Fundersam 71989176

VT-14

 • SO-Hinduism

  Med JK
 • Ke-Elektrokemi/Laborationer

  Kommer att hålla på mellan v2-v4
 • SV-Öskar

  Grupper Öskars
 • NO nationellt prov , Del B

  Den laborativa delen (skall göras efter del A)
 • SO-Buddism

  Med JK
 • SO-Kommunen

 • Utvecklingssamtal

  Alla pedagoger
 • SV-Skisser Öskars

 • SV-Feedback story

  Feedback på story (elevrespons?)
 • SV- Nationellt prov

  Muntligt nationellt prov, både den 6/2 & 7/2
 • Sv Film Öskars

  Filmar etc
 • Sv- svenska som andraspråk

  AE!
 • Eng-Nationellt prov

 • Eng.Nationellt prov

  Muntligt, Heldag
 • SO-Geografi

 • Eng-nationellt prov

 • Eng-Nationellt prov muntligt

  Heldag!
 • NO-nationellt prov i NO

  Del A
 • SO-Etik & moral

  Håller på fram till 12/5
 • Mu-Göra låtar

  Håller på fram till 2 juni
 • SV-Deadline Öskars

  !!!
 • Ma-Nationellt prov

 • Nationellt prov

 • So-Nationellt prov

  SO-Nationellt prov
 • SO-Nationellt prov

 • SLUT!