Časovi trak zgodovine

 • Period: 250,000 BCE to 4000 BCE

  Prazgodovina

  Obdobje od pojava človečnjakov (prednikov današnjih ljudi) do pojava in uveljavite kmetistva. Obsega 98 odstotkov vse zgodovine.
 • Period: 4000 BCE to 476

  Stari vek

  Ob nastaka do vzpona prvih civilizacji, za katere je bilo značilno, da so imeli mesta, bila so vodena iz sedišča, pojavili so se različni poklici, razvile so se pisave in začel se je razvoj tehnologije.
 • Period: 3500 BCE to 2200 BCE

  NASTANEK PRVIH CIVILIZACIJ

  Najstarejše civilizacije so nastale ob vodnih virih, rekah in na kmetijstvu primerni zemlji.
  V Mezopotamiji in Egiptu je prevladovalo podnebje, ki ni bilo primerno za poljedelstvo. Izjema so bila območja rodovitnega polmeseca med rekami Nil, Evfrat in Tigris. Tu so reke vsako leto prestopile svoje bregove in poplavile širšo okolico. Ko so reke odtekle, so pustile za seboj rodovitno blato. Vladarjevi uradniki so zemljo razdelili med kmete.
  https://si.izzi.digital/DOS/8341/25080.html
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  PREDHOMERSKA DOBA

  je obdobje predhelenistične bronastodobne civilizacije na Kreti v Egejskem morju. Ko je prevlado nad otokom prevzela mikenska civilizacija. Glede na materialne ostaline lahko minojsko civilizacijo označimo kot vojaško družbo, osredotočeno na čaščenje boginje.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Minojska_doba
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  GRŠKA TEMNA DOBA

  Je obdobje grške zgodovine od konca mikenske palačne civilizacije . Propad bronastodobne civilizacije v vzhodnem sredozemskem svetu na začetku obdobja, saj so bile velike mikenske palače in mesta uničeni ali zapuščeni. Takrat je bila hetitska civilizacija resno motena in mesta od Troje do Gaze so bila uničena. Po razpadu je manjša naselja pestila lakota in prebivalci so se začeli odseljevati. V Grčiji se je prenehala uporabljati linearna pisava.
 • Period: 800 BCE to 324

  NASTANEK GRŠKIH POLISEV

  je naziv za mestno državo v času stare Grčije. Značilno je, da je poleg mesta obsegala tudi podeželje. Imele so okoli 10.000 prebivalcev in merile do 100 km². Središče polisa je bil trg. Prvi polisi so nastajali v Mali Aziji. Najpomembnejši polisi so bili: Atene, Antična Šparta, Antični Korint, Tebe, Argos in Milet. Ta državljanska organizacija je bila glavna ovira za nastanek večjih političnih enot v grškem svetu. Razen, ko se je vsa pokrajina prostovoljno združila v en sam polis.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  ARHAIČNA GRČIJA

  Grški svet je v arhaični dobi prešel korenite spremembe. Močan porast prebivalstva na začetku obdobja je spodbudil veliko kolonizacijo, ki je grško kulturo razširila po vsem Sredozemlju. Nastale so polis, grške mestne države, ki so v Grčiji postale v prevladujoča oblika države. Do sredine 7. st. pr. n. št. so politično prevladovale aristokracije, nato pa so oblast prevzeli posamezni vladarji, tirani. po njihovem padcu so se v 6. st. pr. n. št. pojavile prve demokracije.
 • 753 BCE

  USTANOVITEV RIMA

  USTANOVITEV RIMA
  Rimljansko cesarstvo naj bi nastalo z večimi možnostmi. Saj ima veliko legend in mitov. Najbolj znan legenda je o dvojčkih Romulu in Remu, katera sta bila izgubljena in zako jih je našla vokodlakinja in ju posvojila. Preživljala ju je ko pa sta prišla nazaj sta zavladala rimu. Vendar vladala nista morala oba zato sta se za to borila in eden od niju umre.
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  RIMSKA REPUBLIKA

  Je eno od treh okvirnih obdobij starorimske civilizacije, s kraljevino in cesarstvom, pa tudi najpomembnejše od treh. Ko so odstavili zadnjega kralja, so prebivalci Rima sodelovali pri vladanju in nadzoru države tako, da so volili svoje predstavnike - konzule. Tako obliko vladanja imenujemo republika. Odrasli svobodni moški so imeli pravico voliti in biti izvoljeni.https://zgo-nem.weebly.com/uploads/8/4/5/4/84544876/02._rimska_republika_7b_kopiranje.pdf
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  KLASIČNA GRČIJA

  Obdobje od grške zmage nad Perzijci do smrti Aleksandra Velikega. na začetku klasične dobe je bilo zlata doba Aten, ki so s svojo Delsko-atiško pomorsko zvezo bile vodilna sila Grčije. Doživele so tudi kulturni razcvet, ki je ponekod pojmovan kot vrhunec grške kulture. Porast atenske moči je vodil v neizogiben konflikt s Šparto in Korintom. Spori so z izbruhom Peloponeških vojn (431—404 pr. n. št.) prerasli v spopad, v katerem so bile poražene Atene, vendar je bil uničujoč za celotno Grčijo.
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

  Povod zanje je bil jonski upor, neuspešna vstaja grških polisov v Mali Aziji proti perzijski nadoblasti. Perzijski kralj Darej I. Veliki je napad na matično Grčijo opravičil s pomočjo, ki so jo upornikom nudile tamkajšnje polis. Perzijci so pod poveljnikom Mardonijem v Grčijo poslali dve vojaški odpravi. Najmočnejši med njimi sta bili Atene, ki so se na nov napad pripravile z izgradnjo ladjevja, in pa kopenska velesila Šparta.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ko-perzijske_vojne
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  ALEKSANDER VELIKI

