Povijesni pregled razvoja informacijskih znanosti

By gorica
 • Period: to

  razvoj

 • Alfred Lotka

  Alfred Lotka
  Lotkin zakon - formulira raspodjelu autora koji objavljuju u nekoj disciplini u odnosu na njihovu produktivnost
 • Samuel Bradford

  Bradfordov zakon raspršenja odnosi se na raspodjelu učestalosti publikacija (obično časopisa) u nekom tematskom području, ili članaka u određenom skupu časopisa
 • Boolean algebra - prvi jednostavni algoritam

  pojavio se 1940-tih i u ranim 1950-tim
 • Hans Peter Luhn

  Hans Peter Luhn
  od 1941. pa nadalje, izumio Key Words in Context - KWIC što omogućava automatsko indeksiranje cjelovitog teksta, selektivnu diseminaciju informacija koja je danas zaslužna za RSS-a
 • Članak As we may think - Vannevar Bush

  Članak As we may think - Vannevar Bush
  utjecao na razvoj informacijskih znanosti
 • The National Science Foundation Act (NSF)

  potiče razmjenu znanstvenih informacija među znanstvenicima u U.S. i stranim zemljama
 • Mortimer Taube - AND, OR, NOT

  u ranim 1950-tim osnovao tvrtku Documentation Inc. koja se bavila pretraživanjem znanstvenih i tehničkih informacija te dođao do prvih logičkih operatora
 • Istraživanja o korisnicima i njihovim potrebama

  od 1950-tih počinju istraživanja bitna za razvoj knjižničarstva, koja su danas svakodnevna i neophodna
 • Bibliometrija

  1950-tih počinju istraživanja o bibliometriji u informacijskim znanostima
 • All-Union Scientific and Technical Information Institute of the Academy of Sciences of the USSR

  ruski akronim VINITI
 • “information retrieval” (IR)

  Calvin N. Mooers (1919-1994) zaslužan za termin, sredinom 1950-tih
 • Shera model

  Shera model
  Jesse H. Shera uveo edukaciju o informacijskoj znanosti, iz čega se razvila knjižnična i informacijska znanost
 • International Conference on Scientific Information

  Washington, DC
 • 1960-te - sustavi za online pretraživanje

  Započinje razvoj
 • Robert F.Simmons - razvio Synthex

  Synthex - računalni program koji imitira ljudsku inteligenciju
 • informacijska znanost

  početkom 1960-tih u punoj uporabi
 • Pojava scientometrije

  bavi se metrijskim studijama koncentriranim na znanost
 • Eugene Garfield

  Eugene Garfield
  osnovao Institute for Scientific Information (ISI)
 • Journal Impact Factor

  pruža statističke podatke o tome koliko često je određeni časopis citiran u drugim časopisima kroz neko vremensko razdoblje
 • Noah S. Prywes - Multilist

  interaktivni sustav za pretraživanje datoteka tehničke knjižnice
 • Donald J. Hillman - LEADER

  Lehigh Automatic Device for Efficient Retrieval - online sustav za krajnje korisnike, temeljen na pretraživanju cijelovitog teksta
 • Harold Borko - BOLD

  "Bibliographic On-Line Display" - eksperimentalni sustav za pretraživanje dokumenata u stvarnom vremenu
 • Joseph Becker - izložba BOLD-a za korisnike

  omogućena uporaba izvan laboratorija
 • M. M. Kessler - Technical Information Project (TIP)

  radio sa tada velikim bazama podataka, funkcijama iz stvarnog vremena
 • Gerard Salton - SMART

  System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text
 • Roger Kent Summit - DIALOG

 • Science Citation Index

  Institute for Scientific Information počinje objavljivati Science Citation Index
 • J. C. R. Licklider - Libraries of the Future

  J. C. R. Licklider - Libraries of the Future
  u svom djelu iznio viziju o budućnosti knjižnica, odnosno digitalnim knjižnicama
 • Annual Review of Information Science and Technology

  poglavlja o informacijskim potrebama i korištenju
 • Edwin Burke Parker - SPIRES

  Stanford Physics Information Retrieval System
 • MEDLINE

  baza podataka koja je i danas u uporabi
 • Battelle Memorial Institute in Columbus,Ohio - BASIS

  koristili ga knjižničari
 • DIALOG

  baza podataka
 • ORBIT

  komercijalna online usluga sa pristupom na Eric bazu podataka
 • Časopisi Online i Online Review

 • Carol Collier Kuhlthau

  Carol Collier Kuhlthau
  Kuhlthau Information Search Model, daje konceptualan i detaljan okvir informacijskog pretraživanja i samog procesa pretraživanja
 • David Ellis

  Ellis’s Model of Information-Seeking Behavior - bavi se ponašanjem prilikom pretraživanja informacija
 • Infometrija

  bavi se svojstvima informacija
 • Digitalne knjižnice

 • Text REtrieval Conference (TREC)

  godišnje okuplja razne IR grupe kako bi se razmijenila najnovija postignuća i iskustva
 • Webometrija

  pojavila se krajem 1990-tih, bavi se web entitetima
 • E-metrija

  bavi se mjerom elektroničkih izvora u knjižnicama
 • H-index

  predložio ga Jorge Hirsh, računa znanstvenu produktivnost autora i citiranost
 • i-School Caucus

  Information Schools, uključivala je škole: infromacija, infromacijska i knjižnična znanost, informacijski sustavi. informatika, menadžment, računarstvo