cesarstva.
 • Period: Jan 1, 1478 to

  KMEČKI UPORI

  Kmečki upori so bili oboroženi upori kmečkega prebivalstva proti izkoriščanju in nepravičnim razmeram.
 • Jan 1, 1492

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE
  Kolumbovo odkritje Amerike se je zgodilo leta 1492, ko je italijanski raziskovalec in pomorščak Krištof Kolumb prispel na novo celino. Med iskanjem krajše pomorske poti do Azije je namesto tega odkril Karibski otok San Salvador v Srednji Ameriki. To odkritje je močno vplivalo na evropsko zgodovino, saj je pomenilo začetek obdobja obsežnih kolonialnih in trgovskih dejavnosti v Ameriki ter širjenje evropskih vplivov na novo celino.
 • Period: Jan 1, 1492 to

  NOVI VEK

  Novi vek je obdobje v zgodovini, ki sledi srednjemu veku in zajema 15. do 18. stoletje. V tem času so se zgodila pomembna geografska odkritja, kot je odkritje Amerike, ter razcvet trgovine med evropskimi narodi in novimi svetovi. Poleg tega so se pojavile pomembne družbene in intelektualne spremembe, kot so reformacija, razsvetljenstvo in politične revolucije.
 • Jan 1, 1517

  REFORMACIJA

  REFORMACIJA
  Reformacija je bilo versko gibanje v 16. stoletju, ki je privedlo do razcepa krščanske cerkve in vzpostavitve protestantizma. Osredotočalo se je na kritiko cerkvene korupcije in poudarjalo osebno vero ter svetopisemsko poučevanje.
 • Jan 1, 1550

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI
  Prvi slovenski tiskani knjigi sta "Abecednik" in "Katekizem", ki ju je leta 1550 v Tübingenu v Nemčiji izdal Primož Trubar. "Abecednik" je bil prva slovenska knjiga, ki je vsebovala slovensko abecedo, besedilo in molitve, medtem ko je "Katekizem" vseboval verska poučevanja in molitve. Ti dve knjigi sta imeli pomemben vpliv na razvoj slovenskega jezika in kulture ter na širjenje reformacijskih idej med slovenskim prebivalstvom.
 • Jan 1, 1555

  AGSBURŠKI VERSKI MIR

  AGSBURŠKI VERSKI MIR
  Augsburški verski mir, sklenjen leta 1555, je bil dogovor med katoličani in protestanti v Nemčiji, ki je priznal obstoj luteranske vere in določil, da lahko knezi izberejo veroizpoved na svojih ozemljih.
 • PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO

  PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO
  Prva slovenska slovnica je bila "Primož Trubarjev Katekizem" iz leta 1550. Prvi prevod Svetega pisma v slovenščino je bil Dalmatinova Biblija, izdana leta 1584.
 • Period: to

  LUDVIK XIV. IN ABSOLUTIZEM

  Ludvik XIV., znan kot Sončni kralj, je bil francoski kralj, ki je uveljavljal absolutistično vladanje s popolno oblastjo in nadzorom nad državo. Pod njegovo vladavino je Francija dosegla velik politični in kulturni vpliv.
 • Period: to

  RAZSVETLJENSTVO

  Razsvetljenstvo je bilo intelektualno gibanje v 18. stoletju, ki je poudarjalo razum, svobodo in napredek ter nasprotovalo tradicionalnim verskim in političnim idejam. Vplivalo je na politiko, filozofijo, umetnost in znanost. Pomembni misleci tega obdobja so bili Voltaire, Montesquieu, Rousseau in Diderot.
 • Period: to

  PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Prva industrijska revolucija je bilo obdobje v 18. stoletju, ko se je s pomočjo parnega stroja in drugih inovacij začelo masovno prehajanje iz ročne proizvodnje v mehanizirano proizvodnjo. To je prineslo učinkovitejšo industrijsko proizvodnjo, urbanizacijo ter spremenilo način življenja in gospodarstvo.
 • Period: to

