Vietnamkrigen

 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Et egentligt starttidspunkt er svært at fastsætte for lige præcis denne krig,da der har været optakt til den i mange år, idet krigen er en forlængelse til Vietnams lange kamp for frigørelse af den franske kolonimagt og dermed at blive en selvstændig nation. 1965 var året hvor de første krigshandlinger blev udført fra Vietnams side og blot 14 timer efter kom USA med deres respons til dette angreb. Krigen er den eneste der har haft mulighed for at blive dækket af medierne og har skabt meget forarg
 • Fra frigørelse til krig om magten

  Under Anden Verdenskrig havde Japan invaderet landet og da de endelig blev befriede, blev landets uafhængighed fokus for alle. Den Demokratiske Republik Vietnam blev dannet, som en uafhængig nation, mens ikke anerkendte dette og prøvede at bevare koloniseringsmagten. USA nægtede at hjælpe nogen af parterne.
 • Økonomisk hjælp

  Den fransk styrede syddel af landet, opretter det nye Bao Dai- styre som USA anerkender og støtter dem økonomisk og militært.
 • Truman-doktrinen

  Amerikanerne ville støtte de frie lande, økonomisk og militært. De ville hjælpe de frie mennesker der kæmper mod undertrykkende væbnede minoriteter eller kræfter udefra. Rusland føler det som et angbreb. Truman doktrinen lagde grund for USA's udenlandspolitik. Doktrinen er en tale, og her betragtes Den Kolde Krig som officiel.
 • Våbenhvile

  Efter Viet Mihns (den kommunistiske del) sejr over frankrig ved en kamp i Vien-Bien-Phu blev der i Génève indgået en fredsaftale mellem parterne og våbenhvile. Landet blev delt ved den 17. breddegrad. Der blev lagt planer om at afholde kontrollerede valg, med henblik på at skabe en stabilisering af landet - under et fælles styre. Men de blev aldrig holdt og USA var sagtens klar over det sikre flertal kommunisterne ville få. Så i stedet for valgene udråbtes Sydvietnam som en selvstændig republik.
 • Guerilla-soldater

  I dette år opgav det kommunistiske parti idéen om en politisk genforening og der blev i stedet for optrænet guerilla soldater til væbnet kamp.
 • Krigshandlinger

  De første angreb fra Guerilla soldaterne kom og USA's svar kom 14 timer senere. De indsatte bombetogter og indsættelse af militære kamptropper. En egentlig krigserklæring kom aldrig.
 • Fredsaftale

  De amerikanske militære styrker trækkes ud af Vietnam efter en fredsaftale blev indgået i Paris.
 • Saigon styrets fald

  Sydvietnams Saigon styre falder og krigen afsluttes endeligt.