Descarga (1)

EUSKAL LITERATURA: XIV. MENDERARTE

 • 100

  Akitaniera eta euskara

  Akitaniarrek euskaldunen hizkuntzaren antzerako bat erabiltzen zutela egiaztatu zen aurkitutako inskripzio batzuetan.
  Baina Erromatarren konkistak latinaren ezarpena eta akitanieraren desagerpenaren saiakera ekarri zuten.
 • Period: 100 to

  Erromako konkistatik, XIV.menderaino

 • Period: 100 to 500

  Inskripzio zaharrak

 • 101

  Erromako konkista

  Erromako konkista
  Julio Cesarrek Galian hiru herri egin zituen: Galiarrena, Akitaniarrena eta Belgena.
 • 200

  Lexikoa

  ILVRBERRIXO / ANDEREXO
  · ASTOILUN / NO.DEO / C.FABIVS / NIS.F EL / V.S.L.M. · SEMBETTEN / BIHOSCIN / NIS.F EL / V.S.L.M.
  · BAESERTE / DEO/ HARBELEX / HARSI. F / V.S.L.M. · LEHEREN / VRIAXE / ILVNNOSI / FILIA andere, gizon, handi, bihotz, harbeltz, neskato, leher/lehen, bortz/bost-sei, hartz, otso, ilun, seme...
 • 200

  Inskripzioak

  Inskripzioak
  Gure aroko lehen mendeetan hilobietako harrietan zenbait inskripzio idatzi ziren hizkuntza hontan.
  Erromatarrek erabiltzen zuten alfabetoan idatzita zeuden, nahiz eta, agertzen ziren giza-izen eta jainko batzuk erromatarrak ez izan.
 • 500

  Emilianor Glosak

  Emilianor Glosak
  Don Emiliako monastegian dokumentu latinak zeuden, eta honein ertzetan, testuen itzulpenak euskaraz, Emilianor Glosak izenekoak. Itzulpen asko zeuden, baina bi bakarrik euskaraz, eta beste denak gazteleraz ziren.
 • 501

  Testua

  Testua
  “Gaudeamus fratres karissimi et Deo gratias agimus, quia uso, secundum desideria nostra, jncolumes [sanos et salbos] jnueniri meruimur [jzioqui dugu]. … Si uero, quod Deus non patiatur [non quieti] et mala opera exercimus [nos sificieremus] et plus pro carnis lujuria quam pro salute anime laboramos, timeo ne quando boni christiani cum angelis acceperint uitam eternam nos, quod absit, precipitemur [guec ajutuezdugu] [nos nonkaigamus] jngeenna.”
 • Nov 21, 1100

  Aimery Picauden iritzia

  “Jaten ikusiko bazenitu, txakurtzat edo urdetzat hartuko zenituzke. Hitz
  egiten entzunez gero, zaunka ari diren txakurrak etorriko zaizkizu burura, hain
  da barbaroa haien hizkuntza. Jainkoa Urtzia deitzen dute, Santa Maria Andrea
  Maria, ogiari ogui, ardoari ardum, haragiari aragui, arrainari arraing, etxeari
  echea, etxeko jaunari iaona, andreari Andrea, elizari elicera, prebisteroari
  belaterra, […] gariari gari, urari Eric, erregeari erreguia, Santiago Jaunari
  Jaona domne Jacue…”
 • Nov 22, 1100

  Hiztegi txikiak: Aimery Picaud

  Hiztegi txikiak: Aimery Picaud
  Santiagoko bidea oso erromesaldi famatua zen, Euskal Herritik bi modutara pasatzen ziren erromesak: Frantziatik edo kostatik.
  XII.mendean, Aimery Picaud frantsezak gida bat egin zuen, bi zatirekin: alde batetik, euskarazko hiztegi txiki bat beste erromesei lagungarri izango zelakoan. Bestetik, euskaldunei buruzko zuen iritzia ematen zuen.
 • Period: Nov 22, 1100 to Nov 22, 1400

  Hiztegi txikiak

 • Oct 22, 1300

  Arnold Von Harffen hitz batzuk

  • Item ogea Broyt (ogia)
  • arduwa wijn (ardoa)
  • oyra wasser (ura)
  • aragi fleysch (haragia)
  • gasta keys (gazta)
  • gaza saltz (gatza)
  • oluwa hauer (olioa)
  • huetza stroe (?) (ahotza)
 • Nov 22, 1300

  Hiztegi txikiak: Arnold Von Harff

  Hiztegi txikiak: Arnold Von Harff
  Donejakuera bidean ikasitako hitzekin egin zuen beste hiztegitxo bat.
 • Nov 22, 1400

