Història de la cèl·lula

 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Robert Hooke posa el nom a la cèl·lula, i escriu el seu llibre titulat MICROGRAPHIA
 • Leeuwenhoek

  Leeuwenhoek
  Va ser el primer en poder observar protozous, glòblus vermells, sistema de capilars i també que en el semen hi han espermatozoides.
  Ho obsevava a través de microscopis que ell mateix contruÏa.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Robert Brown descobreix el nucli de les cèl·lules vegetals.
 • Theodor Schwann i Matthias Jakob Schleiden

  Theodor Schwann i Matthias Jakob Schleiden
  Theodor Schwann i Matthias Jakob Schleiden eleboren la teoria cèl·lular.
 • Mitocondri

  Mitocondri
  el descobriment del mitocondri
 • La Mitosi

  La Mitosi
  Es descobreix la reproducció cèl·lular.
 • Reticle endoplasmatic

  Reticle endoplasmatic
  Es descobreix el reticle endoplasmatic ( lloc on es fabriquen proteïnes)
 • Golgi

  Golgi
  Golgi va descriure i descobrir l'aparell de Golgi( organuls que empaqueten substancies, basicament proteÏnes).
 • Lisosomes

  Lisosomes
  Els lisosomes són vesícules procedents de l’aparell de Golgi que contenen enzims digestius
 • Ribosomes

  Ribosomes
  Els ribosomes són uns orgànuls de tipus granular situats en el citoplasma. Tenen la funció de sintetitzar proteïnes.
 • Primer microssopi electric

  Primer microssopi electric
  El primer microscopio electrònic va ser dissenyat per Ernst Ruska, Max Knoll i Jhener entre 1925 i 1930, qui es van basar en els estudis de Louis-Victor de Broglie sobre les propietats ondulatorias dels electrons.