Forua

XVI. menderarteko literatura

 • 100

  Akitaniako lekukotasunak

  Hilobietako harrietako inskripzioetan euskarazko hitzak agertzen dira. Deklinabide markak ere ageri dira inskripzio horietan(-txo eta -ko)
  Hauek dira agertutako hitz batzuk:
  -Ilurberrixo (jaiko izena)
  -Andere
  -Gison
  -Andosus
  -Bihoxus
  -Harbelex
  -Nescato
  -Leherenn
  -Borsei
  -Harrsi
  -Oxson
  -Ilunnosi
  -Sembeko
 • Period: 100 to Jan 1, 1500

  XVI. MENDERARTE

 • Dec 3, 1100

  Bidaiarien lekukotasunak: Hiztegi txikiak

  Bidaiarien lekukotasunak: Hiztegi txikiak
  Aimery Picaud izeneko erromes frantsesak Frantziatik Santiagora eginiko bidaian ikusitakoen berri jasotzen zuen gida bat Baskoniako biztanleen deskribapenak ez ziren atseginak eta hiztegi bat sartu zuen, euskarazko lehenengo hiztegia. Deum vocant “Urcia”, Dei genitricem “Andra
  Maria”, panem “ogui”, vinum “ardum”, carnem “aragui”, piscem
  “arraing”, domum “echea”, dominum domus “iaona”, dominam “andrea”,
  ecclesiam “elicera”, […] tricticum “gari”, aquam “uric”, regem “erreguia”,
  sanctum Jacob
 • Dec 3, 1173

  Nafarroako monastegiak

  Monasterioetako agirietan euskara azaltzen zen baina hizkuntza ofiziala latina zen. Garai hartako euskal izenak ezagutzeko balio izan dizkigute agiri horiek, "Eneco" edo "Miguel" ,adibidez.
 • Dec 3, 1200

  Nafarroako Foruak

  Nafarroako Foruak
  Foruaren hizkuntza nafar-erromanikoa zen baina euskal gizarte bat arautu behar zutenez euskal hitzak behin eta berriro agertzen dira.
 • Dec 3, 1300

  Gonzalo de Berceo

  Gonzalo de Berceo
  Gonzalo argazkiaXII-XIV. mendeetan bere lanetan euskara aurkitzen dugu. Gonzalo de Berceoren lanetan euskara agertzeak euskarak garrantzia zeukala eta zabalduta zegoela erakusten du.
 • Dec 3, 1400

  Bidaiarien lekukotasunak: Hiztegi txikiak

  Aldolf Von Harff erromes alemaniarrak hiztegi bat idatzi zuen Domejakue bidea egin ondoren.
  -Item ogea-->Broyt(ogia)
  -arduwa-->wijn(ardoa)
  -oyra--->wasser(ura)
  -aragi->fleysch(haragia)
  -gasta-->keys(gazta)
  -gaza-->saltz(gatza)
  -oluwa-->hauer(olioa)
 • Dec 3, 1415

  Gorteko gutuna

  Erret Gortean euskarak bazeukal lekua, bertako ofizial asko euskaldunak bitziren. Gutun bat aurkitu da bi funtzionarien artean "Et jaunaçicula abarion ez naiz bildur ezten alla" da bertako esaldietariko bat.
 • Dec 13, 1475

  Bernart Etxepare

  Bernart Etxepare
  1475 inguruan jaio zen Nafarroa Beherako
  Okina zen. Nongo erretorea? Zergatik egon zen kartzelan.
 • Jan 8, 1500

  Berpizkunde garaia

  Gizarte hierarkizatua hautsiko denez, bizimodu berri bat, bizitza ulertzeko modu berri bat, zabalduko da.
  Erreferentziatzat beti natura hartuko dute eta gizartea aberasteko antzinateko ohituretara joko dute.
 • Jan 8, 1500

  Teknologia

  Inprenta sortu. Inprenta liburuen demokrizazioa, honen bidez, alfabetizazioa bultzatuko ditu.
 • Jan 8, 1500

