Svinarp vapen

ABM-projekt: Svinarp

 • Projektledare och marknadsförare börjar

 • Period: to

  ABM-projekt: Svinarp

  Hela projektets tidspann
 • Period: to

  Fas 1

  Inledande fas
 • Kallelse till Introduktionsmöte skickas ut

 • Introduktionsmöte kl. 09.00-16.00 inkl. lunch.

  Arkivarier, bibliotekarier och museitjänstemän introduceras för projektet och bestämmer de teman som ska behandlas.
 • Temamöte 1:1 kl. 09.00-12.00

  ABM-representanterna presenterar de insamlade materialet för temat. Gemensam genomgång av eveltuella stryckningar och tillägg.
 • Period: to

  Fas 2

  Temafas
 • Temamöte 1:2 kl. 09.00-12.00

  Avslutande och sammanknytande möte om temat. Materialet som ska läggas upp på webbplatsen fastställs.
 • Tema 1 publiceras

 • Temamöte 2:1 kl. 09.00-12.00

  Genomgång och utvärdering av föregående tema. ABM-representanterna presenterar de insamlade materialet för temat. Gemensam genomgång av eveltuella stryckningar och tillägg.
 • Temamöte 2:2 kl. 09.00-12.00

  Se temamöte 1:2
 • Tema 2 publiceras

 • Temamöte 3:1 kl. 09.00-12.00

  Se temamöte 2:1
 • Temamöte 3:2 kl. 09.00-12.00

  Se temamöte 1:2
 • Tema 3 publiceras

 • Temamöte 4:1 kl. 09.00-12.00

  Se temamöte 2:1
 • Temammöte 4:2 kl. 09.00-12.00

  Se temamöte 1:2
 • Tema 4 publiceras

 • Period: to

  Fas 3: Sammanställning och analys av resultat

  Arbete med projektrapporten samt sammanställning och utvärdering av Fas 1, 2 och 3.
 • Avslutande möte kl. 09.00-13.00 inkl. lunch

  Genomgång av resultat, utvärdering, planering inför framtiden
 • Period: to

  Fas 3: Projektrapport, utvärdering och framtidsplaner

  Sammanställning och utvärdering av hela projektet
 • Inlämning av projektrapport