  Baladak

  Baladak
  • XV eta XVI. mendeak
  • Garaiko ertaeretan oinarritzen da
  • Epika sailean sartzen da.
  • Ez dute gertaera historikoak bakarrik kontatzen, sentimenduak, asmaketak eta elkarrizketan ere badaude.
  • Metrikaz eta errimaz kantatzen dira, memorian hobeto gorde ahal izateko.
  • Balada beraren bertsio bat baino gehiago jasotzen dira.
 • Nov 22, 1400

  Balada batzuk

  • Beotibarko gudua
  • Arrasateko erreketako kantak
  • Bereterretxen kantoria
  • Atherratzeko anderea
  • Alos torrea
  • Milia Lasturko
 • Period: Nov 22, 1400 to Nov 22, 1500

  Baladak

 • Period: Nov 22, 1500 to

  Literatura idatzia

 • Nov 22, 1540

  Literatura idatziaren sorrera XVI.mendean

  Literatura idatziaren sorrera XVI.mendean
  • Gizarte estamentala ezabatuz, arrazoiari joko diote, erreferentziatzat beti natura hartuko dute eta gizartea aberasteko antzinateko ohituretara joko dute.
  • Inpreta sortuko da, ondorioz alfabetizazioa bultzatuko da baina ahozkotasuna gutxituko da.
 • Nov 22, 1540

  Errenazimendua

  Hizkuntzak indartzen hasi ziren.
  Filosofian, gizakiaren sorrerari buruz eztabaidak hasiko dira, eta bibliarekiko kezkak piztuko dira.
  Euskal Herriko literaturari dagokionez, mende honetan sortuko da euskaraz idatzitako lehenengo liburua.
  1545. urtean inprimatuko da Bordelen eta Bernar Etxepare behe-nafarrak idatziko du. Bere izenburua: Linguae Vasconum Primitiae.
 • Nov 22, 1570

  Bernar Etxepare

  Bernar Etxepare
  Eukal lehen idazlea
  Apaiz bezala sartu zen, eta badirudi espetxeratua izan zela argitu ez diren arrazoi batzuengatik. Dena den, baliteke Nafarroa gaztelako erregearen alde agertu izanagatik.
  1545ean, Bernardren lehen liburua argitaratu zen ‘linguae vasconum primitiae’ bi edizio izan zituen lan honek eta gaur egun ale bakarra dago munduan. Lanaren helburua, erlijio lantzea, solasteaeta gozatzea zen.
 • Nov 22, 1570

  Joan Perez de Lazarraga

  Joan Perez de Lazarraga
  • Zein da: Larrean 1548. urtean zen eta 1605. urtean apririlaren 11an hil zen euskal idazlea izan. Oñatin du jatorria.
  -Lana:
  Diane eta koplak da bere lanaren izena eta artzain eleberria da, 1567. urtean idatzi zuen. 102 orrialde ditu eta 45 koplez osatua dago. Libru honek Jorje de Monteyoren los Siete libros de Diana liburua imitatzen du.
  - Testuak:
  Silbero, Silbia, Doristeo eta Sirena.
 • Joannes Leizarraga

  Joannes Leizarraga
  -Zein da:
  Euskal idazle lapurtarra. Beskoitzen jaio zen 1506. urtean eta Bastidan hil zen 1601. Leizarraga liburu itzultzailea izan zen. Nafarroako erresuma eta bera oso luta zeuden, zeren eta, Nafarroako erreginak agindu zion Leizarragari testu libruak itzultzera.
  - Itzulpenak:
  Jesus Christ gure Jaunaren testamentu berria, kalendrera, Abc, Christinoen Instructionea.
  - Lanak:
  Hiru lanak 1571. urtean argitaratu ziren. Lehen prosa egilea euskal letretan izan zen.
 • Refranes y sentencias del Bascuence

  Refranes y sentencias del Bascuence
  1596 Iruñean argitaratu zen.
  Autorea ezezaguna. Bizkaieraz idatziak. Liburu honek 64 orrrialde ditu eta 539 errefrau
  Julio Urkijok errefrau honek aztertu zituen eta bere arebaera esan zuen autorea Esteban de Garay dela. Baina Larramendiren arabaera liburu honen autorea Bilbotar humorista bat dela.
 • Esteban de Garibay

  Esteban de Garibay
  Esteban de Garibay y Zamalloa 1533. urtean jaio zen Arrasaten. Oñatiko unibertsitatean ikasi zuen. Bere lan handia sortzeko España eta Portugalera bidaiatu zuen; 1566. urterako bukatu zuen.
  1570. urtean Flandesera joan zen bere lana ezagutzera ematera, eta hurrengo urtean argitara eman zen (3 tomo eta 40 liburu). Monarkia espainiarra osatzen zuten erreinu guztien historia zen.
  Ondoren beste lan bat argitaratu zuen: Ilustraciones Genealogicas.
  Azkenik Madrilen hil zen 1599. urtean.