20190913 fnb façana posterior 150

250 aniversari: d'Escola a Facultat de Nàutica

 • Sinibald Mas, primer director i professor

  Sinibald Mas, primer director i professor
  Amb el títol de pilot d'altura a la mà, Sinibald Mas demana a la Junta de Comerç de Barcelona obrir una Escola de Nàutica. El primer pla d'estudis es desplegava en cinc nivells: 4 teòrics i 1 pràctic en qué es navegava a Amèrica o al nord d'Europa. El primer reglament dictava un màxim de 20 alumnes repartits entre les cinc províncies marítimes catalanes.
  Font imatge: Sinibald Mas i Gas, director [..] Moreno Martínez (2019). Fons: UPC Commons. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/169356
 • Period: to

  250 anys de singladura: 1769 -2019

  La iniciativa de Sinibald Mas l'any 1769 ha estat un projecte d'èxit que continua. La formació de professionals del mar està en bones mans. Actualment des de la seu a Pla de Palau, les aules amb simuladors ubicades a l'edific d'El Far i el novíssim edifici a la Marina Vela s'imparteixen els graus que qualifiquen els futurs professionals. Bona proa!
 • Trasllat a l'edifici de la Llotja de Mar

  Trasllat a l'edifici de la Llotja de Mar
  L'Escola es trasllada des del pis del carrer Baixada de Vilacols a la segona planta de la Llotja de Mar, seu de la Junta de Comerç.
  Font imatge: Pla de Palau i Portal de Mar. Desconegut(1856-1859). Fons: Col·leccions fotogràfiques MMB, 16704F.
 • La Capitania marítima de Cartagena assumeix la direcció acadèmica

  Pel Real Decreto de vuit de juliol de l'any 1787 s'estableix que les escoles depenguin, en l’aspecte acadèmic i de nomenament de mestres, del capità general de llur Departament Marítim. A l'Escola li corresponia Cartagena. L'aportació econòmica continuà a càrrec de la Junta de Comerç.
 • Reforma del Pla acadèmic per Francisco Javier de Winthuysen, brigadier de l'Armada.

  Reforma del Pla acadèmic per Francisco Javier de Winthuysen, brigadier de l'Armada.
  El canvi del Pla redueix a dos anys acadèmics els estudis. Al primer s'imparteix dibuix i matemàtiques. Al segon curs Cosmografia i Astronomia entre d'altres.
  Font imatge: Retrato de Francisco Javier Winthuysen y Pineda,(1747-1797). Anònim (1781). Fons: Colecciones Museo Naval de Madrid, nº inventario: MNM-331.
 • Un frare trinitari com a director de l'Escola (1806-1818)

  Un frare trinitari com a director de l'Escola (1806-1818)
  A la mort de Sinibald l'any 1806, Fray Agustí Cañellas es nomenat director. Sota la seva direcció l'Escola assolí un alt nivell científic. Davant la imminent ocupació francesa, el fraré fugí i les classes es suspengueren des de l'any 1908 fins al juliol de 1814.
  Font imatge: Fray Agustí Cañellas. Taller MMB (s.a.). Fons: Col·leccions MMB, nº 3698.
 • 1850-1852. Escuela Completa de Náutica: adscripció a l'Institut agregat a la Universitat Literària de Barcelona.

  1850-1852. Escuela Completa de Náutica: adscripció a l'Institut agregat a la Universitat Literària de Barcelona.
  La Universitat literària de Barcelona és la nova autoritat acadèmica.Les matèries comunes s'imparteixen a l'ex-Convent del Carme, les específiques a la Llotja.Per obtenir el títol de pilot s'havia d'embarcar.
  Font imatge: El convent del Carme [..] il·lustració publicada [..] a Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio [..]Adaptat de: [Blog de Monestirs de Catalunya]. (https://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02carm.htm)
 • Integració a l'Escola Industrial: 1852-1861 i trasllat al Convent de Sant Sebastià

