Viktiga händelser under andra halvan av 1900-talet

By Maggan
 • Atombomberna

  Atombomberna fälls av USA över Hiroshima och Nagasaki. Den första över Hiroshima och
 • Andra världskriget tar slut

  Den japanska kejsaren meddelar i radio att Japan kapitulerar. Andra världskriget är slut. I Europa var det över redan den 8 maj samma år.
 • Tyskland delas i fyra delar

  Tyskland och Berlin delas fyra ockupationszoner som sätts under segrarnas kontroll och ansvar.
 • FN bildas

  Förenta Nationerna bildas i syfte att förhindra framtida krig och konflikter
 • Östeuropa styrs från Moskva

  Sovjet har infört det kommunisktiska systemet i sin tyska zon och nästan hela Östeuropa styrs från Moskva. Gränserna mot Västeuropa bevakas hårt, de som försöker fly stoppas eller skjuts i flykten. Churchill myntar begreppet JÄRNRIDÅN. Han menar att Europa är delat från Östersjön till Medelhavet. Gränserna är stenhårt bevakade och människor kan inte resa fritt.
 • Kalla kriget inleds

  Sedan Sovjetunionen infört kommunismen i Östeuropa inleds det kalla kriget. Supermakterna USA och Sovjetunionen litar inte på varandra och vid flera tillfällen är ett tredje världskrig nära.
 • Marshallhjälpen

  Mellan 1848 och 1951 får Västeuropa ekonomisk hjälp av USA att återuppbyggas efter kriget, även Tyskland och Italien. Även Sovjet och deras lydstater får erbjudande om hjälp men tackar nej.
 • Staten Israel utropas

  Staten Israel utropas – leder snabbt till en (ännu olöst) konflikt mellan judar och palestinier där omgivande länder dras in. Israel får hjälp av USA och kan bygga upp en stark krigsmakt.
 • Västtyskland och Östtyskland bildas

 • NATO bildas

  North Atlantic Treaty Organisation bildas. Det är ett försvarsförbund mellan USA och en rad västeuropeiska stater. Man vill hindra Sovjetunionens och kommunismens spridning i Europa.
 • Kol- och stålunionen

  Kol- och stålunionen bildas – föregångaren till EU
 • Koreakriget

  Krig under åren 1950-1953 mellan det kommunistiska Nordkorea och det kapitalistiska Sydkorea. Kina ställer sig på Nordkoreas sida och FN sänder trupper, mest amerikanska, för att köra ut Nordkorea och återställa freden. Korea är fortfarande delat.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten – Sovjetunionen bildar ett försvarsförbund tillsammans med de östeuropeiska staterna. Två kärnvapenförsedda block står nu mot varandra!
 • Rymdkapplöpningen inleds

  Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet om herraväldet över rymden inleds. Sovjet inleder med Sputnik, hunden Lajka och den första människan i rymden, astronauten Gagarin 1961. Den första kvinnan i rymden, Valentina Teresjkova är även hon från Sovjet.
 • Vietnamkriget

  Vietnam var tidigare en fransk koloni men blir självständigt 1954. Landet delas i en socialistisk del i nord och en kapitalistisk i syd. Nordvietnam tillsammans med kommunister i syd gör uppror och vill ena landet till en kommunistisk stat. USA hjälper Sydvietnam och Sovjetunionen hjälper Nordvietnam.1962 skickar USA soldater och bombflyg. Kriget blir långt och blodigt och drabbar befolkningen hårt. Efter protester tvingas USA 1973 ta hem sina trupper. 1975 tar Nordvietnam över hela landet.
 • Berlinmuren byggs

  Sedan 1947 hade 2,7 miljoner människor flytt till väst, enklast var det att ta sig över via Berlin. För att stoppa detta bygger de östtyska myndigheterna en väldig mur med stark bevakning.
 • Kubakrisen

  1959 äger en revolution rum på Kuba. Fidel Castro är ledare för revolutionen och den USA-stödda diktaturen störtas. Kommunism införs. USA inför en handelsblockad. Sovjet som lovar att köpa det kubanska sockret mot att få bygga avskjutningsramper på Kuba. USA blockerar Kuba med krigsfartyg fulla med kärnvapenraketer. De kräver att de sovjetiska båtarna med raketer till ramperna ska vända. Bara minuter kvar till deadline vänder de sovjetiska båtarna.
 • Heta linjen

  En direkt telefonlinje installeras mellan den amerikanske presidenten i USA och Sovjetledaren i Moskva. Syftet är att snabbt kunna nå varandra om en krissituation skulle uppstå. Man vill undvika att ett kärnvapenkrig ska sätta igång av misstag.
 • Månladningen

  USA vinner rymdkapplöpningen till sist genom att bli först med att nå månen. Astronauten Neil Armstrong blir den första människan att sätta sina fötter på månen.
 • Oljekrisen

  Genom att minska oljeproduktionen och flerdubbla priset lyckas arabländerna tvinga USA och Västeuropa att minska sitt stöd till Israel. Oljan visar sig vara ett starkt vapen i Palestinakonflikten. Oljekrisen leder till energibrist och minskad produktion. Världen sjunker ned i en djup lågkonjunktur med minskad produktion, inflation och arbetslöshet.
 • Michael Gorbatjov blir ledare i Sovjet

  Gorbatjov har idéer om hur Sovjetunionen ska moderniseras. Glasnost (öppenhet) och perestrojka (förändring), blir hans ledord. Censuren tas bort, konkurrens införs, samhället demokratiseras och hela det gamla systemet monteras ned på några år. 1991 upphör Sovjetunionen att existera. Han öppnar också för kontakter med USA och toppmöten mellan Gorbatjov och den amerikanske presidenten Ronald Reagan äger rum för att förbättra kontakten länderna emellan.
 • Berlinmuren rivs

  Symbolen för järnridån är nu borta och Europa öppnas.
 • Ny president i Tjeckoslovakien

  I Tjeckoslovakien avgår de hatade ledarna. Vaclav Havel som suttit i fängelse för att ha kritiserat dem blir president. 1993, efter en folkomröstning delas landet i två stater, Tjeckien och Slovakien.
 • Den rumänske diktatorn störtas

  I Rumänien störtas diktatorn Nicolai Ceausescu och samma år faller kommunistregimerna i Bulgarien, Polen, Ungern och något år senare Albanien.
 • Jugoslavien faller samman

  Kommunistiska Jugoslavien faller samman. Slovenien, Kroatien, Bosnien och Makedonien bryter sig ur och erkänns som nya stater 1991-92. Serbien protesterar och anfaller Kroatien, serbiska styrkor försöker tvinga bort den muslimska befolkningen i Bosnien. Kroaterna försöker rensa bort serber från sitt land. Efter medling av EU, NATO och USA blir det fred i Bosnien 1995. Striderna flyttas till Kosovo där det bor mest albaner. 1999 tvingar NATO Serbien att dra tillbaka sina styrkor.
 • Sovjetunionen upphör att existera

 • Folkmordet i Rwanda

  Nästan en miljon tutsier dödas på hundra dagar.
 • Folkmordet i Srebrenica

  8000 bosniska pojkar och män dödas i staden Srebrenica.