A historia según hugo

 • 45,000 BCE

  A idade antiga

  A idade antiga comenzou hai uns 5.000 anos, cando se interviu a escritura.
 • 45,000 BCE

  Os antigos exipcios

  viviron ao redor do río NILO.
 • 43,000 BCE

  Os antigos romanos

  Crearon un extenoso imperio Romano arredor do MAR MEDITERRANEO.
  O seu idioma era o latín, lingua de que procecen ao galego, o catalán, o portuges,e o castelan entre outros.
  Desembolberon o dereito Romano, que oxe continua tendo influencia.
  Fundaron moitas das actuais cidades cidades europeas.
  Contruíron acueductos, calazadas, teatro, anfiteatros etc;Que ainda hoxe administramos e incluso utilizamos
 • 42,000 BCE

  Os antigos gregos

  Viviron ao leste do MAR MEDITERRANEO. FAY UNS 3.000 Anos.
 • 5000 BCE

  Preistoria

  Iniciouse hace cinco mil anos coa aparicion dos primeiros seres humanos:Eran nomeados.
  Vivían da caza e d recoección.
  Utilizaban ferramentas simples que elaboraban con pedra ou oso.
  E por ultimo realizaron obras de arte
 • 5000 BCE

  Oneolitico e a idade dos metais

  O neolitico empezou fai 10.000 anos, cando os seres humanos interviron a agricultura e a ganadería.
 • 1005

  Consecuencias polo descubrimento de America

  España conquistou a maior parte de America. O comercio mundial creceu moito. Do novo continente chegaron plantas e produtos descoñecidos, como, a pataca, o tomate, o café... Espertou o interese polos viaxes e ampliouse o coñecemento da fauna. Os Españois estenderon na America o idioma castelán e a relixon catolica.
 • Oct 18, 1492

  O descubrimento de America

  America o descubriu Cristobal Colon por error porque saliu desde España y e Cristobal Colon queria saber se a terra era redonda. E facendo eso descubriu America e despois foi o compañeiro que se chamaba Americo Vespucio.
 • A GUERRA DA INDEPENDENCIA

  A GUERRA DA INDEPENDENCIA
  • No seculo XIX Napoleon gobernaba Francia. El queria conquistar Europa.
  • en 1807 Napoleon invadiu Portugal
  • Carlos IV (rei Español) deixoulle pasar por España pero co traslado as tropas de napoleon conquistaron cidades españolas. -con esta invasion en Marzo de 1808 produciuse o MOTIN DE ARANJUEZ. -Carlos IV pasou o trono ao seu fillo Fernando VII. -Napoleon obrigou a Fernando VII a deixar a seu trono e pasou a ser Xose Bonaparte (rei de españa) 2 de maio de 1808 a poboacion de Madrid levanto
 • A constitución de 1812

  A constitución de 1812
  -Cando Fernando VII foi obrigado a renunciar o trono formouse unha xunta central e quedaron os franceses.
  -En 1810 redactouse a constitución.
  -En 1812 (19 de Marzo) aprobouse a constitución Española chamada LA PEPA (constitución de cadiz)
  -A constitución de cadiz tiña uns dereitos:igualdade de persoas, e dereito a votar para elxir o goberno
 • VIVA LA PEPA

  VIVA LA PEPA
  Pepa chegou a cadiz, no ano 1812.Da aprovacion da primeira constitucion española, a constitudion de cadiz.Os amigos chamamoslle a Pepa porque se asignou o 19 de Marzo, o día de san xosé.
 • O reinado de Fernando VII

  O reinado de Fernando VII
  • Cando acabou a Guerra da Independencia Fernando VII volveu a españa. -Fernando VII quitou a constitución. -Fernando VII Gobernaba como un rey absolutista. -Perdeu colonias en America. -En 1816 independizouse Arxentina. -En 1824 indeperinzaronse todas menos cuba e porto rico eran españolas isto chamase descolonización.
 • A epoca de Isabel II

  A epoca de Isabel II
  -En España existia unha lei que non podian Gobernar as mulleres.
  -Fernando VII non tivo fillos homes, enton tivo que Gobernar a sua filla Isabel II.
  -O irman de Fernando non le gustou qu gobernara a sua filla enton comenzou unha Guerra.A Guerra carlista.
  -En 1833 Isabel II foi reina.
  -Mentres reinou huvo miotas loitas entre Moderados e progresistas.
  -Os Moderados:Son persoas que querian que aumentara o reino da raiña.
  -Os Progresistas: querian a constitución
  1868 huvo unha revolución a gloriosa
 • A finais do seculo XIX

  A finais do seculo XIX
  -Tras la marcha de Isabel II formouse unha monarquia.
  -En 1871 foi rei amadeo de sabola (fillo do rei) Victor Manuel lI.
  -Era un rei extranxeiro es aos 2 anos deixou o trono.
  -Formouse unha republica.
  -So estivo un ano.
  -En 1874 acabouse coa republica e formouse unha monarquia.
 • A restauración

