Velfærdsstaten

 • Staten og samfund havde et ansvar for dem der ikke kunne klare sig selv

 • Staten og samfund havde et ansvar for dem der ikkke kunne klare sig selv

  Skønsprincippet.
 • Steinckes Socialreform

  Sociallovene var samlede i fire lovkomplekser, der tydeliggjorde de sociale rettigheder.
 • Lov om folkepension

  Mulighederne for uddannelse blev forbedret, og socialdemokratiet styrede landet (de mest magtfulde poltiker)
 • Økonomiske kriser for de høje velfærdsydelser

 • Retsprincippet er gældende og meget udbygget.

  Velfærdsstaten er vokset. Høj skat på indkomst, manglende konkurrenceevne, perminent arbejdsløshed.