Historia de la cel.lula

 • Period: to

  Historia de la cèl·lula

 • Nom a la cèl·lula

  Nom a la cèl·lula
  Robbert Hooke posa el nom de cèl·lula i fa un llibre titulat Microgaphia.
 • Observacions

  Observacions
  Antonie van Leeuwenhoek fa les primeres observacions de les cèl·lules.
 • Nucli

  Nucli
  Robert Brown va descobrir el nucli de les celules vegetals
 • Teoria celular

  Teoria celular
  Els alemanys Matthias J. Schleiden,Theodor Schwann elaboren la teoria celular.
 • Mitocondri

  Mitocondri
  Va ser el descobriment del mitocondri. Els mitocondris es un organul de la cèl·lula que fa energia.
 • Ampliament de la teoria celular

  Ampliament de la teoria celular
  Rudolf Virchow amplia la teoria celular.
 • Mitosi

  Mitosi
  Es descobreix la mitosi. És la divisio de dues celules.
 • Reticle endoplasmàtic

  Reticle endoplasmàtic
  Es descobreix el Reticle endoplasmàtic, fabrica proteines, hi ha dos tipus: REC i RER.
 • Aparell de Golgi

  Aparell de Golgi
  L'aparell de Golgi és un aparell que empaqueta substancies.
 • Lisosomes

  Lisosomes
  Es van descobrir els lisosomes, són aparells digestius de les celules.
 • Microscopi electronic

  Microscopi electronic
  Primer microscopi electronic
 • Ribosomes

  Ribosomes
  Es descobreix el ribosomes, fabriquen proteines.