História de la cél·lula

By abrau
 • Bateig de la cèl·lula

 • Antonie van Leeuwenhoek. Primer microscopi

  Antonie van Leeuwenhoek. Primer microscopi amb el que va fer observacions de glòbuls de la sang
 • Primer Microscopi

  Primer Microscopi
  Leeuwenhoek observa per primer cop protozous
 • Leeuwenhoek observa bacteris de la seva boca

  Leeuwenhoek observa bacteris de la seva boca.
 • Period: to

  Cel·lula

 • El Nucli de les cel·lules

  Robert Brown va descobrir el nucli tot observant cèl·lules vegetals.
  30 Aug 1833
 • Els alemanys Matthias J. Schleiden,Theodor Schwann

  Els alemanys Matthias J. Schleiden,Theodor Schwann van establir la Teoria cel·lular
 • Descobriment del mitocondri

  Descobriment del mitocondri
 • Rudolf Virchow amplia la teoria cel·lular.

  Rudolf Virchow amplia la teoria cel·lular: "Omnis cellula ex cellula"
 • Descobriment del Reticle endoplasmàtic

 • Lisosomes

 • PRIMER MICROSCOPI ELECTRÒNIC

  PRIMER MICROSCOPI ELECTRÒNIC
 • Ribosomes