Tidslinje over velfærdsstaten i Danmark

 • Fattig

  Danmark er præget af fattigdom. Hvis man er født fattig, er man dømt til at være det resten af livet. Det er svært at bryde den sociale arv
 • Alderdomsforsørgelse

  Alderdomsforsørgelse
  Partierne Venstre og Højre gennemfører en socialreform. Reformen går ud på at ældre over 60 år, kan få offentlig støtte.
  Arbejderklassen kommer til at betale
 • Period: to

  Velfærdsudviklingen i Danmark

 • Offentlige sygekasser

  Venstre er i regeringen og støtter de allerede eksisterende private sygekasser, så de nu bliver "offentlige", Danskerne kan nu få lægehjælp og behandling hvis man havde penge til det
 • Septemberforliget

  En stor lockout mellem arbejdere og arbejdsgivere, De bliver enige om fælles forhold.
  Aftalen er at cheferne selv kan lede og fordele arbejdet og fagforeningerne var de eneste der kunne lave aftaler om løn og arbejdsforhold. Det bliver lettere at fyre og ansette arbejdere, da man får en støtte hvis man bliver fyret, og man derfor hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet
 • Arbejdsløshedskasseloven

  Arbejdsløshedsforsikringen bliver vedtaget. Man får nogle penge hvis man bliver fyret og er arbejdsløs. Man melder sig ind i en kasse betaler noget noget til kassen, så man kan få støtten hvis man bliver fyret. Dette er frivilligt, og man bidrager selv til sin egen sikkerhed
 • Krise

  Der er krise i verdenen efter krakket på New Yorks børs. Det resulterer i stor arbejdsløshed i Danmark. Socialdemokratiet og det Radikale Venstre havde regeringsmagten.
  30-40 % er arbejdsløse
 • Kanslerforliget

  Venstre, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgik et forlig om at sænke kronekursen. Derudover blev de også enige om et et-årig forbud mod lockout og strejker.
  Der laves 4 hovedlove, som gør at alle nu kan få hjælp uanset indtægt
  Der er ikke længere foredomme overfor de folk som får velfærdsstøtte.
 • "Velfærdsstatens guldtid"

  Alle fik mulighed for folkepension. Folk vil gerne betale skat, fordi de godt kan se at de får noget ud af det.
  Alle kan modtage folkepension uanset indtægter.
  Man tjener meget mere end før, og der er derfor højkonjuktur i DK. Kvinderne kommer på arbjedsmarkedet, så der nu er brug for børnehaver, sygehuse osv.
 • Det går godt

  Økonomien er i vækst, og folk bruger mange penge på materielle ting
 • Fattighjælpen afskaffes

  Fattighjælpen bliver afskaffet, og alle kan stemme selvom man får social støtte.
 • Oliekrise

  Oliekrise
  Stor arbejdsløshed. Bistandsloven falder til jorden pga. oliekrisen. Der indføres bilfri-søndag
 • Bistandsloven

  Bistandsloven bliver indført. Man kan nu få offentlig forsørgelse af kommunen.
 • Borgerlig regering

  Poul Schlüter bliver statsminister. Borgerlig regering overtog magten. De indførte lavere kontanthjælp.
 • Kartoffelkuren

  Kartoffelkuren kommer. Det blev dyrere at låne penge til fx biler (rentefradragsretten bliver afskaffet)
 • Socialdemokratiet overtager magten

  Socialdemokratiet kommer i regeringen igen
 • Kommunerne kan indstille kontanthjælpen

  Kommunerne kan indstille kontanthjælpen hvis modtagerne ikke udvikler og udnytter deres arbejdsevne