Euskal Literatura idatziaren hastapena

 • Period: Nov 7, 1460 to

  Euskal Literatura idatziaren hastapena

 • Oct 12, 1475

  Bernard Etxepare: biografia.

  Bernard Etxepare: biografia.
  • 1475. urtean jaio, Sarrasketan.
  • Eihelarretako erretore izan zen.
  • Espetxeratua ere izan zen.
  • 1545. urtean bere liburua argitaratu Bordelen: Linguae Vasconum Primitae.
  • Garai bat itxi ireki orduko, bere obraren bizitasunaren parekorik ez zen berriro azalduko erlijoaren ondorioz.
 • Oct 12, 1475

  Linguae Vasconum Primitiae izeneko liburuaren estiloa

  Linguae Vasconum Primitiae izeneko liburuaren estiloa
  • Lanaren helburua: erlijioa lantzea, solastea, gozatzea eta kantatzea.
  • Liburuak osotara 28 orrialde.
  • Behe Nafarreraz idatzia.
  • Ahozko literaturatik gertu.
  • Neurkerari dagokionez: 4/ 4/ 4/ 3 neurria.
  • Hizketari dagokionez: Garaziko hizkera.
  • EGITURA ETA GAIAK: Hitzaurre bat, Erlijiozko bertsoak, maitasunezko bertsoak, bertso autobiografikoa eta euskarari gorazarre egiten dioten bertsoak.
 • Oct 12, 1475

  Obren adibideak/ Bertso autobiografikoa eta Euskarari gorazarre egiten dioten bertsoak.

  Bertso autobiografikoa, " Mosen Bernat Echepare Cantuya"
  Mosen bernat iakin bahu gauza nola jinen zen
  Bearnora gabetarik egon ala inzande. Euskarari gorazarre egiten dioten bertsoak:
  Kontrapas eta Sautrela.
  Kontrapas: Heuskara
  ialgi adi kanpora Garaziko herria
  Benedika dadila
  Heuskarari eman dio
  Behar duien thornula.
 • Jun 7, 1501

  EUSKAL LITERATURAREN SORRERA

 • Nov 12, 1504

  Berpizkundea

  -Eredu klasikoetara itzuli -Naturaren garrantzia -Antropozentrismoa -Inprenta asmatu
  Liburuen demokrazizazioa
  Alfabetizazioa
  Ahozkoaren galera.
 • Jun 7, 1506

  JOANNES LEIZARRAGA

  JOANNES LEIZARRAGA
  Lapurdin jaio zen 1506. urtean eta 1601. urtean hil zen, Bastidan (Nafarroa Behera). Apaiz katolikoa zen, baina Joana II. Albretekoa erregina protestante bihurtu zelarik, berarekin eraman zituen hainbat eta hainbat kristau, Leizarraga tarte.
 • Jun 7, 1506

  JOANES LEIZARRAGA JARRAIPENA

  Hau, euskaraz prosaz idazten lehena izan zen.
  Itzulitako lanak:
  -Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria
  -Kalendrera
  -ABC edo Christinoen Instructionea
  -Hiru lanak 1571.urtean argitaratu ziren Arroxelan
  -Helburua: erreforma sustatzea eta hedatzea
  -Hizkera bateratu bat egiten zaiatu zen euskaldun guztiek ulertzeko, honetarako, oinarri lapurtera erabili zuen.Arazo larriak izan zituen ortografia eta hizkeran.
  -Latinetik mailegatutako hitz kultu eta erlijiosoak erabili zituen
 • Jun 7, 1516

  KULTURARI dagokikonez

  -Zientzia, artea, letrak...suspertu
  -EHn jauntxoen seme-alabentzat eliz-gizonentzat
  -(Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Miguel Angel, Boticelli...) -Latinarekin batera tokian tokiko hizkuntzari erabilera indartu
  -Herria bere hizkuntzan eskolatu beharra
 • Oct 17, 1533