  Ernazimendua

  Aldaketa asko gertatu letren munduari dagokionez, latinaren eta beste hizkuntza askoren ondoan, tokian tokiko hizkuntzak indartzen hasi ziren.
 • Jan 8, 1500

  Filosofia

  Humanismoa bultzatuko dute: Jainkoa existitzen dela ez dute ukatuko, baina arrazoiatik abiatuz gurtuko dute. Honek guztiak kritika bultzatu eta Bibliarekiko kezkak bideratuko ditu.
 • Jan 8, 1500

  Erlijioa

  Erlijioari dagokionez, Martin Lutherek katolizismoaren dogma eta Aita Santuaren primatua kritikatuz, Protestantismoaren lehen urratsak eman zituen.
 • Dec 4, 1500

  Baladak

  XIV. mendean euskal lurraldeen arteko mugak defendatzeko gerra giroak sortuko du nolabaiteko tradizio literario bat, ahozko formekin lotua. Kontapoesia zen gertakizunen berri poemen bitartez ematen zen. Elkarrizketa bidez.
 • Period: Dec 9, 1500 to

  XVI. MENDEA

 • Jan 8, 1512

  Gertaera politikoak

  Gaztelako erregeak Nafarroko erresuma koknkistatu zuen eta Albretarren dinastiak Nafarroa behera alde egin behar izan zuen. Monarkiak indarrean zeuden garai hartan hasi zen.
 • Dec 17, 1533

  Esteban de Garibai

  Esteban de Garibai
  1. urtean jaio zen Arrasaten eta Madrilen hil zen 1599. urtean. Arrasaten historia idazten egiten zuen lan baina 1566an Felipe II.ak bibliotekari izendatu zuen eta urte batzuk beranduago 1592an kronista ofizial.
  1571an "3 tomo eta 40 liburu" argiratu zuen, monarkia espainiarra osatzen zuten erreinu guztien historia.
  Ondoren beste lan bat argitaratu zuen: Ilustraciones Genealógicas. Grandezas de España. Noticias de los títulos y casas ilustres lanaren atal bat zen. Azken hau ez zen argitar
 • Dec 16, 1537

  Mexikotik Durangora idatzitako eskutitza

 • Jan 8, 1545

  Literatura

  Mende honetan sortuko da euskaraz idatzitako lehengo liburua. 1545. urtean inprimatuko da Bordelen eta Bernard Etxeparek behe-nafarrak idatziko du.
 • Dec 9, 1545

  Linguae Vasconum Primitiae

  Linguae Vasconum Primitiae
  Bernard Etxeparek lehenengo euskerazko liburua idatzi zuen eta Bordelen argitaratu zen 1545ean.
  Liburua hainbat atalez osatua dago: · hitzaurre bat (31 lerro),
  · erlijioari buruzko bi bertso (595 bertso lerro),
  · maitasunari buruzko hamaika bertso (403 bertso lerro),
  · bertso autobiografiko bat (102 bertso lerro)
  · eta euskararen gorazarrea egiten duten bi bertso (59 bertso lerro). Kontrapas eta Sautrela euskal kantu ezagunak liburu honetan agertzen dira.
 • Dec 16, 1550

  Tokian tokiko hizkuntzak erabiltzen dira

  Latina aldi batera utzi eta bertako hizkuntzak erabiltzen hasi ziren.
 • Dec 16, 1556

  Inprentaren sorrera

  Gutenbergek inprenta asmatu zuen, honek, alfabetizazioa bultzatuko du, baina ahozkotasunaren galera gertatuko da.
 • Dec 17, 1567

  Joan Perez de Lazarraga

  Biografia osoa1547an jaio zen Larrean, Araba, eta 1605. urtean hil zen euskal idazle bat zen.
  2004. urtean Madrileko antigoaleko denda batean Lazarragaren lan bat aurkitu zen. Ordurarte guztiz ezezaguna zen.
  Lana, "Dianea eta koplak" deitzen den artzain nobela bat da. 102 orrialde ditu eta 45 koplek osatzen dute lan hau (horietako 9 gazteleraz). Aurretik argiratutako liburu baten jarraipena da, Jorge de Montemayor idazlearen "Los siete libros de Diana" -rena ain zuzen ere.
 • Dec 18, 1567