  Filipa je takoj po smrti zamenjal tedaj 20-letni Aleksander. Z namenom, da bi potrdil svojo oblast, je stopil pred makedonsko ljudsko skupščino, ki je med drugim imela tudi pravico potrditi novega kralja. Aleksander je nato v Ajgah sam vodil pogrebne slovesnosti svojemu očetu v čast. To dejanje je bilo Makedoncem zadosten dokaz, da Aleksander lahko nadaljuje dinastijo - Aleksander s tem dejanjem postane kralj Aleksander III. Makedonski.
  https://www.youtube.com/watch?v=Lgm7P6TWVaY
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  HELENISTIČNA GRČIJA

  ustreza obdobju med smrtjo Aleksandra Velikega leta 323 pr. n. št. in priključitvijo klasičnega grškega prostora Rimski republiki. To je doseglo vrhunec v bitki pri Korintu leta 146 pr. n. št. z uničujočo rimsko zmago na Peloponezu, ki je povzročila uničenje Korinta in začelo se je obdobje Rimske Grčije. Začelo z vojnami diadohov, oboroženimi boji med nekdanjimi generali Aleksandra Velikega, da bi razkosali imperij v Evropi, Aziji in Severni Afriki.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  PUNSKE VOJNE

  Punska vojna je naziv treh vojn med Kartagino in mlado Rimsko republiko.
  prva punska vojna je potekala predvsem z mornariškimi silami in se vodila na Siciliji.
  druga punska vojna je postala znana po Hannibalovem prehodu čez Alpe. Tu so Rimljani trpeli v bitki pri Kanah leta 216 pr. n. št. in njen najhujši poraz doslej.
  tretja punska vojna se je končala s popolnim uničenjem Kartagine.
 • Period: 146 BCE to 324

  RIMSKA GRČIJA

  je obdobje grške zgodovine, ko so v antični Grčiji vladali Rimska republika, Rimsko cesarstvo in Bizantinsko cesarstvo. Rimska doba grške zgodovine se je začela s porazom v bitki pri Korintu leta 146 pred našim štetjem. Pred ahajsko vojno je rimska republika vztrajno obvladovala celinsko Grčijo, saj je v nizu spopadov, znanih kot makedonske vojne, premagala Makedonsko kraljestvo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Julij Cezar

  Rimski politik, zgodovinar, govornik in vojskovodja. Vladal je 5 let. Živel je 55 let. Njegov predhodnik Lucij Kornelij Sula. Naslednik pa Gaj Avgust Oktavijan. Umrel je v Pompejih v gledališču.
 • Period: 63 BCE to 14

  GAJ OKTAVIJAN AVGUST

  Bil je naslednik Gaj Julij Cezar. Po poklicu je bil cesar, politik, vojskovodja. Vladal je 13 let. Njegov naslednik je bil Tiberji. Ko je umrel je bil star 75 let. Imel je 4 otroke.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Gaj_Avgust_Oktavijan
 • Period: 27 BCE to 476

  RIMSKO CESARSTVO

  Kot država je obsegalo veliko ozemlje okoli Sredozemskega morja v Evropi, severni Afriki in zahodni Aziji. V cesarstvu so vladali cesarji. Po krizi 3. stoletja je bilo cesarstvo razdeljeno v Zahodno rimsko cesarstvo in Vzhodno rimsko cesarstvo. Cesarstvi sta imeli vsako svojega cesarja. Cesarstvi sta imeli vsako svojega cesarja.
 • 1 CE

  ZAČETEK KRŠČANSTVA

  ZAČETEK KRŠČANSTVA
  Začelo je je krščanstvo in tudi naš koledar katerega uporabljamo še tudi dones. Pripadniki krščanstva se imenujejo kristjani in verujejo, da je Jezus božji sin in odrešenik, ki je kot judovski mesija prišel na Zemljo, bil križan, umrl in tretji dan vstal od mrtvih, in je s svojo daritvijo na križu ljudi odkupil za odrešenje.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
 • 324

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL
  Rimsko cesarstvo začelo soočati z resnimi težavami, kot so notranje nestabilnosti, ekonomske težave.. Leta 395 je cesar Teodozij Veliki razdelil Rimsko cesarstvo na dva dela, zahodni in vzhodni. Vzhodni del je postal Bizantinsko cesarstvo, z glavnim mestom v Konstantinoplu, medtem ko je zahodni del obsegal ozemlje, ki je zajemalo Evropo in del Afrike, središče pa je bil Rim. Zahodni del imperija je postal vse bolj nestabilen zaradi državljanskih vojn.
 • Period: 324 to 1453

  BIZANTINSKO CESARSTVO

  je bil vzhodni, pretežno grško govoreči del razpadlega Rimskega cesarstva. Njegovo glavno mesto je bil Konstantinopel, ki se je od ustanovitve leta 667 pr. n. št. do leta 330 imenoval Bizanc. Cesar Konstantin I. Veliki ga je takrat preimenoval v Novi Rim po njegovi smrti leta 337 pa so začeli uporabljati ime Konstantinopel
  https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/458347/mod_resource/content/0/Bizanc.pdf
  in https://sl.wikipedia.org/wiki/Bizantinsko_cesarstvo
 • 380

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu
  je bil proces, ki se je dogajal sporadično več kot dve stoletji in je v veliki meri slonel ne le na uradnih preganjanjih, ki so jih organizirali cesarji, temveč je temeljil tudi na samoiniciativnosti posameznih lokalnih oblasti in prebivalstva samega.
  Krščanstvo je v tem obdobju prešlo iz sprva preganjane in dokaj obskurne sekte judaizma v eno izmed uradnih in priznanih religij cesarstva, po 381 n. št. pa je postalo tudi edina uradna in dovoljena religija.
  slika mučenega krščana
 • 476

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA
  Rimsko cesartvo je tega leta propadlo. Stem se je rimski imperi končal in nastal je srednji vek. Eni izmed razlogov so bili da je bilo težko nadzarovati tako veliko državo, mnogi kmetje uprli, kriza v državi, manje razvitaa država in še mnogo drugil.
 • Period: 476 to 1492

  Srednji vek

  Začelo se je s preseljevanjem ljudstev in propadom rimske države. Nastale so nove države, prebivalstvo se je preživljalo predvsem s kmetistvom. V gradovih so živeli vitezi
 • Period: 527 to 565

  CESAR JUSTINIJAN I.

