Syst.Q Djurgårdsskolan 7-9

 • Läsårsstart elever

 • Arbetslagets arbetsplan

  Utvärdering ar arbetslagets arbetsplan 12/13 och ny arbetsplan för 13/14 ska vara klart. Arbetslaget är ansvarigt.
 • Utvärdering arbetslagets arbetsplan

  Halvårsutvärdering av arbetslagets arbetsplan ska vara klar. Arbetslaget är ansvarigt.
 • Utvärdering ämnet

  Halvårsanalysen på ämnet ska vara klart. Skickas på mail in till rektor. Ämneslärare är ansvarig.
 • Likabehandlingsplan

  En ny likabehandlingplan ska vara upprättad
 • Ämnesanlyser och resultat betyg och nationella prov

  Individuell ämnesanlys ska vara klar. Ämneslärare ansvarig. Ämnesanlys med betyg och nationella provreultat ska vara klar. Ämneslaget ansvarig.