me

 • i'm born

 • Period: to

  me

 • move to kansas

 • 1st birthday

 • move to virgina

 • 3rd birthday

 • 4 th birthday

 • move to san diego

 • 5 th b-day

 • 6 th b day

 • move to hawaii

 • 7 th bday

 • 8 th bday

 • move to san diego

 • 9 th bday

 • 10 th bday

 • 11th bday

 • move to hawaii

 • 12 th bday

 • summer school