  Integració a l'Escola Industrial: 1852-1861 i trasllat al Convent de Sant Sebastià
  Integració de l'Escola de Nàutica a l'Escola Industrial creada l'any 1851. L'escola rep el nom de "Escuela Especial de Náutica" i té dues seus: a la Llotja i al convent de Sant Sebastià, lloc que actualment ocupa la plaça d'Antonio López.
  Font de la imatge: Convent de Sant Sebastià. Desconegut (1900). Fons: UPC Commons. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/166910
 • Escuela Especial o Escuela Profesional de Náutica

  Escuela Especial o Escuela Profesional de Náutica
  L'Escola torna a recuperar la seva entitat com a escola nàutica. Reclama els objectes didàctics a l'Escola Industrial. El Museu d'objectes està ubicat al Convent de Sant Sebastià.
  Font imatge: Materials de l'Escola de Nàutica de Barcelona. Desconegut (a.n.). Fons: Col·leccions fotogràfiques MMB, 1522F.
 • La revolució liberal i la Escuela Náutica Libre sufragada per la Diputació de Barcelona.

  La revolució liberal de 1868 deixà sense pressupost a l'Escola i aquesta va recòrrer a l'ajut econòmic de la Diputació Provincial de Barcelona. Acadèmicament però, continuava depenent del rector de la Universitat de Barcelona.
 • Capità de la Marina Mercant: creació del títol.

  Per l'Ordre Reial de 20 de maig de 1890 es creà el títol de capità de la Marina Mercant. Aquests havien d'examinar-se a les capitals dels Departaments marítims. Mentre que els pilots els farien a les comandàncies locals de Marina.
 • 1915-1916: primer curs acadèmic de Maquinistes Navals

  1915-1916: primer curs acadèmic de Maquinistes Navals
  En aplicació del Real Decreto de 28 de mayo de 1915, el curs acadèmic 1915-1916 l'Escola incorpora els ensenyaments de maquinista naval. Tenen una duració de dos anys, els de pilots tres.
  Font de la imatge: Col·leccions MMB, 2410F.
 • Escuela Especial y Provincial de Náutica

  Escuela Especial y Provincial de Náutica
  L'any 1915 el director Josep Ricart i Giralt fa gestions per elevar l'Escola a la categoria d'Institut
  Font imatge: Retrat dels professors de l'Escola de Nàutica de Barcelona, presidits per Josep Ricart Giralt. Desconegut (1920). Fons: Col·leccions MMB, 5826F.
 • Els Porxos d'en Xifré: seu provisional de l'Escola

  Els Porxos d'en Xifré: seu provisional de l'Escola
  La inclusió dels estudis de Maquinista Naval requerien reformes i per evitar augmentar les molèsties als ocupants de la Llotja, les classes es traslladen a dos pisos situats a l'edifici dels Porxos d'en Xifré.
  Font: Porxos d'en Xifré. Desconegut (s.a.). Fons: Col·leccions MMB, 19041F.
 • La Dirección General de Navegación y Pesca Marítima: nova autoritat de l'Escola

  La intervenció de Primo de Rivera i el decret promulgat l'1 de febrer de 1924 afavorí l'Escola. En primer lloc, es deixà sense efecte la doble dependència que patia per una banda del Ministerio de Instrucción Pública i de l'altra, del Ministerio de Marina. A més, aquest decret dictà la supressió de nou de les tretze escoles de nàutica espanyoles. Les escoles de Barcelona, Bilbao, Cádiz i Santa cruz foren les supervivents!
 • L'Institut Nàutic de la Mediterrània: nou projecte amb nou edifici

  L'Institut Nàutic de la Mediterrània: nou projecte amb nou edifici
  Ramón Bullón, capità de corbeta i director de l'Escola (1927-1931), impulsa el projecte de l'Institut, reprenent la idea de Ricart i Giralt. Aconsegueix sòl del port, projecta i supervisa la construcció del nou edifici vinculat a l'Institut.
  Font de la imatge: Targeta postal fotogràfica [..] maqueta del projecte [..] de l'Institut Nàutic de la Mediterrània. Desconegut (1929-1930). Fons: Col·leccions MMB, 2725F.
 • La Generalitat assumeix la presidència de la Junta del Patronat de l'Institut.