  A restauración
  -En 1874 foi rei Alfonso XII fillo de Isabel II.
  -Huvo unha epoca historica chamada restauración.
  -Mentras reinou huvo dous partidos:patido conservador partido liberal.
  -Partido conservador esta dirixido por Antonio Canovas del castillo.
  -Partido Liveral:Estaba dirixido por praxedes Mateo Sagasta.
  -Alfonso XII morreu en 1875, e quedou o seu fillo Alfonso XIII. Gbernou a sua nai ata que tivera 16 anos.
  -En 1898 cando Gobernaba a sua nai perderon as colonias de Cuba, porto rico e filipinas.
 • O reinado de Alfonso XIII

  O reinado de Alfonso XIII
  -Alfonso XIII foi o ultimo rey da restauración. Era fillo de Alfonso XII, e foi rei en 1902
  -Huvo varios conflictos:As folgas, o nacionalismo, a Guerra en marrocos
  -As folgas:facian folgas para ter voas condicions para os obreiros
  -O Nacionalismo: habia movementos con forza para ter autonomia no seus territ
  -A Guerra en Marrocos: os habitantes de Marroco tiveron guerra contra o exercito español.
  -En 1909 crises no sistema de restauracion e desapareceu. Semana traxica,folga xeral, desastre annual
 • Continuacion do reinado de Alfonso XIII

  Continuacion do reinado de Alfonso XIII
  -Semana traxica: en 1909 en Barcelona hubo unha revolta, enviaron soldados a guerra de Marrocos, os soldados eran obreiros e campesiños, os ricos pagaban diñeiro para non ir a guerra.
  -O desastre de Annual: españa controlaba el Norte de Africa, en Marrocos 1921 os rebeldes derrotaron a o exercito español.
  - A folga xeral de 1917: pola subida de precios e as condicion que vivian os obreiros, fixeron unha folga xeral, o goberno utilizou o exercito para frear a folga.
 • A ditadura de primo Rivera

  A ditadura de primo Rivera
  -Tras o desastre de Annual, o xeneral Miguel primo de Rivera deu un golpe de estado en 1923.
  -Primo de Rivera fixo unha ditadura militar.
  *Colleu os poderes do estado
  *Quitou a constitución
  *Quitou o partidos Politicos
  *O rei non mandaba
  -Primo de Rivera logrou a victoria en marrocos.
  -Fixo obras publicas(estradas e liñas de ferrocarril).
  -O rei en 1930 quitoulle o titulo ao primo de Rivera e dimitiu.
 • A fin da Monarquia

  A fin da Monarquia
  -Cando o primo de Rivera deixou o poder, Alfonso XII mandou formar un goberno para Constitución.
  -O 12 de abril de 1931 fixeronse eleccións municipais, e gañarón os partidos politicos.
  -Alfonso XII deixou o cargo de rei.
 • A segunda republica

  A segunda republica
  • O 14 de abril de 1931 formouse a segunda republica.
  • O presidente era Niceto Alcala Zamora.
  • Fixose unha nova constitucion (democratica). Habia normas:
  • Sufraxio universal: votaban as mulleres.
  • Separacion entre o estado e a igrexa: a relixion catolica deixou de ser oficial.
  • A creacion de rexions autonomas:
  • aprobouse o estado de autonomia (1932)
  • Pais Vasco (1936)
  • E votouse o de Galicia.
 • As reformas da segunda republica

  As reformas da segunda republica
  • Reforma agraria: repartironse terras entre familias.
  • reforma da ensinanza: construironse miles de escolas.
  • reforma laboral: puxose un salario minimo, reduciuse a xornada laboral.
 • A Guerra Civil

  A Guerra Civil
  • O 18 de xullo de 1936, o xeneral Francisco Franco fixo un Golpe de estado contra o goberno. Hai empezou a Guerra Civil que acabou en 1939.
  • Nesta guerra a poboación dividiuse en zonas:
  • Zona republicana: apoiaba a o goberno da republica.
  • Zona sublevada: apoiaba a Francisco Franco.
  • En anos de Guerra Francisco Franco ocupou todo o territorio español ( 1 de abril 1939)
 • As consecuencias da guerra

  As consecuencias da guerra
  Nesta guerra civil Española hubo moita fame,medo e destrución.
  -Escaseza de alimentos: puxeron unha cantidade minima de comida.
  -Temor a os combates: fuxian moitas persoas dos seus fogares para buscar lugares seguros.
  - Destrucion: vivendas, industrias...
 • A epoca Franquista

  A epoca Franquista
  • En Abril de 1939 puxose unha ditadura.
  • Durou 30 anos.
  • Esta epoca chamouse franquismo.
  • Suprimiuse a constitución: fixeronse leis donde os cidadans non mandaban
  • Concentrouse todo o poder unha soa persoa: Franco era o xefe, mandaba el en todo.
  • Prohibironse os partidos politicos e os sindicatos: habia un partido controlado por Franco.
  • Anularonse os estatutos de autonomia: Cataluña, Pais Vasco e Galicia.
  • Implantouse a censura: libros, peliculas, teatro e manifestacions.
 • Os primeiros anos do franquismo