  Vzhodnorimski cesar je bil od 1. avgusta 527 do svoje smrti leta 565. Največja zgodovinska zasluga cesarja Justinijana, pod katerega vladavino je Bizanc doživel svoje zlato obdobje, je v ureditvi vse-veljavnega rimskega prava. Leta 530 je projekt poveril enemu najboljših pravnikov cesarstva Tribonijanu, ki je prevzel vodstvo in odgovornost za zbiranje in urejanje zakonov, ki so se skozi stoletja ohranili v različnih in pogosto pravnikom nedostopnih delih.
 • 622

  ZAČETEK ISLAMA

  ZAČETEK ISLAMA
  Islaam pomeni »pokorščino (bogu)«, s tem pa je povezan tudi izraz diin, ki obenem pomeni »način življenja« in »religijo«. Izraz »islam« izhaja iz slovničnega korena s-l-m in je v etimološkem sorodu z besedami, kot npr. salaam (»mir«; tudi običajen pozdrav) ali muslim. Iz množinske oblike slednje besede (musulmaan) izhaja izraz za muslimana, ki pomeni »božjega vazala«, oziroma »tistega, ki se pokori oz. preda« (bogu). Je prva regija.
  https://www.islamska-skupnost.si/islam/o-islamu/
 • Period: 623 to 828

  KARANTANIJA

  je bila slovanska plemenska kneževina oziroma vojvodina v Vzhodnih Alpah. Najverjetneje je bila najstarejša slovanska državna tvorba, čeprav je bila kljub večinskemu slovanskemu prebivalstvu po svojem izvoru in po svojem razvoju sicer ves čas polietnična.
 • Period: 711 to 1492

  REKONKVISTA

  je zgodovinski proces, ki se je odvijal na Iberskem polotoku približno 780 let. Potekal je po Omajadski zmagi nad Vizigotskim kraljestvom leta 711 in se zaključil s padcem Granadskega emirata leta 1492.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Rekonkvista
 • Dec 25, 800

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA

   KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA
  Vladal je 13 let. Tega leta je bil Karel Veliki okronal in zavladal frankovski državi. Katero je na koncu vladanja razdelil na tri dele. Na današnjo Francijo, Nemčijo in Španijo.
 • Jul 16, 1054

  VELIKA SHIZMA

  VELIKA SHIZMA
  je papeški odposlanec kardinal Humbert v Konstantinoplu izobčil patriarha Mihaela Ceralariusa in njegove somišljenike. Štiri dni pozneje je bizantinski patriarh izobčil vse tri papeške odposlance vključno z Humbertom.
  https://zgodovinanadlani.si/1054-velika-shizma/
 • Period: 1095 to 1275

  KRIŽARSKE VOJNE

  o bili vojaški podvigi Latinske rimokatoliške cerkve od sredine srednjega veka vse do konca poznega srednjega veka. Leta 1095 je Papež Urban II. pozval na prvo križarsko vojno. Bilo je vse skupaj 9 vonj. Najdaljša je bila 7 vojna.
 • Period: 1300 to

  HUMANIZEM IN RENESANSA

  Humanizem in renesansa sta bila gibanja med 14. in 17. stoletjem, ki sta zaznamovali Evropo. Humanizem se je osredotočal na vrednote in dosežke klasične antike ter poudarjal pomen razuma in znanosti, medtem ko je renesansa poudarjala obnovo kulture in umetnosti ter se osredotočala na naravne oblike in znanstvene inovacije. Ti dve gibanji sta imela pomemben vpliv na razvoj evropske kulture, umetnosti, znanosti in filozofije.
 • Period: 1322 to 1435

  CELJSKI GROFJE

  Celjski grofje so bili vladarji na območju današnje Slovenije med 14. in 15. stoletjem, ki so imeli velik vpliv v Srednji Evropi. Spodbujali so razvoj kulture in umetnosti ter gradili gradove, kot so Celjski grad, Grad Podsreda in Grad Velenje, ki so danes pomembne turistične znamenitosti.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grofje
 • 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  EPIDEMIJA KUGE
  Imenovana tudi črna smrt. S tem dogodkom je umrlo zelo veliko evropejcev. Saj je bila bolezen zelo močna. Prišla je iz Azije s pomorskim prometom zaradi miši. Zaradi ne čistoče se je bolezen šerila naprej preko miši, saj v tistem času ni bila na prvem mestu higijena. To je bila do sedaj najhujša bolezen katero je doživela evropa.
  https://siol.net/novice/svet/je-bila-to-najvecja-cloveska-katastrofa-v-zgodovini-evrope-555179
 • Period: 1408 to

  TURŠKI VPADI

  Obdobje turških vpadov od začetka 15. do konca 16. stoletja je bilo zagotovo eno najtežjih v slovenski zgodovini.
  S svojega ozemlja so Turki izvajali roparske pohode, s katerimi so oslabili območja in jih pripravili na osvojitev. Njihovi glavni cilji so bila ozemlja Beneške republike in Ogrske ter prodor v Srednjo Evropo. Ko so Turki zavzeli Bizantinsko cesarstvo 1453, jug Balkana, se ustalili v Bosni 1463 in porazili Madžare 1526, so postali sosedje Habsburžanov.
  https://turki.splet.arnes.si/
 • 1450

  IZUM TISKARSKEGA STROJA

  IZUM TISKARSKEGA STROJA
  Johannes Gutenberg je z iznajdbo tiska s premičnimi kovinskimi črkami uvedel tiskanje v Evropo. Njegova uvedba mehanskega, gibljivega in tipografskega tiskanja v Evropo je začela revolucijo tiskanja. Za slovenijo ke bil prvi 1550 Katekizem in Abecednik od Primoža Trubarja.
 • 1453

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA
  Leta 1453 je Osmanski sultan Mehmed II. osvojil Konstantinopel, ki je bil glavno mesto Bizantinskega cesarstva. Z uporabo najnovejšega vojaškega orožja in napredne taktike, kot so topovi, so osmanske sile prebile obrambne zidove in zavzele mesto po 53 dneh obleganja. To je pomenilo konec Bizantinskega cesarstva in začetek Osmanskega cesarstva, ki je vladalo nad večino jugovzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in deli Azije.
 • Period: 1478 to

  KMEČKI UPORI

  Pojavili so se predvsem zato, ker so fevdalci zahtevali vedno višje dajatve na promet iz naturalnih v denarne vire. Bilo jih je 5: Koroški kmečki upor 1478, Slovenski kmečki upor 1515, Hrvaško-Slovenski kmečki upor 1572/3 in Tolminski kmečki upori 1713.
  https://www.youtube.com/watch?v=odOoCb8hJ5o
 • 1492

