Erasmus projekt

By Gunilla
 • Period: to

  Erasmus

 • Kick Off in Tallinn

 • Preparation phase september 2014-mars 2015

 • Gent - genomgång av litteratur

  25-27 mars möte i Gent
  Litterartur, källor för evidenbaserat material etc.
 • Implementation Phase mars 2015-januari 2016

  Implementation phase mars 2015 till januari 2016
 • Skype möte

  Innehåll i "kursen" och utvärdering ska diskuteras.
 • Skype möte - Innehåll och utvärdering

  I juni ska material till kurs och utvärderingsmaterial ska vara klart.
 • Skype möte

  Budget, oktober rapport ska ses över.
 • Skype möte

  15 december
  Diskussion kring hur arbetet har fungerat, resultat.
  Förberedelser för Mölndalsbesöket.
 • Mölndal

  3-5 februari
  Skolbesök på fredagen.
  (Ankomst på tisdag eftermiddag/kväll)
 • Dissemination phase januari 2016 - augusti 2016

  Dissemination phase januari 2016 - augusti 2016
 • Granada presentation av resultat m.m.

  7-10 juni 2016
  Granada
  Spridningsfasen