  La Generalitat assumeix la presidència de la Junta del Patronat de l'Institut.
  En el context de la República, es crea la Generalitat de Catalunya pel Real Decreto de 28 de abril de 1931. Com a conseqüència, en Francesc Macià, assumeix la presidència de la Junta del Patronat del Institut de Nàutica de la Mediterrània.
  Font imatge: Vestíbul de l'Escola de Nàutica de Barcelona
  Ribera i Llopis, Jaume (s.a.). Fons: Col·leccions, 342F.
 • Esclat de la Guerra Civil. Creació del Comité de Milícies Antifeixista.

  Esclat de la Guerra Civil. Creació del Comité de Milícies Antifeixista.
  Després de l'Alzamiento el 18 de juliol de 1936, es produeixen combats als carrers de la ciutat comtal. L'Escola fou ocupada per militants antifeixistes i arribà a ser la seu del Comité de Milícies Antifeixistes. La imatge sembla correspondre a una de les reunions.
  Font imatge: Javier Moreno Rico
 • Durant la Guerra Civil: los flechas navales.

  Durant la Guerra Civil: los flechas navales.
  Los flechas navales foren nens reclutats pel règim i per la Falange Española per a formar-los com a mariners i amb els valors del règim. Es crearen escuelas navales arreu del litoral espanyol
  essent la primera la de Mallorca (2/05/1937). Els alumnes estaven en règim d'internat. La Escuela Naval Jose Antonio de Barcelona tingué com a seu el veler mercant Sant Mus, batejat després com a Baleares.
  Font imatge: Arxiu FNB, F-2935.
 • Francisco Condeminas: nou director. El curs 1939-1940.

  Francisco Condeminas: nou director. El curs 1939-1940.
  Ferran Arranz, director des de 1937, patí represàlies del Règim i es condemnat a sis anys de presó. El nou director Francesc Condeminas, assumeix la direcció de l'Escola i inaugura el primer curs acadèmic després de l'acabament de la Guerra Civil.
  Font imatge: Javier Moreno Rico, F2880.
 • Curs 1964-1965. Radiotelegrafia: la nova especialitat.

  Curs 1964-1965. Radiotelegrafia: la nova especialitat.
  Sota la direcció d'Ángel Urrutia, 1958-1986, s'aconsegueix incloure els estudis de radiotelegrafia i l'equiparació dels estudis de maquinistes navals als de nàutica que es cursen en tres anys.
  Font de la imatge: Arxiu FNB, F-2834.
 • Celebració II centenari 1769-1969. Conferència José Ma. Martínez Hidalgo.

  Celebració II centenari 1769-1969. Conferència José Ma. Martínez Hidalgo.
  De desembre de 1969 a març de 1970 es realitzen un seguit d'activitats per commemorar els 200 anys de l'Escola. Conferències setmanals, pràctiques de salvament, regates de Vaurient i concurs de cartells fets pels alumnes.
  Font imatge: José María Martínez-Hidalgo realitza la conferència inaugural a la Sala d'actes de la Escuela Oficial de Náutica en motiu del II centenari. 1970. Desconegut (1969).Fons: UPC Commons. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/126447
 • Les escoles de nàutica: estudis universitaris

  L'aprovació d'un nou pla d'estudis arran del decret del 6 de juny de 1975 suposa el reconeixement de rang universitari per als estudis cursats a les Escoles de Nàutica. Es reconeixen les diplomatures, les llicenciatures i els doctorats.
 • Escuela Superior de la Marina Civil.

  Escuela Superior de la Marina Civil.
  Tots els centres que imparteixen nàutica passen a dependre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fins al traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya.
  Font imatge: Façana de l'Escola de Nàutica de Barcelona. desconegut. Fons: Col·leccions MMB, 19038F.
 • Adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya

  Adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya
  El Decret 13/1990, de 9 de gener, integra l'Escola Superior de la Marina Civil de Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • 250 anys de trajectòria

  250 anys de trajectòria
  La Facultat avui
  https://www.fnb.upc.edu/