  Os primeiros anos do franquismo
  • Os primeiros anos da dictadura foron moi dificiles
  • Foron a carcel as persoas que apoiaban a republica
  • Outras marcharon
  • Moitos paises dixaron de ter relacions con España
  • A economia tiña crises
  • As industrias e infraestructuras foron destruidas na guerra
  • A agricultura producia pouco
  • Faltaba alimentos es produtos
 • Os cambios no franquismo

  Os cambios no franquismo
  • Apartir do ano 1950 España empezou a tratar con outros paises.
  • En 1955 a España a admitiron na ONU (Organizacion de Nacions Unidas) -En 1960 a economia mellorou, gracias a industria, agricultura e turismo.
  • A dictadura tiña un forte control.
 • O fin do franquismo

  O fin do franquismo
  • Entre 1970 ata 1975 medrou o goberno de Franco
  • Os sindicatos organizabanse de forma clandestina se non iban a carcere.
  • Os estudantes facian manifestacions ( querian o sistema democratico).
  • O 20 de Novembro de 1975 morre Franco.
  • Acabouse a ditadura e empezou a democracia.
 • Da transicion a democracia

  Da transicion a democracia
  • A transicion foi o proceso politico dende que morreu Franco (ditadura) ata a democracia de forma pacifica.
 • Xoan Carlos I, rei de España

  Xoan Carlos I, rei de España
  • Despois da morte de Franco en 1975, Xoan Carlos I, neto de Alfonos XIII, convertiuse en rei de España.
  • En 1976 o rei puxo un presidente do goberno Adolfo Suarez.
  • Fixeron reformas.
  • Puxeron en liberdade os presos.
  • En 1936 viñeron os exiliados.
  • Fixeron eleccions en Xuño 1977 gañou UCD (Union de Centro Democratico).
 • A constitución de 1978 e o estado das autonomias

  A constitución de 1978 e o estado das autonomias
  • Tras as esleccións redactouse unha constitución.
  • O 6 de diciembre 1978, nun referendo, dixose si a aconstitución.
  • Na constitución dise: que a soberania nacional, vive no pobo español. A politica e unha monarquia parlamentaria.
  • Poden votar as persoas maiores de 18 anos.
  • Na constitución hai organización territorial das comunidades autonomas.
  • En 1979 e 1995 España organizouse en: 17 comunidades autonomas. 2 cidades autonomas (Ceuta e Melilla).
 • A constitución da Democracia

  A constitución da Democracia
  -En 1979 huvo eleccions e gañou outra vez Adolfo Suarez (UCD).
  -Anos atras huvo crises economicas.
  -Huvo atentados terroristas de ETA.
  -Por culpa dos atentados, Adolfo Suarez dimitiu como presidente.
  -23 de Febreiro de 1981 cando estaban elixindo ao novo presidente Leopoldo Calvo Soltelo, un grupo de militares, encabezando polo tenente Antomio Tejero, deu un Golpe de Estado.
  -O golpe fracasou pola: intervención do rei, apoio dos partidos e maioria dos cidadans.
 • Os gobernos da Democracia

  Os gobernos da Democracia
  -Huvo diferentes presidentes.
  -1981 Lepoldo Calvo Soltelo (UCD) ingresou na OTAN (Organización Militar).
  -1982 e 1996 Felipe González: (Psoe) fixo reformas, entramos na comunidade Europea.(1986).
  -1996 e 2014 Jose María Aznar.(PP).Privatizou empresas publicas.Puxose a moneda oficial o Euro en (2002).
  -2004 e 2011 Jose Luis Rodriguez Zapatero (Pesoe).Puxeron leis para dereitos dos cidadans.Huvo crises e subiu o paro.
  -2011 Mariano Rajoi (PP).Tivo que tomar medidas drasticas para sair da crises.
 • Organizacion Politica de España

  Organizacion Politica de España
  -España e unha Monarquia Parlamentaria.
  -O rei e o xefe do Estado.
  -O rei Representa a España.
  -Desde 2014 Felipe VI é o rei en España.
  -A constitución e a lei mais importante de España. Hai:Poder Lexislativo:elavora as leis.Poder executivo: cumprir as leis. Poder xudicial: administrar xustiza.
  -Na constitución estan as principais institucions Españolas. As institucions está cun dos poderes do estado.
 • Continuación de organización politica de España

  Continuación de organización politica de España
  -Poder lexislativo: As cortes xerais, elavoran leis, aproban orzamentos do Estado, controlan o goberno, estan formadas polo:congreso de deputados eo senado e os eleximos votando as maiores de 18 anos.
  -Poder executivo: O goerno, elaboran leis, propon leis as cortes xerais, esta formado polo Presidente e o elixe polos deputados e os ministros.
  -Poder xudicial: tribunais de xustiza, encarganse de xulgar as persoas que inacumpren as leis e o trivunal mais importante de España e o trivunal supremo.