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE
  Krištof Kolum je s tem se prvi iz Evrope pripeljal v evropo in s tem se je začelo novo obdobje. Temu so tudi rekli kasneje novi svet. Čeprav Kolumb ni vedel da je prišel v Ameriko ampak je mislil da je v Indiji saj niso vedeli da ta svet obstaja in odšel je preko morja v Indija. Na koncu je pristal v Indiji.
 • Period: 1492 to

  Novi vek

  Obdobje velikih geografskih odkritji, razvoja znanosti in kritičnega razmišljanje, velikih političnih spremeb, številnih izumov in uviljavite strojne proizvodne.
 • 1517

  REFORMACIJA

  REFORMACIJA
  je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve.
  Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami »o moči odpustkov«,kjer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah
  https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Reformacija
 • 1550

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI
  Prve Slovenske tiskane knjige so Katekizem in Abecednik, ki jih je tiskal Primož Trubar in tudi jih je napisal. Sta napisane v dolenskem narečju. Tiskane so bile zato da bi se Slovenci naučili brati in pisati.
 • 1555

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR
  je listina, ki so jo 25. septembra 1555 na državnem zboru v Augsburgu sprejeli cesar Karel V. in državni stanovi. Z njim so končali verske boje reformacije in priznali novo vero - luteranstvo. Glavno načelo augsburškega verskega miru je bilo: čigar dežela — tega vera.
 • PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO

  Slovenski prevodi Svetega pisma imajo svoj začetek v 16. stoletju, ko so si protestanti prizadevali Sveto pismo uvesti v bogoslužje, da bi ga ljudje lahko prebirali v domačem jeziku. Ključno vlogo sta imela zlasti Primož Trubar in Jurij Dalmatin.Prvo slovensko slovnico Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura je leta 1584 napisal Adam Bohorič.
  https://jezikovna-politika.si/katera-je-prva-slovenska-slovnica-in-kateri-prvi-slovenski-slovar/
 • Period: to

  LUDVIK XIV. IN ABSOLUTIZEM

  Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj, je vladal kot kralj Francije in kralj Navare od 14. maja 1643 do svoje smrti. Ludvik XIV. je prestol kralja Francije in Navare zasedel, ko je imel šele 4 leta in osem mesecev, po smrti očeta Ludvika XIII., ki je umrl pri 41 letih.
  https://video.arnes.si/watch/q1QKWcpmY9KV
  in https://www.francoscina.com/zanimivosti/o-francozih/ludvik-xiv/
 • Period: to

  RAZSVETLJENSTVO

  je bilo izrazito evropsko družbeno, filozofsko in umetniško gibanje, ki ga grobo uvrščamo v 18. stoletje. Za nekatere zgodovinarje se je obdobje začelo, ko je La Bruyère ob koncu sedemnajstega stoletja napisal Les Caractères. Obdobje poimenujejo tudi čas razuma. Vrhunec doseže v Franciji.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Razsvetljenstvo
 • Period: to

  MARIJA TEREZIJA

  je bila nadvojvodinja Avstrije (1740), kraljica Ogrske (1741) in Češke (1743) ter edina ženska vladarica habsburških dednih dežel, s cesarskim kronanjem svojega moža Franca I. Štefana pa je postala tudi cesarica Svetega rimskega cesarstva. S štirideset letnim vladanjem je pričela, ko je oktobra 1740 umrl njen oče Karel VI.V zakonu s Francem I. Štefanom je imela šestnajst otrok.
 • Period: to

  PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Po revoluciji je značilna organizacija dela v velikem obsegu, masovna proizvodnja, naprednejša delitev dela in uporaba strojev. Po drugi strani pa je to tudi obdobje velikih gospodarskih in socialnih problemov. Posledice industrijske revolucije je bilo vedno večje število novih kolonij, več kapitala in mirnejše politično življenje. Poleg tega je ta revolucija v družbo vnesla spremembe. Omeniti je treba še povečanje priseljevanje delavcev iz vasi v mesta.
 • Period: to

  NAPOLEON BONAPARTE

  Rojen: 15.avgust 1769, Francija
  Umrl: 5.maj 1821 (51 let)
  Njegov grob je v Prizu pod kupolo
  Politik, častnik, cesar, vladar...
  3 otroci (Napoleon II, Leon, Eugene)
  Brigadni general pri 24 letih
  S osvojitvijo Toulona je postal brigadni general
  1796 prevzame poveljstvo nad francoskimi četami
  1797 se Francija prvič napoti v smeri Dunaja
  Vojaki Napoleona so zasedli Ljubljano in Celovec
  Svoj PowewPoint
 • NASTANEK ZDA

  NASTANEK ZDA
  se je začela, ko je trinajst britanskih kolonij leta 1776 razglasilo svojo neodvisnost. Z začetkom veljavnosti Ustave leta 1788 so prej suverene države postale del Zvezne republike. S širitvijo belih naseljencev proti zahodu, skupaj s premikom avtohtonih ljudstev, so se nova ozemlja vključevala kot države v Unijo, nazadnje leta 1959 Aljaska in otočje Havaji. Danes je ena najmočnejših držav po velikosti in gospodarstvu.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_Zdru%C5%BEenih_dr%C5%BEav_Amerike
 • Period: to

  FRANCOSKA REVOLUCIJA

  je bilo obdobje radikalnih družbenih in političnih sprememb v Franciji med letoma 1789 in 1799 in je pomenila preobrat v francoski in širše evropski zgodovini. Najpomembnejše posledice revolucije so bile zaton moči starih monarhij in Cerkva ter uveljavitev demokracije in nacionalizma. Zahteve po reformah so nastopile na prehodu v 19. stoletje.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  so bile ustanovljene z dekretom Napoleona Bonaparta (1769–1821) 14. oktobra 1809 ter so do 13. oktobra leta 1814 obsegale današnjo Tirolsko, zahodno Koroško, del Dalmacije, t. i. Vojno krajino, Kranjsko, Goriško, Trst in Istro, ki so bile dotlej pod Avstrijskim cesarstvom (schönbrunnski mir), sedež pa so imele v Ljubljani, tedaj mesto z 12.000 prebivalci, v katerem je uradoval generalni guverner.
  https://enciklopedija-osamosvojitve.si/clanek/ilirske-province/
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  je čas, ki označuje obdobje od 1815 do 1848. Takrat je prišel na oblast bolehni cesar Ferdinand I. (1797-1875), ki pa ni bil zmožen vladanja. Dejansko je cesarstvo upravljala državna konferenca s knezom Metternichom na čelu. Metternich je bil doma iz Porenja, vendar se je kasneje uveljavil v avstrijski diplomatski službi, ki jo je od 1809 tudi vodil. Leta 1821 je postal kancler in od leta 1835 upravljal Avstrijo. Leta 1848 pa je izbruhnila marčna revolucija katere vzroki so nastajali dalj časa.
 • KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI

  KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI
  Avstrija sprememb v Neapeljskem kraljestvu ni hotela
  priznati in jih je želela zatreti. Zaradi vseh teh dogodkov so jeseni leta 1820 sklicali
  kongres v Opavi. Predstavniki petih evropskih sil rešitve niso našli, zato so sprejeli
  Metternichov predlog, da na kongres povabijo tudi neapeljskega kralja. Za nov
  kongres Svete alianse so izbrali Ljubljano.
  http://www.drustvo-ucit-zgodovine.si/files/2008/05/kongres_svete_alianse_v_ljubljani_leta_1821.pdf
 • Period: to

  FRANC JOŽEF I.

  se je rodil kot najstarejši sin nadvojvodu Francu Karlu mlajšemu sinu avstrijskega cesarja Franca I. in Zofiji Bavarski v palači Schönbrunn na Dunaju. Ker je bil njegov stric, cesar Ferdinand od 1835 nesposoben njegov oče pa skromen in upokojen, je mladega nadvojvoda Franca vzgojila mati kot bodočega cesarja s poudarkom na predanosti marljivosti in odgovornosti. "Francek" je oboževal in občudoval svojega dedka dobrega cesarja Franca ki je umrl tik pred njegovim petim letom kot idealnega vladarja
 • POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA

  POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA
  je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, ko so namesto razdrobljenosti na dežele Kranjsko, Štajersko, Primorje in Koroško zahtevali skupno kraljevino Slovenijo, v okviru Avstrijskega cesarstva, enakopravnost slovenskega jezika v javnosti ter jasno nasprotovali načrtovani vključitvi takratne Habsburške monarhije v združeno Nemčijo.
 • Period: to

  BACHOV ABSOLUTIZEM

  Bach je bil notranji minister v avstrijski vladi med letoma 1849 in 1859. Po njem se imenuje "Bachov absolutizem", obdobje, ki je nastopilo s cesarjem Francem Jožefom I. in zadušitvijo revolucije leta 1848. Njegova vlada se konča, ko 1859 Avstrija izgubi vojno z Italijani in Bach odstopi, na oblasti je bil 10 let.
  https://www.sutori.com/en/story/slovenci-in-bachov-absolutizem--d4Zxu4Vz3fGxEj6VMuYVgm2K
 • Period: to

  DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Druga industriska revolucija se je začela zaradi odritje nafte 1859 v sredini ZDA. S tem je nafta ratala najboljša pogonska energija leta 1879 in pa izumila se je prva žarnica od Thomas Alva Edison. V tem času pa je bil zelo pomemben Nikola tesla, Albert Einstein, Louis Pasteur, Brace Lumiere, Gottieb Daimler in še mnogo drugih.
 • NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE

  NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE
  je bila država, ki je nastala z združitvijo Italije leta 1861 in je bila z referendumom ukinjena leta 1946, ko jo je nasledila Republika Italija.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Kraljevina_Italija
 • Period: to

  AMERIŠKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Delile so se na dva dela Unije in Konfenderacije. Trajale so 4 leta ZDA južni del. Kofederacije severni del. Zmaga unija.
 • NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA

  NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA
  oziroma drugi rajh je obstajalo v letih 1871-1918. Bilo je imperij v Evropi in čezmorskih deželah, ki mu je vladala Prusija. Drugo nemško cesarstvo je sledilo Nemški zvezi in kratkotrajni Severnonemški zvezi (1866-1870), ustvaril pa ga je Bismarck po francosko-pruski vojni. Združil je petindvajset nemških držav, ki jim je zavladal pruski kralj iz rodbine Hohenzollern. Kralj je z nastankom cesarstva postal cesar Viljem I.
 • Period: to

  RUDOLF MAISTER

  slovenski pesnik, general, borec za severno mejo, * 29. marec 1874, Kamnik, 26. julij 1934, Unec pri Rakeku. Pripadnost Državi SHS.
  Slovenija danes slavi državni praznik dan Rudolfa Maistra, s katerim se spominja 23. novembra 1918, ko je general Maister s svojimi borci v samostojni vojaški akciji razorožil nemško vojsko, prevzel vojaško oblast in utrdil slovensko politično oblast v Mariboru.
  Video posnetek o njem : https://video.arnes.si/watch/v02x2vvjxfgc
 • NASTANEK AVSTRO-OGRSKE

  NASTANEK AVSTRO-OGRSKE
  je bila dualistična zveza zahodne in vzhodne državne polovice habsburške monarhije, ki je bila oblikovana leta 1867 z vnovično uveljavitvijo malce modificiranih ogrskih konstitucionalnih aktov iz leta 1848. Realna unija med obema državnima polovicama je razpadla ob koncu prve svetovne vojne, oktobra 1918. Zahodni del so sestavljala kraljestva in dežele, zastopani v državnem zboru na Dunaju , vzhodnega pa dežele svetoštefanske krone . https://enciklopedija-osamosvojitve.si/clanek/avstro-ogrska/
 • ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA

  ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA
  Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo Hohnberško se je zgodil 28. junija 1914 v Sarajevu potem, ko ju je srbski študent Gavrilo Princip pri streljanju smrtno ranil. Princip je bil eden od skupine šestih atentatorjev, v kateri so bili še Muhamed Mehmedbašić, Vaso Čubrilović, Nedeljko Čabrinović, Cvjetko Popović in Trifko Grabež (eden Bošnjak in pet Srbov zapored), ki jo je vodil Danilo Ilić, bosanski Srb in član tajne družbe Črna roka.
 • Period: to

  PRVA SVETOVNA VOJNA

  je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Vanjo so bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti. Že leta pred vojno sta se v Evropi oblikovali dve glavni nasprotujoči se strani, antanta in centralne sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in po svetu.
 • Period: to