  Joan Perez de Lazarraga

  Nafarroar eta bizkaiko euskalkia erabiltzen du bere lanean
 • Dec 17, 1571

  Joannes Leizarraga

  Joannes Leizarraga
  Biografia osoa
  Beskoitzen (Lapurdi) jaio zen 1506. urtean eta Bastidan hil zen 1601ean. Apaiz katolikoa zen baina Joana II Albretekoa protestante bihurtu zenean, bera ere protestante bihurtu zen. Hiru lan euskeraratzeagatik da ezaguna. Testamentu berriaren itzulpena erreginak eskatu zion egiteko, katolikotasuna zabaltzeko. Hauek dira itzulitako lan horiek: · Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria
  · Kalendrera
  · ABC edo Christinoen Instructionea
 • Dec 18, 1571

  Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria

  Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria
  : Liburua Vulgatatik itzulia bada ere, baditu itzulpena ez
  diren beste atal batzuk: Nafarroako erreginari zuzenduriko gomendiozko karta (non
  erreginaren izaera laudatzen duen eta helburua zein den adierazten), euskara eta
  euskalkiekin izan dituen arazoak azaltzen dituen “Heuscalduney” deritzan atala (non
  euskaldunei irakurtzen ikas dezatela eskatzen zaien) eta hiztegitxo bat amaieran
 • Dec 18, 1571

  ABC

  IESUS KRIST GURE IAUNAREN ORATIONEA Gure Aita zeruetan aizena.
  Sanktifika bedi hire Izena.
  Ethor bedi hire Resuma.
  Egin bedi hire borondatea zeruan bezala lurrean-ere.
  Gure eguneko ogia iguk egun.
  Eta barka ietzaguk gure bekatuak, nola guk-ere ofensatu gaituztener barkatzen baitrauegu.
  Eta ezgaitzala sar erazi tentationetan: baina deliura gaitzak gaitzetik.
  Ezen hirea duk resuma, puisanza eta gloria sekula sekulakotz, Amen.
 • Dec 18, 1571

  Kalendrea

  Itzulpen erlijioso bat da. Jaiak, ilargia, ... eta abar aipatzen ditu.
  Egutegi bat da. Helburua herritarren bizimodua parametro erlijiosoen barnean
  finko mantentzea da. Testu honen asmoa da jendeak jakitea egun bakoitzean zer
  egin behar duen; hau da, zeintzuk diren jai egunak edo santuen egunak, erlijioari
  dagokionez.
 • Dec 18, 1571

  Kalandrea: adibidea

  Urtheaz eta haren partez Urtheko hillebetheak dira hamabi.
  Asteak, berrogei eta hamabi eta egunbat.
  Egunak, hirur ehun, hirurogei eta borz, eta sei oren.
  Eguna Iuduek luze baliz labur baliz hamabi orenetara partitzen zuten, eta goizean zuten hatsen.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eta guk, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 URTHARRILLA Eguna da 9. oren, eta gaua 15.
  1 i A Calend. Iesus Kristen Zirkonzisionea 8 ii b 4 iii c 3 16 iiii d Prid. No. 5 v e Nonæ. vi f 8
  Iaunaren Epiphania 13 vi
 • Errioxako lekukotasunak: Emilianoar glosak

  Errioxako lekukotasunak: Emilianoar glosak
  Glosaren irudiaDomeniglia Kukulako (Errioxa) monastegi batean aurkitu ziren euskarazko lehen esaldiak. Latinez idatzitako prediku liburu batean zeuden ,latinezko testuaren ertzetan, eukeraz, gazteleraz eta latinez zeuden. "Izioqui dugu" eta "guec ajutu ez dugu" dira esaldiak.