  NAPOLEON BONAPARTE

  Napoleon Bonaparte je bil francoski vojaški voditelj in politik, ki je vodil Francijo med letoma 1799 in 1815. Postal je znan po svojih vojaških uspehih in je bil ključna figura v evropski zgodovini. Uvedel je številne reforme in širil francosko cesarstvo, a je bil končno poražen in izgnan. Njegova vladavina je imela pomemben vpliv na politično in vojaško dogajanje v Evropi.
 • NASTANEK ZDA

  NASTANEK ZDA
  ZDA so bile ustanovljene leta 1776, ko so se trinajst britanskih kolonij razglasile za neodvisne države. Po vojni za neodvisnost in podpisu Pariškega sporazuma leta 1783 je bila priznana neodvisnost ZDA. Z ustavo, sprejeto leta 1787, so bile vzpostavljene temeljne politične in ustavne strukture, ki so oblikovale državo.
 • Period: to

  FRANCOSKA REVOLUCIJA

  Francoska revolucija je bilo obdobje družbenih in političnih pretresov v Franciji med letoma 1789 in 1799. V tem času so se ljudje uprli proti absolutni monarhiji in zahtevali večjo enakost ter politične spremembe. Revolucija je prinesla uvedbo načela enakosti pred zakonom, ukinitev privilegijev plemstva in duhovščine ter končno giljotiniranje kralja Ludvika XVI. Njen vpliv na politične, družbene in kulturne spremembe je bil izjemen.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  Ilirske province, vzpostavljene med letoma 1809 in 1813 pod Napoleonovo oblastjo, so bile območje v južni srednji Evropi, ki je zajemalo večji del današnje Slovenije ter dele Hrvaške, Avstrije in Italije. Provinčna uprava je uvedla francoski pravni sistem in spodbujala modernizacijo ter gospodarski razvoj. Ilirske province so se razpustile ob koncu Napoleonskih vojn leta 1813.
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  Metternichov absolutizem je bil politično obdobje med letoma 1815 in 1848 v Avstrijskem cesarstvu, ko je Klemens von Metternich vladal s konzervativnimi idejami. S svojo politiko je zatiral liberalna in nacionalistična gibanja ter zagovarjal ohranitev absolutistične oblasti. Kljub temu so se v tem obdobju že začele pojavljati družbene napetosti in revolucionarna gibanja.
 • KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI

  KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI
  Na žalost nimam podatkov o kongresu Svete Alianse v Ljubljani. Lahko pa vam povem, da je bila Sveta Aliansa zavezniška koalicija evropskih držav, ustanovljena po koncu Napoleonskih vojn leta 1815. Namen koalicije je bil vzpostaviti stabilnost v Evropi in preprečiti morebitne revolucionarne gibanje. Kongresi Svete Alianse so potekali v različnih mestih, kot je Dunaj, Aachen, Verona in drugi. V Ljubljani pa ni bilo znanega kongresa Svete Alianse.
 • 1848 -> POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA

  1848 -> POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA
  Pomlad narodov je bilo obdobje revolucionarnih in nacionalističnih gibanj v Evropi med letoma 1848 in 1849. V Sloveniji je v tem času potekal narodni preporod, ki je krepil slovensko identiteto in jezik. Zedinjena Slovenija se nanaša na idejo združitve vseh slovenskih ozemelj v eno politično entiteto. Ideja se je uresničila šele po razpadu Avstro-Ogrske in oblikovanju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Kraljevina Jugoslavija).
 • Period: to

  DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Druga industrijska revolucija je bilo obdobje intenzivnih tehnoloških in industrijskih sprememb v drugi polovici 19. stoletja. Uvedba električne energije, notranje izgorevalne motorje, telegraf, telefon in masovna proizvodnja so bili ključni dosežki tega obdobja. Ta revolucija je prinesla gospodarsko rast, urbanizacijo in spremenila način proizvodnje ter komunikacije.
 • Period: to

  SODOBNOST

  Sodobnost je trenutno obdobje, ki se osredotoča na hitro napredovanje tehnologije, globalizacijo in družbene spremembe.