  Esteban de Garibay

  Esteban de Garibay
  -1533.urtean jaio zen Arrasaten.
  -1566. urtean Felipe II bibliotekari izendatu.
  -1592. urtean kronista erreala bihurtu.
  -1599. urtean Madrilen hil zen. -
 • Nov 12, 1543

  Filosofia

  -Humanismoa -arrazonamendua -enpirismoa
 • Oct 12, 1545

  Obren adibideak/ Erlijiozko eta maitasunezko bertsoak

  Erlijioare buruzko bertsoak, " Doctrina Christiana"
  Munduian den gizon orok behar luke pentsatu
  Jangoikoak nola duien batbedera formatu,
  bere irudi propiara gure arima kreatu,
  memoriaz, borondatez, endelguiaz goarnitu. Maitasunari buruzko bertsoak, " Potaren galdacia"
  Andria ieinkoak drugazula orai berdi girade
  Ni errege balin baninz erregina zinate
  Pot bat othoi egidazu etzizula herabe
  Nik zugatik dudan oenek hura meretsi dute.
 • Nov 12, 1546

  Eusal Literatura

  • Lehenengo Euskarazko liburua inprimatu Bordelen.
  • Autorea: Bernat Etxepare.
  • Izenburua: Linguae Vasconum Primitiae.
  • Aintzinako erlijioaren eta ahozko literaturaren oihartzuna.
 • Sep 6, 1548

  Joan Perez de Lazarraga: biografia.

  • Larrean jaio zen. . 1605. urteko apirilaren 11an hil zen.
  • Larreako dorrearen jauna.
  • Madrileko antigoaleko denda batean bere lana aurkitu arte, ezezaguna zen.
  • Nobela 1567. urtean idatzi zuen.
 • Sep 6, 1548

  Lanaren estiloa

  Lanaren estiloa
  • Izenburua: Dianea eta koplak.
  • 1567. urtean argitaratu, izugarrizko arrakasta. Eskuizkribua: 2004 ean.
  • Pesrtsonaietan: izen berdinak aldaera txiki batzuekin.
  • Arabako euskalkia darabil.
  • Lau bertso lerrotakoak dira.
  • Hoskidetasuna mantentzen du.
  • Gaia: maitasuna.
 • Sep 6, 1548

  Obraren adibideak

  Hasierako sarrera/ ... Bere kantaetea Sirenak akabadurik, urten eben ain laister Silbero egoan lekurean, eze ez zan bastadu inor bere biurketa...
  Ondoren bertsoak,
  Esperantzeau galdu jat,
  guztiz ez arren, parte bat;
  neure laztanaen amorearren
  egin gura dot negar bat.
 • Nov 12, 1555

  Erlijioa

  • Protestantismoaren lehen urratsak.
  • Euskal Herrian, ez zuen jarraitzaile handirik izan.
  • Nafarroako erreginak, J. Albretek, protestantismoaren tesiak onartu.
  • Protestantismoa hedatzeko erlijioan herriari herriaren hizkuntzan azaldu.
  • Erlijio borrokak.
 • Jun 7, 1571

  Joanes Leizarraga(Obrak): Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria

  Haur da ene Seme maitea, zeinetan neure atsegin ona
  hartzen baitut, huni beha zakizkiote.
 • Jun 7, 1571

  Joanes Leizarraga(Obrak): ABC

  Utzitzazue haurrak, eta enegana ethortetik eztitzazuela enpatxa: ezen horrelakoen da zeruetako resuma.
 • Jun 7, 1571

  Joanes Leizarraga(Obrak): Kalendrera

 • Oct 17, 1575

  Esteban de Garibay: Ilustraciones genealógicas

  -Bi errefau bilduma sortu zituen baina guri ez zaigu ezta bat ere iritsi.
  - Liburutegi Nazionalean Kodice bat dago eta hau 1854. urtean inprimatu zen "Memorias" liburuaren gehigarri bezala.