  SOŠKA FRONTA

  Na ozemlju ob reki Soči, ki se je raztezalo 93 kilometrov, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstro-ogrska in italijanska vojska. Avstro-ogrski 5. armadi, ki je branila ozemlje na črti Rombon-Bovec-Tolmin... je poveljeval general Svetozar Borojević von Bojna, italijanski vojski pa general grof Luigi Cadorna. V dveh letih in pol se je zvrstilo 11 italijanskih ofenziv in ena avstro-ogrsko-nemška.http://www.100letprve.si/mejniki/soska_fronta/index.html
 • RUSKA REVOLUCIJA

  RUSKA REVOLUCIJA
  je skupna oznaka za vrsto revolucij v ruskem cesarstvu v letu 1917, ki so privedle do razpustitve caristične avtokracije in ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike. Po prvi februarski revoluciji (marca po gregorijanskem koledarju) je bil cesar Nikolaj II. prisiljen odstopiti, stari režim pa je zamenjala začasna ruska vlada. V drugi oktobrski revoluciji (novembra po gregorijanskem koledarju) je bila začasna vlada odstranjena in nadomeščena s komunistično vlado boljševikov.
 • Period: to

  Moderna doba

  Obdobje svetovnih vojn, ogroženosti in zatem vzpona demokracije, varanja človekovih pravic, mednarodnega povezovanja, tudi razvoja tehnologij in uveljavitve avtomizirane proizvodnje.
 • Period: to

  KRALJEVINA SHS IN JUGOSLAVIJA

  je bila država, ki je nastala leta 1929 s preimenovanjem Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Formalno je bila ukinjena po drugi svetovni vojni, ko je ustavodajna skupščina 29. novembra 1945 razglasila ustanovitev Federativne ljudske republike Jugoslavije.
 • DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV

  DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV
  Gre za državni provizorij Slovencev Hrvatov in Srbov na ozemljih ki so do zadnjih dni prve svetovne vojne pripadala habsburški monarhiji. Obseg Države SHS ni bil nikoli natančno določen sama je za svoja področja imela ozemlja Slovencev Hrvatov in Srbov ter Bosno. Nastajala je postopoma od ustanovitve skupnega Narodnega sveta Slovencev Hrvatov in Srbov za celotno habsburško monarhijo ki je imel sedež v Zagrebu. https://enciklopedija-osamosvojitve.si/clanek/drzava-slovencev-hrvatov-in-srbov/
 • Period: to

  PARIŠKA MIROVNA KONFERENCA

  je potekala po koncu prve svetovne vojne januarja 1919 v Versajski palači pri Parizu. Mirovne konference so se udeležili predstavniki 32 držav, vendar so glavne odločitve sprejemali veliki štirje: Woodrow Wilson, David Lloyd George , Georges Clemenceau in Vittorio Emmanuel Orlando . Rusija in države centralnih sil na konferenco niso bile povabljene. Že pred koncem vojne je predsednik Woodrow Wilson predstavil svoj program 14 točk, s katerimi bi dosegel pravičen in trajen mir.
 • Period: to

  ZLATA DVAJSETA LETA

  Po letu 1924 se je gospodarski in politčni položaj
  umiril, sledilo je obdobje hitre gospodarske rasti,
  ki je prebivalcem zahodnih držav dajala občutek, da
  si lahko po letih vojnega trpljenja končno privoščijo
  breskrbno življenje. Začela so se "ZLATA DVAJSETA
  LETA". Največji svetovni upnik pa je bil ZDA.
  https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/457389/mod_resource/content/0/Svet_med_svetovnima_vojnama_-_gospodarska_kriza.pdf
 • TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU

  TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU
  Prizadevanja za združitev prekmurskih Slovencev so bila prisotna že v času revolucionarnih dogodkov leta 1848, ko sta tako avtor programa Zedinjene Slovenije Matija Majar Ziljski in štajerski Slovenec Oroslav Caf zahtevala vključitev prekmurskih Slovencev v skupno državo.
  http://www.zdvis.si/novice-/-obvestila/trianonska-pogodba
 • KOROŠKI PLEBISCIT

  KOROŠKI PLEBISCIT
  Končna odločitev je razdelitev ozemlja na cono A in B ter da bo referendum najprej izveden v coni A. V kolikor bi se ljudje živeči v coni A, odločili za priključitev h SHS bi nato bil izveden še referendum v coni B. 10. oktobra 1920 so se prebivalci v coni A z 59,04% glasov odločili da se bodo priključili Avstriji in ne Srbov, Hrvatov in Slovencev. To je pomenilo da glasovanje v coni B sploh ne bo izvedeno. Meja je bila določena nam.
  https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/koroski-plebiscit-1920/
 • Period: to

  FAŠIZEM V ITALIJI

  Imela je 6 faz. Vodil jo je Nacionalna fasitična stranka pod vodstvom prcetnika valde Benita. Propaganda, ki je hotela izpostaviti prednosti režima v primerjavi z ostalo zgodovino države, je takrat uporabljala izraz Fašistična Italija namesto uradnega Kraljevina Italija. Pozneje se obdobje fašizma normalno vključuje v zgodovino Kraljevine Italije. Izraze fašistična Italija, fašistično dvajsetletje in podobne danes uporabljajo samo še nekateri novinarji kot apologijo ali moralno obsodbo te dobe.
 • VELIKA GOSPODARSKA KRIZA

  VELIKA GOSPODARSKA KRIZA
  bilo obdobje vsesvetovne gospodarske recesije ki se je pričelo 1929 in končalo v poznih 1930. letih. Sprožil jo je nenaden zlom Newyorške borze oktobra 1929, ki ga je povzročil splet gospodarskih dejavnikov v zgodnjem 20. stoletju. To je bila najhujša in najobsežnejša recesija v 20. stoletju ki jo še vedno uporabljajo kot zgled za to kako hitro lahko pade svetovna ekonomija. Posledice so čutile skoraj vse države zelo pa pa mesta odvisna od težke industrije in kmetijska območja zaradi padca cen.
 • Period: to

  NACIZEM V NEMČIJI

  Tretji rajh oz. Velikonemški rajh je oznaka za nemško državo v času nacizma med letoma 1933 in 1945. Ime se je v propagandi začelo uporabljati po vzponu Nacionalsocialistične nemške delavske stranke, pod vodstvom Adolfa Hitlerja, na oblast (1933). V zgodovinopisju se je uveljavilo kot sinonim za nacistično Nemčijo v obdobju od leta 1933 do kapitulacije Nemčije, maja 1945.
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Tretji_rajh
 • Period: to

  ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  državljanska vojna med leti 1936 in 1939 v Drugi španski republiki med dvema političnima stranema; levo, ki jo je sestavljala Ljudska fronta pod okriljem Druge Španske republike in je bila sestavljena iz socialističnih, komunističnih, separatističnih, anarhističnih ter republikanskih političnih frakcij. in desno nacionalistično, ki so jo sestavljali falangisti, monarhisti, konservatisti in tradicionalisti, ki jih je kasneje vodil general Francisco Franco.
 • Period: to

  DRUGA SVETOVNA VOJNA

  je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini. Potekal je v letih od 1939 do 1945, v njem pa je sodelovala večina svetovnih držav z več kot 100 milijonov pripadnikov oboroženih sil. Boj je potekal večinoma med Združenim Kraljestvom, Francijo, Sovjetsko zvezo, Kitajsko in Združenimi državami Amerike proti Nemčiji, Italiji in Japonski, oziroma med zavezniki in silami osi. Odvijal se je hkrati po celem svetu, zahteval pa je približno 60 milijonov človeških življenj.
 • NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO

  NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO
  1. aprila leta 1941 je nemška vojska brez vojne napovedi napadla Kraljevino Jugoslavijo. Bombniki so najprej poleteli nad vojaška letališča, nato pa se preusmerili na Beograd, kjer je bilo v napadih ubitih več tisoč ljudi. Kmalu so se invaziji na Jugoslavijo priključile še ostale članice sil osi (in Trojnega pakta). Država je bila v nekaj dneh zasedena, kraljeva vlada pa je zbežala v London. https://zgodovinanadlani.si/1941-napad-na-kraljevino-jugoslavijo/
 • Period: to

  JUGOSLAVIJA

  Jugoslavija je skupno ime za nekdanjo državo pretežno južnoslovanskih narodov na ozemlju naslednjih današnjih neodvisnih držav: Bosna in Hercegovina (BiH), Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Severna Makedonija, Slovenija in Srbija. Obstajala je pretežni del 20. stoletja (1918–1992) pod različnimi imeni ter političnimi ureditvami. Glavno mesto je bil Beograd, število prebivalcev 23 mio, velikost 255.804 km².
  https://enciklopedija-osamosvojitve.si/clanek/jugoslavija/
 • NASTANEK OZN

  NASTANEK OZN
  je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 25. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA), med ustanovnimi članicami pa je bila tudi Demokratična federativna Jugoslavija.
  Ima 4 cilje ohranjanja miru, spodbudo prijatelskih odnosov med državami, sodelovanje med državami in delovanje kot središče.
  https://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/ozn/
  in
  https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_zdru%C5%BEenih_narodov
 • Period: to

  HLADNA VOJNA

  je oznaka za napeto politično stanje med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo z zavezniki obeh držav, Vzhodnim in Zahodnim blokom, ki se je začelo po koncu druge svetovne vojne. Zgodovinarji se ne strinjajo v celoti glede začetne in končne točke hladne vojne, vendar se običajno smatra, da obdobje traja od uveljavitve Trumanove doktrine do razpada Sovjetske zveze. Termin hladna vojna se uporablja, ker ni prišlo do obsežnega neposrednega spopada med velesilama.
 • Period: to

  KOREJSKA VOJNA

  Korejska vojna je bil krvav in srdit spopad z začetka hladne vojne, ki pa je pri nas kaj slabo poznan. Pomenil je resno opozorilo o pravi nevarnosti komunizma in je bil jasen izraz njegove želje po svetovni nadvladi.
  http://137.si/korejska-vojna/
 • EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO

  EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO
  je bila mednarodna organizacija, katere cilj je bilo poenotenje določenih držav celinske Evrope po drugi svetovni vojni. Formalno je bila ustanovljena leta 1951 s Pariško Pogodbo, podpisnice pa so bile Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija. ESPJ je bila prva mednarodna organizacija, ki temelji na načelih nadnacionalizma[2] in je postopno vodila k oblikovanju in ustanovitvi Evropske Unije.
 • LONDONSKI MEMORANDUM

  LONDONSKI MEMORANDUM
  Na dan 5. oktobra 1954 so v Londonu zastopniki Jugoslavije, Italije, ZDA in Združenega kraljestva podpisali mednarodni dogovor, Londonski memorandum . S podpisom so začasno uredili neurejeno vprašanje razmejitvene črte med takratno Jugoslavijo in Italijo. Vprašanje meje je bilo odprto od zaključka vojnih operacij 2. svetovne vojne v slovenski Istri in okolici Trsta.
  https://www.travel-slovenia.si/slo/londonski-memorandum/
 • GIBANJE NEUVRŠČENIH

  GIBANJE NEUVRŠČENIH
  je gibanje, v katerega je včlanjeno več kot sto predvsem nekoč koloniziranih držav. Gibanje je dobilo ime med hladno vojno, saj se države članice deklerativno niso želele izreči za pol, ki je bil pod vplivom Združenih držav Amerike, ali za pol pod vplivom Sovjetske zveze. Pomembno vlogo pri razvoju gibanja je odigrala Jugoslavija.
 • EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

  EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST
  Nekdanja regionalna organizacija, katere cilj je bilo gospodarsko povezovanje med njenimi državami članicami. Ustanovljena je bila z Rimsko pogodbo leta 1957. Ob ustanovitvi Evropske unije (EU) leta 1993 je bila EGS ustanovljena in preimenovana v Evropsko skupnost (ES). Institucije ES so bile leta 2009 vključene v širši okvir EU, skupnost pa je prenehala obstajati.
  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/sl/glossary/evropska-gospodarska-skupnost
 • KUBANSKA KRIZA

  KUBANSKA KRIZA
  Obdobje hladne vojne med tedanjo Sovjetsko zvezo in ZDA je zlasti v času kubanske krize v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja grozilo, da bi lahko prešlo tudi v »vroče« stanje, do česar k sreči ni prišlo.
  https://www.dnevnik.si/1042753741/magazin/zgodovinska-fronta/radioaktivnost-se-je-tudi-za-komuniste-zelo-povecala
 • Period: to

