1200px coa hungary country history (855 1301).svg

Árpád-házi királyok

 • Period: 972 to 997

  Géza fejedelem uralkodása

  Vajk, I. István édesapja. Intézkedései: fiát megkeresztelteti, pannonhalmi apátság építésének megkezdése.
  Kül- és belpolitika: felhagy a kalandozásokkal, hittérítőket kér a Német-római császártól, bajor hercégnőt talál feleségnek a fia számára.
 • Period: 997 to 1038

  I. István uralkodása

  Link text Fejedelem: 997-1000
  Hatalom megerősítés: Koppány legyőzése.
  Egyházi intézkedések: Kereszténység felvétele, templom építés, tized, egyház megyék.
  Államszervezet kiépítése: Vármegyék.
 • Dec 25, 1000

  I. István koronázása

 • 1037

  Vazul halála

  Link text
  I. István unokaöccse volt. István ellen többször is fellázadt.
  A lázadások miatt, alkamtlanná teszik a trón öröklésre, a kínzásokba belehal, fiait pedig száműzik.
 • Period: 1038 to 1041

  Orseolo Péter

  István unkaöccse, aki Velencében él.
  A magyarok nem kedvelik, mert külföldiekre támaszkodik.
 • Period: 1038 to 1063

  Trónviszályok időszaka

 • Period: 1041 to 1043

  Aba Sámuel

  Orseolo Péter leváltására hívták a magyarok.
  Péter a Német-római császár segítségével legyőzi.
 • Period: 1041 to 1046

  Orseolo Péter II. uralkodása

  Továbbra sem kedvelik őt a magyarok.
 • Period: 1046 to 1060

  I. András uralkodása

  Vazul fia.
  Orseolo Péter ellen hívják vissza a magyarok.
  Testvérével, Bélával győzi le.
 • Period: 1060 to 1063

  I. Béla uralkodása

  I. András testvére.
  Korona és kard története.
  A fa trónja rádől, ez okozza halálát.
 • Period: 1077 to 1095

  I. László uralkodása

  Link text Intézkedései: megtiltja a kóborlást, tiltja és bünteti a lopást, fellép a pogányság ellen, szentekké avatás.
  Kül- és belpolitika: kunok legyőzése, Horvátország meghódítása.
 • Period: 1095 to 1116

  Könyves Kálmán uralkodása

  Link text Intézkedései: vám fizetés országhatáron, realizálja a lopással kapcsolatos törvényeket, tovább erősíti a kereszténységet.
  Kül- és belpolitikája: Álmost (testvére) és fiát megvakítja, horvát királlyá koronázzák, Dalmácia meghódítása.
 • 1102

  Könyves Kálmán horvát király

 • Period: 1172 to 1196

  III. Béla uralkodása

  Link text Intézkedései: írásbeliség, Királyi Kancellária, szentté avatja László királyt, kolostorok alapítása.
  Kül és belpolitika: bizánci kapcsolatok, külföldi elismertség.
 • Period: 1205 to 1235

  II. András uralkodása

  Link text Intézkedései: földek eladományozása, Aranybulla
  Kül- és belpolitikája: külföldi emberek kapnak pozíciót, kereszteshadjáratokban való részvétel.
 • 1222

  Aranybulla kiadása

  Aranybulla kiadása
  Oklevél, amelyben megegyezésre jut a nemesekkel II. András.
  Nemesi adómentességet biztosít.
  Külföldre, csak fizetségért cserébe mehetnek katonáskodni a magyarok.
  Nemesek szemberfordulhatnak az uralkodóval, ha törvényt szeg.
 • Period: 1235 to 1270

  IV. Béla uralkodása

  Link text Intézkedései: felhagy a birtokadományokkal kezdetben, a tatárjárás után helyreállítja az országot.
  Kül- és belpolitika: kunok befogadása, tatárjárás
 • Apr 11, 1241

  Muhi csata

  Muhi csata
  A tatárjárás nyílt mezei ütközöte.
  A magyarokat elverték az érkező tatár csapatok.
  IV. Béla Horvátországba, Trau várába menekült a tatárok elől.
 • 1301

  Árpád-ház kihalása

  Utolsó Árpád-házi királyunk, III. Andrásnak nem született utódja, így az uralkodói vonal megszakad.