Syst.Q

 • Period: to

  Kartläggning

 • PKU dag Planering för läsåret

 • Föräldramöte

 • Reflektion Barns inflytande

 • Brukarråd Spiggen

 • Gemensamkväll Syst Q

 • Projektplan klar

 • Period: to

  Utvecklingssamtal med vårdnadshavare

 • Brukarråd Äventyret

 • Reflektion Normer och värden

 • PKU dag, Upprättande av likabehandling check av målen

 • Likabehandling till förskolechef

 • PKU dag

 • Reflektion Egna mål

 • PKU dag gemensam

  Ann Åberg
 • Reflektion Utveckling och lärande: Matematik

 • Utveckling och lärande: NO/Teknik

 • Period: to

  Utvecklingssamtal med vårdnadshavare

 • Reflektion Utveckling och lärande: Språk

 • Brukarråd

 • Revidera arbetsplan, rutiner och ansvarsområden

 • PKU dag Utvärderingsdag/ likabehandling