  VIETNAMSKA VOJNA

  je bil vojaški spopad med Severnim Vietnamom na eni strani ter ZDA in Južnim Vietnamom na drugi strani ki je potekal na ozemljih današnjega Vietnama Laosa in Kambodže. Spopad se je začel novembra 1955 po prvi indokitajski vojni in je trajal vse do aprila 1975 ko je padel Saigon. Vojna je nastala kot posledica političnih in vojaških razmer med hladno vojno v kateri si je komunistični Severni Vietnam želel priključiti kapitalistični Južni Vietnam ki je bil pod političnim in vojaškim vplivom ZDA.
 • AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI

  AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI
  Tega dne smo ljudje prvič pristali na luni. Za ljudi je bil to velik napredek saj, do sedaj še tega nismo uspeli narediti. Ime ekipe ki je to naredila je Apollo 11.
 • JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU

  JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU
  se je zgodila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil pri Pripjatu v Ukrajini ob eksploziji jedrskega reaktorja. To je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Zaradi odsotnosti zaščitne reaktorske zgradbe so se radioaktivni delci razširili preko zahodne Sovjetske zveze, vzhodne Evrope, Skandinavije, Velike Britanije in vzhodnega dela ZDA. Velika območja Ukrajine, Belorusije in Rusije so bila kontaminirana, kar je povzročilo evakuacijo in preselitev približno 300.000 ljudi.
 • PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE

  PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE
  Na cvetno nedeljo, 8. aprila 1990, so slovenski volivci prvič po dolgih desetletjih znova lahko sodelovali na demokratičnih in svobodnih volitvah. Zadnje, popolnoma demokratične in svobodne volitve so bile pred tem daljnega leta 1928, nato pa so od leta 1929 sledila starojugoslovanska kraljeva diktatura, druga svetovna vojna in po drugi svetovni vojni komunistična partijska diktatura.
  https://zgodbe.siol.net/volitve-1990/
 • DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

  DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
  Skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije, je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji zborov dne 2. julija 1990 sprejela in razglasila »Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije«. Skupaj ima 6 členov kateri so tudi na sliki.
 • PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI

  PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI
  na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«
  Rezultati so bili razglašeni 26. decembra. Plebiscit je imel 93,2 % udeležbo. 1.289.369 udeležencev oz. 95 % se jih je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar je pomenilo da se bo Slovenija odcepila od Jugoslavije
 • Period: to

  DENACIONALIZACIJA IN PRIVATIZACIJA

  Teme, ki so jih poslanci slovenske skupščine obravnavali pred natanko tridesetimi leti, so bile »zahtevne, zapletene in bodo imele, ko jih bomo začeli izvajati, tudi zelo resne posledice«, je med drugim pisalo na naslovnici Dela, 20. marca 1991, v poročilu o privatizacijskem svežnju, s katerim so se takrat najbolj ukvarjali takratni poslanci. V tem svežnju sta bila najpomembnejša osnutka zakonov o denacionalizaciji in o privatizaciji gospodarstva.
 • RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI

  RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI
  je za Republiko Slovenijo ter vse njene državljanke in državljane zgodovinski datum, saj zaznamuje presečišče kulturnih in političnih tokov, ki so omogočili nastanek slovenske države, njeno uveljavitev in nadaljnji razvoj.
  http://www.15let.gov.si/si/15-let-samostojnosti/pot-do-samostojnosti/
 • Period: to

  VOJNA ZA SLOVENIJO

  znana tudi kot desetdnevna vojna, je bila vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije, s tem pa dosegla svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi vojni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.
 • SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE

  SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE
  Pripravljanje nove slovenske ustave je vodila parlamentarna Komisija za ustavna vprašanja ključna osebnost ki je usmerjala to delovanje je bil njen predsednik dr. France Bučar najpomembnejši vir za ta prikaz sprejemanja ustave pa so stenogrami in gradiva Ustavne komisije iz arhiva Državnega zbora objavljeni v več zvezkih pod naslovom Nastajanje slovenske ustave ki sta jih uredila dr. Miro Cerar in Gorazd Perenič.
  https://www.uradni-list.si/novice/pogled/sprejemanje-slovenske-ustave-1990-91#_ftn1
 • EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKA UNIJA
  Podpis Maastrichtske pogodbe. Pogodba uvede nove oblike sodelovanja med vladami držav članic, na primer na področju obrambe, pravosodja in notranjih zadev. Z uvedbo medvladnega sodelovanja v obstoječi sistem »Skupnosti« Maastrichtska pogodba oblikuje Evropsko unijo (EU).
  https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/ec/html/index.sl.html
 • VKLJUČITEV V NATO

  VKLJUČITEV V NATO
  Posvetovalni referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO je bil izveden 23. marca 2004. Na referendumu so volivci odločali o dveh vprašanjih, in sicer ali naj Slovenija postane članica Evropske unije in pa ali naj Slovenija postane članica zveze NATO. Za vstop v EU je glasovalo 89,61 % volilcev, za vstop v zvezo NATO pa 66,05 % volilcev. Izida obeh referendumov sta bila zavezujoča in neponovljiva.
 • PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI

  PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI
  Pred vstopom je Slovenija prilagodila svojo zakonodajo evropskim pravilom, razen na področjih, kjer so bile na pogajanjih dogovorjene nekatere izjeme in prehodna obdobja. 23. marca 2003 smo na referendumu o vstopu Slovenije v EU večinsko podprli članstvo in 1. maja 2004 je Slovenija po zaključenem pristopnem procesu postala polnopravna članica EU. https://www.gov.si/teme/vkljucevanje-slovenije-v-evropsko-unijo/
 • VSTOP V EUROOBMOČJE

  VSTOP V EUROOBMOČJE
  je skupina držav Evropske unije, ki namesto nacionalne valute uporabljajo evro in tako tvorijo monetarno unijo. Za monetarno politiko je odgovorna Evropska centralna banka. Slovenija je to naredila 1.1. 2007, ko je iz tolarjev sprejela evre.
 • Period: to

  GOSPODARSKA KRIZA

  Globalna finančna kriza je bila huda svetovna gospodarska kriza, ki se je zgodila v začetku 21. stoletja. To je bila najhujša finančna kriza po veliki depresiji.
 • EPIDEMIJA COVID 19

  EPIDEMIJA COVID 19
  Covid je izhajaliz kitajke, ki je se je šeril po celem svetu. Prišel je do Slovenije 3. 2020 preko Italije stem se je začela epidemija in zaradi tega smo imeli tudi šole na daljavo in še mnogo drugih stvari.