Vikingtiden

By pidy
 • 872

  Slaget i Hafrsfjord

  Slaget i Hafrsfjord
 • 872

  Harald Hårfagre blir konge

  Harald Hårfagre blir konge
 • Period: 872 to 1066

  Vikingtiden

 • Period: 872 to 931

  Harald Hårfagre er konge

 • 931

  Eirik Blodøks blir konge

  Eirik Blodøks blir konge
 • Period: 931 to 933

  Eirik Blodøks er konge

 • 933

  Håkon den Gode blir konge

  Håkon den Gode blir konge
 • Period: 933 to 960

  Håkon den Gode er konge

 • 960

  Harald Gråfell blir konge

  Harald Gråfell blir konge
 • Period: 960 to 970

  Harald Gråfell er konge

 • 970

  Håkon Jarl blir konge

  Håkon Jarl blir konge
 • Period: 970 to 995

  Håkon Jarl er konge

 • 986

  Slaget ved Hjørungavåg

  Slaget ved Hjørungavåg
 • 995

  Olav Tryggvason blir konge

  Olav Tryggvason blir konge
 • Period: 995 to 1000

  Olav Tryggvason er konge

 • 1000

  Slaget ved Svolder

  Slaget ved Svolder
 • 1000

  Eirik Jarl blir konge

  Eirik Jarl blir konge
 • Period: 1000 to 1015

  Eirik Jarl er konge

 • 1015

  Olav den Hellige blir konge

  Olav den Hellige blir konge
 • Period: 1015 to 1028

  Olav den Hellige er konge

 • Period: 1028 to 1035

  Knut den Mektige av Danmark styrer Norge

 • 1030

  Slaget på Stiklestad

  Slaget på Stiklestad
 • 1035

  Magnus den Gode blir konge

  Magnus den Gode blir konge
 • Period: 1035 to 1047

  Magnus den Gode er konge

 • 1045

  Harald Hardråde blir konge

  Harald Hardråde blir konge
 • Period: 1045 to 1066

  Harald Hardråde er konge

 • 1066

  Slaget ved Stamford Bridge

  Slaget ved Stamford Bridge