La cèl·lula

 • Posa el nom a la cèl·lula

  Posa el nom a la cèl·lula
  Robert Hook posa el nom a la cèl·lula i escriu el seu llibre que es diu "Micrografia"
 • Primeres obserbacions a els globos de la sang

  Primeres obserbacions a els globos de la sang
  Leeuwenhoek fa les primeres obserbacions de la cèl·lula com els globos de la sang
 • Descubreix el nucli de les cèl·lules vegetals

  Descubreix el nucli de les cèl·lules vegetals
  Robert Brown descubreix el nucli de les cèlules vegetals.
 • Teoria cèl·lular

  Teoria cèl·lular
  Schleiden i Schwann elaboren la teoria cèl·lular
 • descubreix el mitrocondi

  descubreix el mitrocondi
  Es descubreix el mitrocondi. Fa la respiració celular per produir energia.
 • ampliació de la teoria cèl·lular

  ampliació de la teoria cèl·lular
  Rudolf Virchow, va ampliar la teoria cèl·lular. "Tota cèl·lula probé d'un altre cèl·lula"
 • Descubreix la mitosi

  Descubreix la mitosi
  Es descubreix la mitosi: la copia de dues cèl·lules.
 • El reticle

  El reticle
  Es va descobrir el reticle endoplasmàtic. Hi ha dos tipos: Rer: rugos i Rel: llis
 • Glogi

  Glogi
  El señor Gorgi, va descobrir l'aparell de Golgi: és l'rganol que empaqueta substancies.(proteines)
 • Llisomes

  es descobreix els llisomes: és l'encarregat de digerir les substàncies que hi ha a l'estomec.
 • Microscopi

  Microscopi
  Es fabrica el primer microscopi dle mon.
 • Risoma

  Risoma
  El risoma fabrica proteines